Avgjørende kvartalsrapporter

Kommende kvartalsrapporter må innfri analytikernes forventninger, samtidig som ledelsen må kunne tegne et rimelig optimistisk fremtidsbilde. Men preges rapportene av mer forsiktige uttalelser, vil analytikerne se seg pent nødt til å kutte hardt i sine inntjeningsestimater. Hvis så skjer, blir våren garantert blytung på Oslo Børs.  

Prisøkninger venter: Inn i Kapital-porteføljen kommer Lerøy Seafood med toppsjef Henning Beltestad i spissen, blant annet med tanke på de sterke lakseprisene man nå forventer å se.   Foto: Iván Kverme

I forbindelse med Kapitals prognoser for en rekke næringer og bransjer i 2022, publisert før jul, argumenterte vi for at flere faktorer peker i retning av et børsfall på Oslo Børs i år, potensielt opp mot ti prosent. Argumentene er flere, blant annet knyttet til de stadig stigende inflasjonstallene med tilhørende nye rentehopp. Konsumprisindeksen steg med godt over fem prosent i tolvmånedersperioden fra desember 2020 til desember 2021. Utviklingen i kjerneinflasjonen er også sterk – og såpass sterk at Handelsbanken Capital Markets mener det øker sannsynligheten for at det blir flere renteøkninger enn de tre som er varslet for inneværende år. DNB Markets forventer også fire rentehevninger, nettopp som følge av den høye kjerneinflasjonen. Første rentehevning er ventet i mars, og flere er altså på trappene – utfordrende for aksjer i seg selv, særlig fordi det spiller negativt inn på selskapenes nåverdi og dermed direkte inn på deres respektive aksjekurser. 

Og om ikke renten vil være et plagsomt tema for enhver aksjeinvestor i 2022, vil man etter hvert også måtte løfte blikket inn mot hva som ligger av inntjeningsforventninger for neste år. Ifølge analysesjef Petter Slyngstadli i meglerhuset Norne Securities forventer ikke analytikerne noen vekst i selskapenes inntjening pr. aksje, gjennomsnittlig sett, fra 2022 til 2023. Det er sjeldent høy pessimisme blant landets tallknusere, som man vet jevnt over tilhører det optimistiske folkeslaget. Med mindre ikke dette endrer seg radikalt i løpet av året, sier det seg selv at det rent fundamentalt ikke ligger noen støtte for nye kollektive børsløft. 

Børsåret 2022 blir utfordrende, uansett hva ymse forvaltere, aksjestrateger eller analytikere måtte mene.  

Oljetrykket fortsetter 

I positiv retning trekker den sterke oljeprisen, som støtter opp under børsen som sådan, og tvinger i sin tur analytikerne til å revurdere mange av sine opprinnelige kursmål på flere olje- og oljerelaterte selskaper. Arctic Securities oppjusterte nylig kursmålet på blant annet Equinor   , som følge av deres nye, og klart høyere, oljeprisanslag. Meglerhuset prognostiserer nå en gjennomsnittlig oljepris for inneværende og neste år på henholdsvis 85 og 90 dollar pr. fat. I 2024 ser man for seg en snittpris på mellom 80 og 110 dollar. 

Bakgrunnen for de nye oljeprisanslagene er koblet mot det faktum at den globale oljeproduksjonen henger etter etterspørselen etter hvert som verden henter seg inn igjen etter pandemisjokket, noe de mener legger forholdene til rette for en klassisk oppgangssyklus for oljeprisen. 

Danske Bank er også optimistiske og regner med at oljeprisen vil holde seg høy gjennom året. Dette spiller seg ut også på servicesiden, mener banken, som derfor tror på klart høyere kurser i blant annet Subsea 7   , støttet av et godt ordretilsig utover i 2022. Danske Bank har samtidig Aker Solutions   som en klar børsfavoritt. Årets ordreinngang kan bli nær rekordhøy, noe de mener burde bidra til en årlig inntektsvekst på ti prosent frem mot 2025. Flere ordre, kombinert med utsikter til høyere marginer og at investorene antageligvis kan se frem mot utbytte i etterkant av kvartalsrapporten i februar, støtter i sum opp under deres kursmål på 27,50. 

Vi beholder begge selskapene i Kapital-porteføljen, og forventer at særlig Subsea 7   , som i løpet av det siste året har væt igjennom et kursfall på rundt 15 prosent, gjør det langt skarpere i år.

Takker for oss i Storebrand  

Storebrand-aksjen har vært en solid bidragsyter til Kapital-porteføljens avkastningstall siste år. Med en inngangskurs i desember 2020 på litt over 60 kroner har kursoppgangen frem til i dag vært på over 50 prosent. Men oppturen til tett oppunder 100 kroner pr. aksje sender i sin tur markedsverdien av Storebrand   opp mot 46 milliarder kroner, et nivå man aldri før har sett. En rekke analytikere stiller seg likevel fortsatt positive til aksjen, men kursmålene deres ligger gjennomgående bare litt over dagens nivåer. 

Vi vet at mange investorer mener Storebrand-aksjen gir dem en god beskyttelse mot stigende renter, og selskapets kapitalstruktur – kombinert med den gode underliggende inntjeningen –gir også rammer for attraktive dividender fremover. Dette mener vi er forhold som i stor grad nå er priset inn i aksjen, og vi velger derfor å hoppe ut av Storebrand-aksjen.   

Tar inn Lerøy

Inn i porteføljen kommer oppdrettsselskapet Lerøy Seafood   . Sjømatindeksen på Oslo Børs har lagt bak seg en tøff periode, særlig etter at flere av oppdretternes kvartalsrapporter har vært preget av urovekkende kostnadsøkninger. Men interne tiltak er på vei, og kombinert med analytikernes spådommer om laksepriser som vil overgå rekordåret 2016, bør det være rom for klart høyere kurser i Lerøy Seafood-aksjen, som det siste halvåret er ned med rundt ti prosent.

På vei inn i perioden med kvartalsrapportering består dermed Kapital-porteføljen av Borr Drilling   , Kahoot!   , Aker Solutions   , Subsea 7   og altså Lerøy Seafood   .