Fortsatt billige aksjer på Oslo Børs?

Etter bunnen i midten av mars har Oslo Børs steget over 30 prosent. Kombinerer man dette med et andrekvartal som har vært meget svakt inntektsmessig, finnes det da likevel fortsatt noen selskaper som er lavt priset?

NORDNETS EKSPERT: Investeringsøkonom Mads Johannessen. Foto: Iván Kverme

Man er i så fall nødt til å dykke litt ned i materien – men de finnes. Oslo Børs’ “coronaaksjer” er i stor grad selskaper som er tuftet på stor fremtidstro. Nel, Kahoot, Rec og Softox har alle til felles at de ikke har tjent en krone. Likevel har disse selskapene mer enn doblet seg i verdi i et år der børsen som helhet er ned med over 10 prosent. For disse selskapene er det reelt sett to muligheter: De må forsvare kursoppgangen med inntjening – eller så vil det på sikt bli en priskorreksjon i aksjene. Hvilke av de to alternativene som vil inntreffe skal ikke jeg spekulere noe rundt, men på et tidspunkt kommer matematikken til å vinne over tro, håp og kjærlighet.

Hvilke er da de billige aksjene?

Som overskriften sier, så mener jeg det fortsatt finnes billige aksjer på Oslo Børs. Disse aksjene går derimot under kategorien “kjedelige” og blir således ikke lagt merke til i like stor grad som aksjene nevnt over. Spare- og nisjebanker samt olje- og industriselskaper er eksempler på banker og selskaper som fortsatt er edruelig priset i et marked som ser ut til å være temmelig strukket. Et eksempel er nisjebanken Pareto Bank, som hittil i år har tjent 2,77 kroner pr. aksje. Med en avkastning på egenkapitalen på 15 prosent, og en aksjekurs på rundt 40 kroner, gjør dette de fleste fundamentale investorer blide. Selskapet handles med andre ord på 6–7 ganger inntjeningen (P/E), noe som er langt under snittet på Oslo Børs. Et annet eksempel er skipsverftet Philly Shipyard, som har tjent nesten 7 kroner pr. aksje. Dette priser selskapet til 7 ganger inntjeningen for 2020. Det er sjelden kost i dagens marked.

Hva med oljeaksjene?

Det store spørsmålet mange investorer nå stiller seg, er om oljeselskapene er gode kjøp. Med en oljepris under 50 dollar fatet er kanskje selskapene priset fornuftig. Har man derimot tro på at oljeprisen litt fremover skal opp på nivåer før coronakrisen inntraff, så kan de derimot vise seg å være gode kjøp. Pr. i dag handles børslokomotivene Aker BP og Equinor på 30 ganger inntjeningen. Stiger oljeprisen med 40 prosent, noe som fort kan skje om verden vender tilbake til normalen, ser bildet imidlertid helt annerledes ut. På disse nivåene vil oljeselskapenes kontantstrøm stige markant, og markedet vil således reprise aksjene opp på høyere nivåer. Dette er altså avhengig av oljeprisen, som igjen tilfører ekstern risiko for investorene. I et allerede strukket aksjemarked, med en handelskrig og løpende coronaproblematikk ulmende, er det pr. i dag få som ønsker denne typen eksponering. For ikke å snakke om at flere storaktører også skyr oljeselskaper som pesten grunnet dets såkalt skitne rykte.

Men er du kontrær og villig til å ta på deg litt risiko, så kan disse selskapene som jeg har nevnt over vise seg å være langsiktige vinnere. Tiden vil vise.

Disclaimer: Kronikkforfatter eier aksjer i Pareto Bank.

Kilde tabell: Infront og kvartalspresentasjoner