Alf Bjørseth
Styreleder Aleva
Foto: Robert S. Eik
Født1941
BostedOslo
UtdannelseKjemiker
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019
Foto: Robert S. Eik
Nr 66
+28 Plassendring
Se hele listen >
4,15
mrd formue 2020
+40,68 %
Informasjon
Født1941
BostedOslo
UtdannelseKjemiker
BransjeIndustri
For personene på listen over Norges 400 rikeste tilordnes formuen som hovedregel familieoverhodet, også når arvinger formelt er inne som eiere, mens ligningsformue- og skattetall er individuelle. Dersom vi har summert ligningstall for flere familiemedlemmer, er dette spesifisert i teksten om hver enkelt.

For Norges 100 mektigste kvinner har vi kun tatt med individuelle ligningstall.

Roller i norsk næringsliv

Tjenesten er levert av Purehelp
Roller pr. 31.12.2019

Scatec Solar SSO har steget kraftig på børsen det siste året, noe som har ført til et solid hopp i formuen til Bjørseth. Solgründeren er ikke like aktiv som før og har nå sluppet til datteren Tone Bjørseth-Andersen.

Skattetallene inkluderer registrert ligningsformue og skatt for Alf Bjørseth, samt hans datter Tone Bjørseth-Andersen.

Bakgrunn

Alf Bjørseth (født 24. november 1941 ) er en norsk gründer , industribygger, doktor innen kjemi. I 1969 ble han ansatt på Sentralinstitutt for industriell forskning (SI nå SINTEF) hvor han tok dr. philos.-graden ved UiO i 1979 før veien til Norsk Hydro som forskningsdirektør ved Hydros Forskningssenter på Herøya , og senere som teknologidirektør for Elkem.

Seriegründeren har vist en utrolig evne til å skape verdier. I 1996 var han med på å etablere silisiumsprodusenten REC, hvor han solgte seg ut i forkant av børsnoteringen. Her satt han igjen med en solid gevinst som han investerte i oppstarten av det nå børsnoterte selskapet Scatec Solar, som produserer solenergianlegg. Han ledet også Radiumhospitalets Forskningsstiftelse 1994–97.

Bjørseth har fått flere utmerkelser for sitt engasjement i norsk industri og næringsliv:

2006 utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for norsk industri og næringsliv.

Hedersprisen Glassbjørnen 2006 (til Alf Bjørseth og REC)

2003 Guldberg-Waage-medaljen fra Norsk kjemisk selskap

2015 Teknas gullmedalje - påskjønnelse for fremragende innsats som har skapt nye muligheter for norske teknologer

Bjørseth-selskap må bytte navn

Scatec Solar endrer navn til Scatec etter kjøpet av SN Power. Dermed må Alf Bjørseths gründerselskap Scatec også skifte navn.