Den store oljefesten

Så ble altså oljeprisen den store snakkisen på børsen. Med en oljepris som har brutt 80 dollar fatet, og som flere meglerhus tror skal enda høyere, ligger derfor alt til rette for en bred opptur for de olje- og oljerelaterte selskapene på Oslo Børs.    

Vet hva han snakker om: Goldman Sachs og toppsjef David Solomon spår oljepriser opp mot 90 dollar fatet frem mot årsslutt. Det er naturligvis godt nytt for en fortsatt oljesensitiv Oslo Børs.  Foto: Mike Blake/Reuters/NTB

Oljeprisen skyter altså voldsom fart, kanskje først og fremst som følge av en alvorlig investeringsmangel inn mot olje- og gassektoren over flere år. Dette hemmer nå den globale forsyningskapasiteten til fulle, og kombinert med en stigende oljeetterspørsel ligger nå oljeprisen på nivåer man ikke har sett på flere år. 

I en fersk analyse tror råvarehandelsgiganten Vitol at etterspørselen vil kunne øke med en ekstra halv million fat pr. dag i vinter, også støttet av de høye gassprisene. Oljeetterspørselen ligger nå rundt fire millioner fat pr. dag under nivåene fra 2019, og Vitol forventer at den vil stige tilbake til 2019-nivåene innen midten av neste år. Også Goldman Sachs spår høyere oljepriser, og utelukker ikke å se 90 dollar fatet innen årsslutt. Den amerikanske investeringsbanken mener det rett og slett er et større underskudd i markedet enn det mange er villig til å innse, et underskudd som banken tror vil gi snittpriser til neste år på 80 dollar fatet. 

Under den nylig avholdte Pareto-konferansen pekte flere av deltagerne på, som Aker-sjef Øyvind Eriksen, at man kan stå overfor en global energikrise – en tematikk de aller, aller fleste investorer og analytikere bare for kort tid siden overhodet ikke var i nærheten av å diskutere. Retningen for olje- og oljerelaterte selskaper på Oslo Børs er i det minste gitt i tiden som kommer, for å si det forsiktig. 

Børsen – merker litt renteangst 

Som kjent hevet Norges Bank nylig styringsrenten og løftet samtidig rentebanen. Dette var helt i tråd med forventningene, og legger man til grunn sentralbankens nye renteprognoser, går det mot en styringsrente på rundt 1,70–1,75 prosent om et par års tid. 

I en historisk kontekst er dette langt fra alarmerende nivåer, men rekken av kommende renteøkninger vil – alt annet likt – gi lavere nåverdi av selskapenes fremtidige kontantstrømmer. Dette hemmer jo en aksjekurs, og i et rentescenario man nå ser for seg, er vekstselskaper særlig utsatt for kursfall. Problematikken spiller seg blant annet ut i selskaper som Tomra   og Nordic Semiconductor   , der sistnevnte likevel har en markedsverdi på over 50 milliarder kroner etter en opptur siden årsskiftet på nær 90 prosent. Investorene viser altså tegn til lett renteangst, noe som også spiller seg ut i førstehåndsmarkedet, ettersom flommen av nynoteringer har stoppet opp.    

Også i USA forventes en kvantitativ innstramning fra sentralbankhold. Justeringene blir gradvise, men den viktige renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid stiger, noe som legger en klar demper på det brede amerikanske børsmarkedet. Uansett hvilken børs man som investor vender blikket sitt mot, vil tiden med en ekstremt støttende pengepolitikk være over. Unntaket finner man dog på Stockholmsbørsen, der Riksbanken nylig varslet at den vil holde styringsrenten på null prosent i den kommende treårsperioden. 

 Kapital-porteføljen: Med på oljefesten  

Da vi for kort tid siden anbefalte kjøp av Subsea 7-aksjen i en separat analyse, skrev vi følgende: 

“Vi forventer mer blest om Subsea 7   sin fornybarnotering senere i høst, som bedre vil få frem de reelle verdier opp mot deres fornybarvirksomhet. Selskapet besitter en sterk balanse, samtidig som de gjennom annonserte kostnadskutt i fjor på rundt tre og en halv milliard kroner kan skilte med en fleksibel kostnadsbase. En sterk oljepris gir dem også bedre forutsetninger for å heve sine prosjektmarginer i tiden som kommer – og i sum forventer vi alt i alt en langt bedre tredjekvartalsrapport, som publiseres 17. november.”

Budskapet har slått til, i form av gode kursøkninger siste uker. Meglerhusene stiller seg også gjennomgående positive til undervannsentreprenøren, som etter en slett andrekvartalsrapport handles til en utbyttejustert aksjekurs som er rundt 18 prosent lavere enn ved årsskiftet.

Under Pareto-konferansen meldte ellers Aker Solutions   at de nå opplever et bunnsolid tilfang av attraktive kontraktsmuligheter. Selskapet leverte en sterk andrekvartalsrapport der de samtidig hevet marginprognosene for 2021. Flere analytikere peker på at dette, kombinert med et forestående høyt aktivitetsnivå, gir rammer for at selskapet om kort tid kommer i utbytteposisjon. Begge de oljerelaterte selskapene blir med videre i Kapital-porteføljen.

Det gjør også e-læringsselskapet Kahoot   . Som allerede nevnt møter vekstselskaper nå motbør på børsen, men det er viktig å merke seg at Kahoot!-kursen er nær halvert målt mot nivåene fra i vinter. En dyp korreksjon fra disse nivåene ser vi derfor ikke for oss, støttet også av stadig flere optimistiske analytikere. Kepler Cheuvreux satte nylig Kahoot-aksjen på kjøp, med kursmål 85 kroner. Meglerhuset forventer blant annet en rekke kurstriggere det nærmeste året, inkludert integrasjon og global utrulling av en EdTech-plattform for barne- og ungdomsskolen samt en paralellnotering av aksjen i USA. Vi tror også selskapets tredjekvartalsrapport, som slippes 4. november, gir god kursstøtte – blant annet i form av god abonnementsvekst.

Oppsummert gjør vi derfor ingen endringer av Kapital-porteføljen, og beholder for den kommende toukersperioden både Yara   , StorebrandStb, Aker Solutions   , Subsea 7   og Kahoot   .