Makrofrykten skjerpes

Inflasjonsspøkelset rir aksjemarkedene. Og det vil neppe stoppe med det første.

Massive anbefalinger: Toppsjef Bjørn Dale i DNO kan glede seg over støtte fra stadig flere analytikere som spår selskapets aksjekurs klart opp i tiden som kommer.   Foto: Iván Kverme

Konsumprisene i USA steg hele 4,2 prosent på årsbasis i april, det meste siden høsten 2008 – og godt over konsensus. Dette vil gi støtet til en forsterket frykt for at den amerikanske sentralbanken vil måtte gjøre noe med sin til nå milde pengepolitikk. På den annen side var den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten, også den for april, alt annet enn sprek og trekker isolert sett i retning av en fortsatt gavmild sentralbank. Vi spår likevel at det fremover blir betydelig inflasjons- og renteuro blant aksjeinvestorene, noe som borger for skjøre og volatile børsmarkeder utover i annet halvår.   

 Norge – usikkert, tross alt 

Her hjemme? Norges Bank har indikert at første rentehevning kommer i september eller desember. 

– Går ting etter planen, blir usikkerheten mindre, og da tror vi sentralbanken lander på september, uttalte nylig sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i forbindelse med fremleggelsen av deres nye makroprognoser. 

Mens Norges Bank indikerer mellom fire til fem rentehevninger i løpet av et par år, ser Nordea Markets for seg langt flere, med en styringsrente opp mot 1,75 prosent. Prognosene bygger ikke bare på en kraftfull norsk økonomi, men også på en antagelse om at inflasjonen skal opp: 

– Vi ser for oss en oppgang i internasjonale renter, noe som vil påvirke også Norge. Det andre handler om inflasjonsutsiktene. Vi tror det er risiko for at inflasjonen blir høyere enn Norges Bank antar, uttalte Olsen videre. Han var særlig i stuss over sentralbankens anslag på den importerte inflasjonen, som den anslår til minus 0,5 prosent ikke bare neste år, men i 2022 og 2023 og 2024. 

Skulle Nordea Markets’ renteprognoser slå til, byr det på utfordringer for vår hjemlige børs, da investorer vil måtte gå igjennom sine verdsettingsanslag som følge av høyere diskonteringsrenter, blant annet. Enn så lenge er det ingen grunn til noen våkenetter hverken hos sentrale beslutningstagere i Norges Bank eller blant børsens mange rentesensitive investorer, da kjerneinflasjonen her hjemme for april kom inn på to prosent, litt lavere enn sentralbankens eget anslag på 2,1 prosent.

Europa – et lyspunkt   

– Europeiske aksjer handles med rabatt sammenlignet med de amerikanske, og kombinert med at den økonomiske aktiviteten i regionen vil hente seg kraftig inn igjen når distribusjonen av vaksinen etter hvert skyter fart, bør investorene nå for alvor se etter attraktive aksjer i Europa, skrev Goldman Sachs i et nylig sluppet strateginotat som vi refererte til i forrige utgave. Budskapet fra den mektige amerikanske investeringsbanken bør man merke seg, ettersom utsikter til et sterkt europeisk aksjemarked som sådan er klart fordelaktig også for vår hjemlige børs. 

Også myndighetene ser hvor det bærer; EU-kommisjonen antar at EUs økonomi vil vokse med 4,2 prosent i år og 4,4 prosent neste år. Det er betydelig høyere målt mot prognosene som ble lagt frem tidligere i vinter. EUs brede økonomiske gjenreisingspakke er sentral i de nye offensive prognosene, som blant annet vil komme til å løfte de offentlige investeringer til sitt høyeste nivå på mer enn et tiår. En sterk finanspolitikk, kombinert med den europeiske sentralbankens fortsatte massive stimulanser, gir altså rom for at referanseindeksen STOXX Europe 600 Index, som siden årsskiftet er opp med rundt ti prosent, vil fortsette å styrke seg utover i andre halvår. 

DNO spås til himmels 

Oljeprisen beveger seg nå mot det høyeste nivået siden høsten 2019. Pareto Securities mener DNO   på dagens oljepris vil ha en kontantstrøm tilsvarende 60 prosent av selskapets markedsverdi i 2021 og 2022. Leteresultatene på norsk sokkel er positive, dette støtter også opp under aksjekursen, og alt i alt forventer meglerhuset at utbyttene fra DNO er rett rundt hjørnet. Selskapet vil levere rekordhøy lønnsomhet og kontantstrøm i år, noe meglerhuset mener markedet ikke har tatt fullt innover seg ennå. Pareto Securities opererer med et kursmål på 14 kroner pr. DNO-aksje. 

Ellers viser analyser fra DNB Markets at langt flere selskaper enn vanlig leverte bedre driftsresultater for førstekvartal enn det som var ventet på forhånd, mens både inntekter og resultat pr. aksje har vært på linje med forventningene. Analytikerne er optimistiske, mener meglerhuset, og viser til at tallknuserne har jekket opp sine resultatestimater for inneværende år, det i et omfang som ikke har vært kraftigere siden deres tilsvarende oppjusteringer av 2008-estimatene. Dermed suser også de gjennomsnittlige P/E-multiplene ned, og Oslo Børs prises nå – ifølge analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities – til 19 ganger årets inntjening, noe han peker på faktisk er det billigste på en god stund.

Alt i alt gjør vi heller ikke i denne runden noen justeringer av Kapital-porteføljen, og beholder dermed Aker Solutions   , Yara   , DNO   , Subsea 7   og Storebrand   .