Peggy A. Hessen Følsvik
Nestleder i LO
Foto: Jan-Erik Østlie
Født1960
BostedBærum
Utdannelse
BransjeOrganisasjoner
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Jan-Erik Østlie
Nr 24
+4 Plassendring
Se hele listen >
Informasjon
Født1960
BostedBærum
Utdannelse
BransjeOrganisasjoner
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Administrerende direktør

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Som 1. nestleder i landets mektigste arbeidstagerorganisasjon har Følsvik ansvaret for noen av de tyngste og viktigste feltene i LOs arbeid: tariffarbeid og pensjon. Hun er også Hans-Christian Gabrielsens stedfortreder, og sitter i flere av LOs råd og utvalg. I tillegg er hun medlem av styret i Sparebank 1 Gruppen. Følsvik var tidligere nestleder i Handel og Kontor.