Herman Friele jr.
Eier og styreleder i B. Friele & Sønner og Friele Forvaltning
Foto: Kind Norway
Født1943
BostedHjellestad
UtdannelseNorges Handelshøyskole
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Kind Norway
Nr 303
-61 Plassendring
Se hele listen >
1,20
mrd formue 2020
-7,69 %
Informasjon
Født1943
BostedHjellestad
UtdannelseNorges Handelshøyskole
BransjeEiendom
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Bakgrunn

Tidligere Bergensordfører Herman Friele har etter salget av det velkjente kaffehuset Friele i 2013 allokert formuen i ulike aktivaklasser, blant annet eiendom og finansielle plasseringer.  Også broren Berent Friele sitter på verdier innen finans og eiendom. Familiens kaffevirksomhet har sine røtter tilbake til 1799.