Veksttakten fortsetter

Selv om den eksplosjonsartede veksten for bioteknologi- og helseselskaper vi så i fjor som følge av coronapandemien har roet seg noe i år, har den langt fra stoppet opp.

Vaksinebehov: Pandemien har ført til en fantastisk vekst for en rekke bioteknologiselskaper verden over, og spesielt for dem som utvikler covid-19-vaksiner. I tillegg til at mange land har begynt å rulle ut boosterdoser til utsatte grupper og helsepersonell, vaksineres nå også flere barn og unge verden over. Foto: Heiko Junge/NTB
Investornytt

I år igjen har mange bioteknologi- og helseselskaper verden over har hatt en formidabel utvikling bl.a. som følge av den pågående coronapandemien, men den er ikke like sterk som vi så i pandemiåret 2020. 

Bioteknologiindeksen på Nasdaq-børsen, som var opp rundt 30 prosent i fjor, har hatt en økning på 2,5 prosent de siste 12 månedene. Men det er likevel noen selskaper som gjør det bedre enn andre. På Nasdaq finner vi vaksineselskaper som BioNTech og Moderna, som fortsetter fjorårets sterke vekst med ytterligere 258 og 171 prosent økning så langt i år.

På Oslo Børs har blant annet bioteknologiselskapet Aqua Bio Technology, med Roger Hofseth som største eier, steget 150 prosent det siste året. Og til tross for en svakere vekst i flere biotekaksjer det siste året, spår forvaltningsmiljøene fortsatt stor økning i andel investeringer i helse og såkalt life science på børsen.

Økt investering i helse

En interessant indikator for den norske helseindustriens potensielle vekst det neste og de kommende årene, er private equity-investeringer i bransjen. Venture-investeringene i første halvår 2021 innen helse har økt med 97 prosent sammenlignet med første halvår de foregående fem årene, viser analyser fra Menon Economics på oppdrag fra Argentum.

Private equity-investeringene i life science-bransjen har heller ikke vært høyere enn de er nå siden 2013, ifølge Menon Economics.

Andre undersøkelser de har gjort, viser at helsesektoren forventes å ha høy vekst også etter pandemien. Hele næringen har i seg selv iboende vekstdrivere, som følge av en aldrende befolkning, og et økende behov for nye digitale løsninger på globale og økonomiske utfordringer som skaper et stort vekstpotensial.

Fra bransjehold meldes det at hele helsesektoren har et økende behov for omsorgs- og velferdsteknologi, og det er et prioriteringsområde for helsemyndighetene. Et kraftig behov for effektivisering og utbedring har vi også sett under pandemien med et til tider sterkt presset helsevesen.

Skal ta markedsandeler internasjonalt

Med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale analyser og data har Menon Economics beregnet et høyvekstscenario frem til 2030 som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i helseindustrien på 9,8 prosent. Denne vekstbanen er høyere enn den anslåtte markedsveksten globalt i samme periode, og dette scenarioet legger til grunn at norsk helseindustri skal ta markedsandeler i det internasjonale helsemarkedet det neste tiåret.

Bedriftene i den norske helseindustrien anslås å ha hatt en samlet eksport i 2020 på oppunder 26 milliarder kroner. Det er legemiddelprodusentene som står for den klart største andelen av helseindustriens eksport, med en andel på nesten 70 prosent. Eksporten av medisinsk utstyr er anslått til 7,8 milliarder kroner, noe som utgjør om lag 30 prosent av næringens samlede eksport. Det er svært lav eksport innen digital helse. I 2020 beløp dette seg samlet til ca. 115 millioner kroner, noe som kun utgjør rundt 0,4 prosent av helseindustriens samlede eksport.

Stort vekstpotensial innen digital helse

Vekstpotensialet innen digital helse fremstår imidlertid som svært høyt, og prognosen anslår en årlig vekst på 27,9 prosent fremover mot 12,6 prosent i fjor.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker også å styrke gjennomføringskraften på e-helseområdet i Norge ved at den offentlige helsetjenesten benytter private leverandører og markedet på en mest mulig effektiv måte, slik at det investeres både tilstrekkelig og riktig innenfor e-helseområdet.