Oljedrevet børsoppgang

Med en oppgang i 2021 på 24,3 prosent, slo Kapital-porteføljen Hovedindeksen, blant annet støttet av sterke kursbidrag på tampen av året fra Borr Drilling. Vi forventer imidlertid mer kursoppgang fra det Tor Olav Trøim-initierte riggselskapet. 

Lykkes han endelig? Riggselskapet Borr Drilling, iscenesatt av investor Tor Olav Trøim, har fått litt vind i seilene på tampen av 2021. Vi tror den positive trenden fortsetter utover i 2022.     Foto: Eivind Yggeseth

Riggselskapet, som nå er fullfinansiert i lang tid etter en nylig gjennomført emisjon preget av betydelig overtegning, har ganske så mye å svare for overfor sine eiere. Etter etableringen i 2016, med tilhørende børsnotering, er det i dag bare smuler igjen til aksjonærene, tatt i betraktning dagens markedsverdi på kun 2,6 milliarder kroner. 

Men i desember hentet selskapet 30 millioner dollar, tilsvarende vel 260 millioner kroner, i ny egenkapital til kurs 19,97 kroner, en emisjon som altså ble betydelig overtegnet. Kapitalutvidelsen ble gjennomført etter at Borr Drilling   bare noen dager tidligere meldte at de var kommet til enighet med sine største kreditorer om utsettelse av til sammen 1,4 milliarder dollar, vel 12,3 milliarder kroner, i gjeldsforfall. Avtalen dekker riggselskapets forpliktelser overfor sine skipsverft i Singapore, PPL og Keppel, som nå er utsatt fra 2023 til 2025. 

Ordningene gir selskapet finansiell arbeidsro, samtidig som datapunkter viser at markedsutsiktene for oppjekkbare borerigger er i klar bedring. Kapital-porteføljen misset stort i årene 2018 og 2020, i stor grad fordi våre antagelser om at Trøims riggsatsning ville ta sats på Oslo Børs, feilet. Men med utgangspunkt i bedre operative utsikter, kombinert med en styrket balanse, mener vi rammene er gitt for at Borr Drilling   endelig vil generere signifikante aksjonærverdier. 

Oljeprisen viktig for Kapital-porteføljen 

Ved siden av Borr Drilling   , består porteføljen av to andre oljesensitive papirer, nemlig Aker Solutions   og Subsea 7   . Sistnevnte var i 2021 en gedigen skuffelse, kursmessig sett. Ordreinngangen har vært tilfredsstillende gjennom hele fjoråret, men den underliggende kontantstrømmen har vært svak. Dette har hemmet kursen, ettersom investorene frykter det vil redusere Subsea 7   sine målsetninger om å kvittere ut attraktive utbytter i tiden som kommer. Det har samtidig blitt satt spørsmålstegn ved om det økte aktivitetsnivået som nå ventes vil dra med seg et såpass høyt nivå på arbeidskapitalen at også dette vil redusere sjansene for at Subsea 7-eierne vil få ut kontantutbytter. 

Analytikerkorpset på Oslo Børs står, som  i 2021, fortsatt hardnakket på sine kjøpsanbefalinger, og argumenterer blant annet med at dagens aksjeprising ligger på historisk lave nivåer. Vi beholder selskapet i Kapital-porteføljen, i første rekke fordi vi tror investorene gradvis vil se på Subsea7   med mer gjestmilde øyne når selskapet åpenbart drar mer og mer nytte av de økte globale oljeserviceinvesteringene. 

Aker Solutions   blir også liggende i porteføljen, et selskap som i likhet med Subsea 7   nyter godt av operatørselskapenes økte investeringsbudsjetter. Stigende budsjettrammer har sitt utspring i en sterk oljepris. Flere meglerhus spår en real prisoppgang, som SEB, som estimerer en gjennomsnittlig oljepris på 75 dollar i førstekvartal, stigende til 80 dollar i snitt for andrekvartal. Deres helårsprognose ligger på 72,50 dollar, et nivå som uansett vil støtte godt opp under det meste av oljeserviceaksjene på Oslo Børs, tror vi.

Når kommer det store korreksjonsåret? 

På den makroøkonomiske arena er det naturligvis økte renter og en brysom, særlig råvaredrevet, inflasjonstakt som bekymrer investorene – ikke bare lokalt her i Norge, men også internasjonalt. Den amerikanske sentralbanken legger ingenting imellom, og trapper nå i første omgang ned sine kvantitative lettelser for senere å heve sine styringsrenter. Norges Bank er også godt i gang med å reversere seneste års svært så aksjegunstige pengepolitikk. 

Økte styringsrenter er krevende for aksjeinvestorene når børsene tross alt ligger på nær historiske topper. Stigende alternativkostnad kommer også i en fase der inntjeningsveksten fremover blir langt mer moderat enn på lenge. Mens globale aksjer i 2021 hadde en inntjeningsvekst på litt over 50 prosent, er det i år ventet en snittvekst i inntjeningen på syv prosent. 

Uansett hvordan man snur og vender på det er mye av børselskapens fremtidige profitter nå priset inn i deres aksjekurser, mener vi, sett i ly av seneste tids voldsomme kursoppganger. Og kombinert med utsikter til høyere renter mener vi alt i alt at børsene, også Oslo Børs, er sårbare for tilbakeslag i tiden som kommer. 

Det er også verdt å ta en titt i historiebøkene med tanke på at børsene med jevne mellomrom går igjennom faser med dype korreksjoner. Oslo Børs falt markant i 1992, på tampen av 1990-tallet, og i 2008 – men har etter dette ikke vært igjennom børsår med dype korreksjoner, totalt sett. Etter finanskrisen har på mange måter sentralbankene kollektivt støttet opp under aksjemarkedene via sin romslige pengepolitikk, men dette er altså nå ved veis ende. Blir inflasjonskampen en mye tøffere nøtt for sentralbankene å knekke enn hva man nå tror, er det definitivt rom for at 2022 blir et farlig børsår.           

Alt i alt gjør vi uansett ingen endringer i Kapital-porteføljen. Det betyr at vi fortsetter med den samme porteføljemiksen som ved årsskiftet, bestående av selskapene Borr Drilling   , Aker Solutions   , Subsea 7   , Kahoot!   og Storebrand   .