Kan oppgangen fortsette?

Hovedindeksen på Oslo Børs tester viktig nivå. Det er fremdeles fare for at Nel-aksjen kan falle igjen. Salmar-aksjen er spennende.

Hovedindeksen: Bruddet på 860-nivået kan signalisere oppgang til 930. Holder den stigende trenden, gir den rom for oppgang til nye høyder mot slutten av året. Foto: Tradingview
Teknisk analyse

Etter å ha brutt den tekniske motstanden på 860-nivået korrigerte Hovedindeksen ned igjen fra 880-nivået. Nå kan den tekniske støtten i underkant av 860-nivået bli testet.

Dette er så langt helt i tråd med teorien, som tilsier at korreksjonen kan være forbigående før oppgangen fortsetter opp mot 930. Faller imidlertid Hovedindeksen under 857-nivået, kan det endre det tekniske bildet igjen.

RSI korrigerte også ned igjen. Så lenge den holder seg over 50-nivået, kan det signalisere at korreksjonen kan bli forbigående, men faller den under 50-nivået og bryter den positive undertonen, kan det komplisere det tekniske bildet på kort sikt.

Den stigende sekundærtrenden og 50-dagers glidende gjennomsnitt gir rom for en korreksjon ned mot 850. Skulle det skje, vil i så fall Hovedindeksen være tilbake i intervallet som strekker seg ned mot 790 og den videre retningen bli mer usikker.

Hode/skulder eller ny oppgang?

For to uker siden gjorde vi oppmerksom på at Nel-aksjen hadde utløst salgssignal og kunne være i ferd med å utvikle en hode/skulder-formasjon. Aksjen hadde da brutt den stigende sekundærtrenden, brutt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt og på det meste falt over 26 prosent fra toppen.

Fallet stoppet nok en gang på den tekniske støtten i underkant av 18-nivået, og aksjen snudde opp igjen. Den positive undertonen i RSI-chartet holdt og har nå brutt 50-nivået igjen.

I skrivende stund testes den fallende trendlinjen. Brudd på denne vil forsterke den positive undertonen og signalisere økende stigningstakt.

Nel-aksjen har i tillegg brutt sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, og i skrivende stund testes den tekniske motstanden på 20-nivået. Brudd på dette nivået vil utløse kjøpssignal, og da kan aksjen fortsette opp mot 23 kroner og tidligere all-time high igjen.

Faren for at det kan utvikles en hode/skulder-formasjon er imidlertid ikke over. Snur aksjen ned igjen, kan det fullføre høyre skulder. Da blir 17-nivået nok en gang kritisk. Faller aksjen gjennom det nivået, kan det åpne for fall videre ned mot teknisk støtte på 13- og 11-nivået.

Nel: Aksjen kan fremdeles være i ferd med og utvikle en hode/skulder-formasjon. Slår den inn, kan aksjen falle videre ned mot 13 og kanskje 11 kroner. Ved brudd på 20-nivået kan det være rom for oppgang til ny all-time high. Foto: Tradingview

Sidelengs i Salmar

Salmar-aksjen har utviklet en rektangelformasjon med bunn på 414 og en topp på 470 kroner.

Fra slutten av juli har aksjen steget fra bunnen i formasjonen til toppen og brutt både 200- og 50-dagers glidende gjennomsnitt. I skrivende stund korrigerer aksjen litt ned igjen. Det samme skjer også i RSI-chartet.

Brudd på 470-nivået på stigende omsetning vil signalisere at aksjen kan fortsette opp mot 522. Brudd ned gjennom 418-nivået kan signalisere fall til 366 kroner.

Nå testes den tekniske støtten på 460-nivået. Brudd ned vil signalisere at aksjen kan fortsette sidelengs en stund til.

Salmar: Aksjen har gått sidelengs mellom 470 og 418 kroner i tre måneder. Brudd på et av de to nivåene vil utløse et potensial på 52 kroner opp eller ned. Foto: Tradingview