Alder: 38
Utdannelse: Master of business and economics, Handelshøyskolen BI
Erfaring: Oljeserviceanalytiker og partner i ABG frem til 2012, oljeserviceanalytiker i Carnegie frem til 2015 og deretter konsumanalytiker i DNB Markets.

I år går Ole Martin Westgaard helt til topps i en kategori der flere av sektorene har vært preget av voldsomme svingninger på Oslo Børs. DNB-analytikeren vant den sammensatte kategorien for første gang i 2020, men måtte i fjor se seg slått av Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets. I år har Westgaard gjeninntatt førsteplassen med god margin fra nummer to.

– 2021 var et volatilt år hvor smitteverntiltak fortsatte å avgjøre hvem som ble vinnere og tapere i sektoren. Dette skapte endel unike muligheter. Vi har forsøkt å ha et balansert syn på hvem som er vinnere på sikt og hva som er kortsiktige svingninger.

At synet på vekstaksjer i markedet ikke har vært mer differensiert mellom selskaper med etablerte forretningsmodeller med lønnsomhet og det motsatte undres vi fortsatt over.

Av anbefalingene som analytikeren var mest fornøyd med, trekker han frem Europris, Komplett og Elektroimportøren i retail-segmentet.

– Hva overrasket deg mest i året som gikk?

– Vår kjøpsanbefaling på Schibsted var en positiv bidragsyter store deler av året, men dessverre forsvant mye av avkastningen i årets siste måned da sentimentet skiftet fra vekst- til verdiaksjer. At synet på vekstaksjer i markedet ikke har vært mer differensiert mellom selskaper med etablerte forretningsmodeller med lønnsomhet og det motsatte, undres vi fortsatt over.

– Hva blir viktig i 2022?

– Vi tror det blir viktig å posisjonere seg i selskaper som har vist god underliggende drift justert for covideffekter, som er lite eksponert for varemangel og som evner å ta ut økte råmaterialkostnader og inflasjon i økte priser. Orkla kan her være et godt eksempel. Videre tror vi man skal være eksponert mot en gjenåpning av samfunnet, og da er Norwegian spennende.

Øyvind Mossige, Sparebank1 Markets. Foto: Iván Kverme
Petter Nystrøm, ABG Sundal Collier. Foto: Iván Kverme

Konsum, media, helse og bioteknologi 2021 2020 2019
Ole Martin Westgaard (DNB Markets) 34,3% 23,4 % 27,8 %
Øyvind Mossige (Sparebank 1 Markets) 23,8% 27,5 % 16,0 %
Petter Nystrøm (ABG Sundal Collier) 11,1% 13,2 % 15,0 %