Erik Bøhler
Eier og styreleder Macarna
Foto: Aftenposten
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Aftenposten
Nr 92
-4 Plassendring
Se hele listen >
3,30
mrd formue 2020
+3,12 %
Informasjon
Født1948
BostedBærum
Utdannelse
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Etter svake resultater i de to foregående årene snudde Bøhler trenden og leverte et overskudd i 2019. Realisering av prosjekter i datterselskapene Constructive Development og Scandinavian Development trekkes frem som utslagsgivende, mens mindre nedskrivninger enn tidligere i skogsatsingen Green Resources i Tanzania samtidig har lettet på byrden fra den investeringen.

Bakgrunn

Erik Bøhler (født 05. august 1948, bosted Bærum) er en norsk eiendomsmilliardær. Gjennom en lang yrkeskarriere har Bøhler bygget seg opp en imponerende formue på eiendomsutvikling. I løpet av 80- og 90-tallet bygget han opp en stor eiendomsportefølje, og han har i dagen rekke styrever og posisjoner i selskap han har eierinteresser i.

De siste årene har vært daglig leder i investeringsselskapet Macama AS, som han eier sammen med sine tre barn Marte, Marius og Camilla Bøhler Bjørk. Barna eier 90 prosent av selskapet, men pappa sitter med den eneste A-aksjen og har dermed full kontroll.

Selv om Bøhler har hatt en eventyrlig karriere som eiendomsutvikler har han ikke alltid truffet like godt på børsen. Selskapet tapte store summer både i 2017 og 2018, men fikk snudd trenden i 2019.

Macama og Erik Bøhler håvet inn i 2019

Erik Bøhlers investeringsselskap Macama håvet inn i 2019. Selskapet taper ennå på Green Resources, men har snudd bunnlinjen etter to år med underskudd.

Sveaas og Bøhler nekter å gi seg på Frogner

Oslo tingrett fastslår at kommunen skal betale 2 millioner pluss saksomkostninger for den eksproprierte tomten i Gyldenløves gate 15. Christen Sveaas og Erik Bøhler anker.