Kapital-porteføljen: Tøffe tak venter

Januar ble ingen dans på roser på Oslo Børs. Mye tyder på en ordentlig ruglete børs i tiden som kommer – tross en fortsatt støttende oljepris.

Fremheves av flere: Yara, under ledelse av konsernsjef Svein Tore Holsether, holder seg kursmessig bra på Oslo Børs – ledsaget av forholdsvis sterke ureapriser og et vennligsinnet analytikerkorps. Foto: Anders Horntvedt

“Advarsel, euforisk investoroptimisme” skrev vi i årets første Kapital-utgave og pekte på at investorene hadde et pågangsmot og en risikotoleranse ved starten av 2021 som det virkelig var grunn til å bite seg merke i. Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management uttalte nylig til Finansavisen, med henvisning til Bank of Americas månedlige undersøkelse blant en rekke internasjonale fondsforvaltere, at optimismen blant de profesjonelle investorene nå nærmet seg nivået til retailkundene. En ubehagelig slutning er dermed at en stor andel av kapitalen som kan være eksponert mot aksjer nå er eksponert mot aksjer.

Slutningen er sannsynligvis allmenngyldig også for vår egen andedam. Med andre ord er sårbarheten stor for tidvis dype børstilbakeslag også på Oslo Børs, om usikkerheten sprer seg blant brede investorklasser i en situasjon der de i utgangspunktet er fullinvestert. 

Kombinert med i utgangspunktet strukne markeder etter de voldsomme børsrekylene på tampen av fjoråret, er det derfor all grunn til å minne om at nedsiderisikoen på Oslo Børs fortsatt er signifikant kommende uker.

IMF: Andre boller – annet halvår!

I en fersk prognose fra DNB Markets er hovedbildet at USA, som de fleste andre land, får en klar økonomisk rekyl med sterk veksttakt fra sommeren av – men også at oppturen ikke blir sterkere enn at det fortsatt vil være mye ledig kapasitet i økonomien. Men den enorme veksttakten i pengemengden bekymrer makroanalytikerne i DNB Markets, som peker på at dette er et så ukjent terreng at det er vanskelig ikke å ta det på alvor som en risikofaktor. 

En forlengelse av resonnementet er at pengemengdeveksten kan trigge høye inflasjonsrater, og en dertil mer konservativ amerikansk rentepolitikk. I en nylig fremlagt markedsrapport tror IMF, Det internasjonale pengefondet, at styringsrentene stort sett blir værende på dagens nivå ut 2022. Utviklingen rundt virusmutasjonene og usikkerheten knyttet til vaksinedistribusjonen er klart negativt for den globale økonomiske veksttakten, i hvert fall på kort sikt, advarer de om. En tøff vinter og vår ligger derfor i kortene, men IMF forventer likevel en klar bedring utover i annet halvår. I deres nye oppdaterte prognoser anslås en global vekst på 5,5 prosent i 2021, og litt over fire prosent til neste år. Årets veksttakt er dermed jekket opp fra tidligere prognoser fra i fjor høst, støttet av etter hvert virkningsfulle vaksiner samt utsikter til massive finanspolitiske stimulanser, særlig fra amerikansk hold. De alt i alt lyse vekstutsiktene vil også spille over på oljeprisene, tror IMF, som prognostiserer at de vil stige mer enn 20 prosent fra 2020 til 2021.

Subsea 7: Estimater heves på rund baut

Investeringsbanken Goldman Sachs trakk nylig frem Aker Solutions   og Subsea 7   i en sektorrapport. Banken mener begge selskapene særlig vil dra veksler på momentet innen lavkarbon- og fornybarområdene, og bankanalytikerne hever nå kursmålene på både Aker Solutions   og Subsea 7   til henholdsvis 22 og 102 kroner pr. aksje – begge klart over dagens nivåer. 

ABG Sundal Collier har også nylig oppjustert kursmålene på nevnte selskaper og har dermed gjentatt sine tidligere kjøpsanbefalinger. Hva gjelder Subsea 7 Subc, mener meglerhuset estimatene for 2021 ser bedre ut innenfor alle forretningssegmenter, mens Aker Solutions   vil kapitalisere på at det nå er et solid momentum på norsk sokkel – mens de også ser moderate konsensusforventninger og sannsynlighet for attraktive utbytter fremover. Hittil i år har Subsea 7   også meldt om flere kontrakter, blant annet ble de tildelt en milliardkontrakt for konstruksjon og installasjon av et gassplattformsystem i Angola. 

Vi mener at både Aker Solutions   og Subsea 7    forsvarer klart høyere kurser enn dagens.

Yara: Et attraktivt børskort

– Yara   går inn i et meget spennende tiår med fremveksten av grønn hydrogen og mulige effekter for hvordan gjødsel vil bli produsert og hvordan ammoniakk vil brukes. Vi tenker at Yara   er det beste stedet å være gjennom denne energirevolusjonen, uttalte Bengt Jonassen i forrige Kapital-utgave. ABG Sundal Collier-analytikeren vant nylig Kapitals kåring over landets beste industri- og materialanalytikere, og peker altså på gjødselgiganten som et godt børskort i tiden som kommer. Det gjør også investeringsbanken UBS, som nylig oppjusterte kursmålet for Yara   fra 400 til 425 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Et viktig argument bak bankens Yara-oppjustering er blant annet knyttet til seneste tids styrke i ureaprisene, som den mener viser nitrogenindustriens evne til å stå imot høyere gasspriser.

Yara   blir uansett værende i Kapital-porteføljen, i likhet med Subsea 7   , DNO   , Storebrand   og Aker Solutions   .