Geir Hove
Eier og styreleder i Realforum Gruppen
Foto: Real Eiendom
Født1960
BostedBergen
UtdannelseSjøkrigsskolen
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Real Eiendom
Nr 70
+5 Plassendring
Se hele listen >
4,00
mrd formue 2020
+8,11 %
Informasjon
Født1960
BostedBergen
UtdannelseSjøkrigsskolen
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Realforum må akseptere en reduksjon i leieinntekter på sin portefølje av sentrumsnære næringseiendommer i Bergen, som følge av coronapandemien, men det er ikke nok til å hindre vekst i konsernets samlede verdi.

Bakgrunn

Geir Hove (født 4. september 1960, bosted Bergen) er en kjent, og til dels omstridt, eiendomsinvestor i Bergen. Sammen med forretningspartner Tom Rune Pedersen var han med å bygge et betydelig eiendomsimperium i Bergen i løpet av 90-tallet. Deriblant en rekke hoteller, samt kjøpesentrene Xhibition og Kløverhuset.

I et intervju med Bergens Tidene i 2017 fortalte han at han begynte på karrieren som forretningsmann allerede som 13-åring, da ved å avle kaniner i hagen som han solgte til blant annet Hotel Norge. Etter videregående gikk han Sjøkrigsskolen og ble fenrik. 

I 2006 kjøpte han og Pedersen restauranthuset Zachariasbryggen. I 2015 fordelte Hove og Pedersen eiendommer verdt to milliarder kroner og gikk hver til sitt. Hove ble sittende med bygget på Zachariasbryggen og måtte håndtere et erstatningskrav fra selger. I 2020 ble det klart at Hove vant frem med sitt syn på saken.

Får en liten coronasmell i år

Etter et godt fjorår, venter eiendomsinvestor Geir Hove et noe lavere resultat i Realforum i år på grunn av coronaviruset.