Makrofokus

Utsiktene for dollaren har endret seg dramatisk til det verre på bare noen få måneder. Defensive kvaliteter og lave renter tynger valutaen. Dette vil trolig fortsette utover høsten, noe som burde komme kronen til gode.

Erica Dalstø SEB Foto: nn

Svekkelsen av dollaren tok fart i andre halvdel av mai da risikovilligheten vendte tilbake til finansmarkedene etter nedtrapping av coronarestriksjoner over hele verden. Dollaren er nå på sitt svakeste nivå mot euro på to år, og det samme er tilfelle for dollarindeksen.

Defensive kvaliteter og lave renter tynger dollaren

Dollarens defensive kvaliteter og den globale etterspørselen etter dollarlikviditet, som gavnet valutaen på høyden av covidkrisen tidligere i år, er nå blitt en belastning for dollaren. Global risikoappetitt har kommet i en situasjon hvor politiske virkemidler er brukt i et omfang uten historisk sidestykke. En forbedret eller stabil appetitt på markedsrisiko vil fortsette å tynge dollaren. Den viktigste faktoren bak dollarsvekkelsen er imidlertid det raske fallet i de amerikanske rentene i etterkant av Feds kraftige rentekutt i mars. De siste årene har det høye rentenivået i USA ført til kapitalinnstrømning til amerikanske finansielle aktiva. Denne rentefordelen er nå nesten borte, noe som dramatisk har redusert attraktiviteten til amerikanske finansielle aktiva og kostnaden ved å fjerne en åpen valutaeksponering på eiendeler i dollar. Dette fallet i sikringskostnader har sannsynligvis startet en verdensomspennende rebalansering av valutarisiko for dollar blant utenlandske investorer, og skapt betydelige dollarnegative valutastrømmer. I tillegg er USA på vei mot et usikkert presidentvalg i høst, samtidig som en oppblomstring av covidinfeksjoner har fått flere stater til å stoppe, eller reversere, gjenåpningen.

graf gjest Foto: Kilde: Bloomberg

Et banebrytende EU-vedtak

Dollaren har tapt nær 10 prosent mot euro de siste tre månedene, men økningen i EUR/USD gjenspeiler ikke bare dollarnegative faktorer. Over dammen har EU og landene i euroområdet gjort fremskritt gjennom å støtte økonomien med en utvidelse av ECB-kjøpsprogrammet. EU har tatt grensesprengende skritt mot en felles finansiering av redningspakken ved å utstede EU-obligasjoner for første gang noensinne. Til å være et provisorisk tiltak som eksplisitt er relatert til finansieringen av coronaredningspakken, kan dette ved første øyekast se ut til å være et lite skritt. For euroutsiktene er imidlertid beslutningen et banebrytende skifte mot økt finanspolitisk integrasjon blant EUs medlemmer, som er nøkkelen for den langsiktige bærekraften til euro. Dette burde komme fellesvalutaen til gode.

Overvurdert

Dollaren vil forbli overvurdert i henhold til våre langsiktige verdsettelsesmodeller, og et rimelig nivå for EUR/USD ligger et sted mellom 1,20 og 1,25. Historien har vist at justeringer i dollarverdien har en tendens til å være betydelig større enn bevegelsen på 5–10 prosent observert så langt. Selv om dollaren allerede har svekket seg betydelig mot euro på relativt kort tid, er det lite som tyder på at dette er slutten. I stedet tror vi dette bare er begynnelsen på en mer varig omprising av verdien av dollar overfor euro og mot flere andre G10-valutaer.

Kronen seiler opp som vinneren

Siden starten av dollartrendskiftet har kronen styrket seg nesten 15 prosent mot dollar, og USD/NOK er nå tilbake til nivåer sett i begynnelsen av året. Dette reflekterer ikke bare en svak dollar; kronen har vært den best presterende G10-valutaen i løpet av denne perioden. Kronen er en risikoavhengig valuta og drar fordel av de samme faktorene som tynger dollaren. Høyere oljepris og det faktum at norske kroner er blitt, og fortsatt er, undervurdert mot de fleste andre valutaer, har styrket attraktiviteten. Følgelig vil norske kroner sannsynligvis fortsette å gjenvinne tapt terreng så lenge den negative dollarsyklusen fortsetter.