Dristige investorer

Oslo Børs setter nær sagt daglig nye børsrekorder. Men i en verden med høyere renter og stigende inflasjon er det åpenbart at om det skulle komme flere skuffende kvartalstall, kombinert med en mer ullen marginguiding, vil det i sin tur sette et klart press på børsen her hjemme.     

Nok å gjøre: De fleste piler peker i riktig retning for Aker Solutions med toppsjef Kjetel Digre i spissen. Ordreboken vokser jevnt og trutt, noe som også gir rom for utbytter i 2022, tror flere analytikere.    Foto: Siv Dolmen

Oslo Børs setter altså stadig nye rekorder, drevet særlig av en frisk oljepris og fortsatt supersterke finansaksjer, som analytikerne forventer mer av fordi bankene vil levere massive rentemarginer fremover støttet av kommende renteøkninger. Men for investorene kan bakrusen bli tung å bære utover høsten, om ikke kvartalstallene i det minste innfrir analytikernes forventinger. 

For på full fart inn i rapporteringssesongen er det nok en gang viktig å ha klart i minne hvilke voldsomme forventninger som allerede ligger innbakt i dagens aksjekurser. Prisingen av det norske aksjemarkedet har tredoblet seg det siste tiåret, og andelen aksjer som er høyt priset har gått fra tre til 18 prosent. Sårbarheten er dermed sjeldent stor for dype tilbakefall, om altså investorene i løpet av de kommende ukene ikke lenger tror på en ny, ellevill inntjeningsboom i 2022.

USA: Styrer gamet 

Hvilke makroscenarioer som spiller seg ut i USA, vil gi klare rammebetingelser for hvordan børsene vil utvikle seg fremover – ved siden av selskapenes egne operative resultater, naturligvis. Den amerikanske sentralbanken står hardnakket på at de sterke inflasjonstallene som nå tikker inn er av forbigående art, et argument som bygger på utsikter til nye produktivitetsforbedringer samt bedre balanse i de internasjonale råvaremarkedene. Investorene stoler ikke helt på sentralbankens formaninger, sett i lys av at den viktige renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid nå ligger på rundt 1,5–1,6 prosent, en klar økning i løpet av den siste måneden. 

Samtidig tikker det inn langt fra overbevisende tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet – sysselsettingsveksten utenfor USAs landbruk var i september milevis under konsensusanslagene. Innhentingen i arbeidsmarkedet synes dermed å ta mye lengre tid enn ventet, og kombinert med et sterkt underliggende inflasjonspress er det ikke akkurat et drømmescenario som nå spiller seg ut for amerikansk økonomi. 

Miksen av stigende priser og svake sysselsettingstall er særlig negativt for forbrukerne, peker Goldman Sachs på i et nylig sluppet notat. Banken tar derfor ned sine estimater for amerikansk BNP-vekst. For inneværende år blir den nå nedjustert til 5,6 prosent, mens den for 2022 tas ned fra en tidligere antatt veksttakt på 4,4 prosent til nå fire prosent. 

USA preges nå kort og godt av stagflasjonstendenser, en situasjon som på ingen måte gir de beste rammene for investorene på Wall Street. 

Aker Solutions: Mer å gå på  

Vi har i lang tid ment at Aker Solutions    har vært et smart kjøp, hensyntatt en sterk ordrebok, deres brede ingeniørkompetanse høyt verdsatt opp mot all havvindutbygging, samtidig som butikken rett og slett går stadig bedre. Ordene tikker videre inn; nylig ble selskapet tildelt tre forhåndsstudie-kontrakter av Aker BP   for NOA Fulla-utviklingen på norsk sokkel.

I sum spiller dette seg ut i et høyt aktivitetsnivå, bedre marginer og rom for innfasing av utbytter. En rekke meglerhus er også positive til selskapet, som nå har en markedsverdi på rundt ti milliarder kroner etter en kursoppgang siden årsskiftet på godt over 30 prosent.  Danske Bank oppgraderte nylig sin anbefaling på Aker Solutions   fra hold til kjøp samtidig som kursmålet ble løftet fra 17 til 25. Banken forventer at det pågående sterke ordreinntaket vil fortsette både i 2022 og 2023. Dette gir utsikter til en robust inntjening samtidig som man tror det er en høy sannsynlighet for at selskapet når sine omsetningsmål for 2025. 

– Særlig Aker Solutions   vil vinne mye på å være markedsleder på norsk sokkel, der ordreinngangen trolig blir rekordhøy som følge av at oljeselskapene vil sanksjonere nye felt innen skattepakken utgår, uttalte nylig analysesjef Frederik Lunde i Carnegie til Finansavisen, der han altså trakk frem Aker Solutions    – men også undervannsentreprenørgiganten Subsea 7   . Aksjebudskapet bygger særlig på utsikter til høy aktivitet, bedre marginer og fremdeles sterk ordreinngang i 2022, drevet av høye olje- og gasspriser, samt høy aktivitet innen området offshore vind.   

Både Aker Solutions   og Subsea 7   har spesielt de siste ukene vært viktige bidragsytere til de gode avkastningstallene for Kapital-porteføljen. Vi forventer ytterligere positive bidrag, og begge selskapene blir dermed værende i porteføljen.

Kapital-porteføljen: Beholder forspranget 

Oslo Børs stiger altså mot nye topper, og har siden årsskiftet gitt over 20 prosent avkastning. Som allerede nevnt, leder særlig finansaksjer an – men ytterligere børsoppganger tror vi særlig vil finne sted innenfor et bredt utvalg oljerelaterte serviceselskaper. Etterspørselen etter energi skyter kraftig fart, og Det internasjonale energibyrået (IEA) er bekymret for de ubalanser som potensielt nå er under oppseiling i lys av et investeringsunderskudd både innen ren energi og innen olje- og gassfeltet. Banker og investeringsbanker ser nok nå mer og mer hvor det bærer hen – SpareBank 1 Markets tror de globale oljeinvesteringene vil øke med rundt ti prosent til neste år, eksempelvis. 

Alt i alt  gjør vi ingen endringer, og beholder derfor både Storebrand   , Yara   , Subsa 7   , Aker Solutions   og Kahoot!   i portføljen.