Mot bedre tider for tank

Stigende oljeetterspørsel kan redde et skakkjørt tankmarked utover i 2022. Den kommende vinterolympiaden i Kina sender samtidig mørke skygger over tørrbulkmarkedet.    

Kan bli det store tankåret: Stadig høyere oljeetterspørsel gir gradvis bedre rammer for tankrederiene, som for Frontline, der investor John Fredriksen er hovedeier.  Foto: Ints Kalnins/NTB
Investornytt

“Vi har hatt tanksektoren på hold som følge av at 2021 manet til å bli et av de svakeste tankmarkedene i historiebøkene, og hittil har det spilt seg ut. Referanseindeksen for tankratene har konsekvent vært under driftskostnadene siden januar og tidvis under null. Fortsatt sliter vi med å bli optimister gjennom vinteren og inn i neste år,” uttalte nylig analytiker Jørgen Lian i DNB Markets til Kapital. 

For tankmarkedet er under press, noe som i sin tur setter klare spor også i tankredernes regnskapsbøker. I tredjekvartal endte underskuddet for det John Fredriksen-dominerte rederiet Frontline på 33 millioner dollar, tilsvarende nær 300 millioner kroner.

At man får noe varig godt tankmarked de nærmeste månedene mener vi er helt usannsynlig. Men at det kan ligge an til et bedre annet halvår i 2022, er ikke utenkelig, mener flere analytikere Kapital har snakket med. De peker på at de svake ratene sannsynligvis vil øke skrapningsaktiviteten betraktelig, noe som gagner Frontline som kontrollerer en forholdsvis moderne flåte. Dessuten spås oljeetterspørselen å øke utover i 2022, dette gir behov for flere oljetankslutninger. 

Antall bestilte skip rapporteres å være på lave nivåer. Dette mener vi i seg selv er støttende for et mulig tank-comeback. En gradvis rateoppgang bør også få støtte av det faktum at de globale lagrene av tungolje er lave, noe som vil øke behovet for mer oljeimport.    

Vinter-OL, forstyrrende for tørrbulkrederne  

Kina skal i vinter arrangere OL, et arrangement myndighetene gjerne vil presentere i en så miljøvennlig innpakning som mulig. Dette har resultert i nedstengninger av både stålproduksjon og annen energikrevende industri, noe som er den direkte årsaken til at den kinesiske malmimporten har falt de seneste månedene, igjen forklarende bak seneste tids voldsomme fall i tørrbulkratene. I analytikerkretser pekes det også på at det klare fallet man har sett i en rekke tørrbulkaksjer på Oslo Børs seneste tid, skyldes en økt frykt blant investorene om at deler av fallet blant annet i stålproduksjonen skyldes mer strukturelle årsaker, da kinesiske myndigheter ønsker at landets økonomi skal vokse i en mer grønn retning. Skulle denne frykten vise seg å holde stikk utover i 2022, er det duket for en langvarig nedtur innen tørrbulk.

Selger seg kraftig ned: Investor Tor Olav Trøim kvittet seg nylig med en stor aksjepost i tørrbulkrederiet 2020 Bulkers, et signal, mener vi, om at seneste års ratefest er over for denne gang. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Tørrbulkmarkedet har vært knallsterkt gjennom store deler av 2021, støttet av gode rater. Disse har kommet kraftig ned, i begynnelsen av oktober lå capesizeratene helt opp mot mot 87.000 dollar dagen, mens de nå ligger på rundt 40.000 dollar, opp fra rundt 26.000 dollar for bare få uker siden. Denne ratevolatiliteten illustrerer godt hvor stor usikkerheten er rundt tørrbulkrederienes videre inntjeningsutsikter i 2022. 

En som åpenbart mener at toppen kan være nådd for tørrbulkrederne, er investor Tor Olav Trøim. Han har hatt stor suksess som en av de største eierne i rederiet 2020 Bulkers   , men solgte nylig, gjennom Drew Holdings som er et investeringsselskap tilknyttet Trøim, rundt halvannen million 2020 Bulkers-aksjer til en verdi av rundt 164 millioner kroner. Innsidesalget er av en betydelig størrelse, og bør tolkes, mener vi, som et klart tegn på at tørrbulkmarkedet i 2022 går et mye mer usikkert år i møte.

Fortsatt fest for containerskip-rederne  

Shippingsektoren er mangfoldig, godt illustrert ved de mange ymse rederiene som er notert på Oslo Børs. De fleste rederiene får analytikernes oppmerksomhet, det gjelder også rederiet MPC Container Ships   . Meglerhuset Clarksons Platou mener markedsutsiktene for containerskip fortsetter å være gode, og spår at rederiet bør være i stand til å booke mesteparten av flåten i løpet av første halvår i 2022, og det til høyere rater. Store ubalanser i den internasjonale containertrafikken har i år sendt ratene til værs. På Oslo Børs prises rederiet til nær ti milliarder kroner, etter en børsopptur siste tolv måneder på over 300 prosent. Markedet for containerskip synes fortsatt godt, og alle meglerhus som følger MPC Container Ships   har i dag en kjøpsanbefaling på aksjen – anbefalinger som neppe reverseres av et nylig betydelig innsidekjøp av et av rederiets styremedlemmer.

Om den pågående chipmangelen ikke akselerer i ytterligere grad, bør markedet for bilfrakt utvikle seg svært så positivt i 2022. Det er i alle fall hovedbudskapet fra ledelsen i Høegh Autoliners, et nisjerederi som i disse dager blir tatt opp til notering på markedsplassen Euronext Growth. Til investorene forespeiles det nå et hopp i underliggende driftsresultat på godt over 30 prosent i 2022, målt mot inneværende års tall. Utfordringene har vært flere i mange år, peker ledelsen på i emisjonsprospektet, men er nå tydelig på at markedsbalansen er i klar bedring ved at mye kapasitet skal ut siden mange skip ikke møter internasjonale miljøkrav, blant annet.     

2022 – nok et år med store svingninger i inntjeningen

Oppsummert tror vi tankrederne går et gradvis bedre år i møte, mens seneste tids voldsomme svingninger i tørrbulkratene illustrerer godt hvor høy usikkerheten er rundt rederienes inntjeningsevne i 2022. Nisjeaktører, innen eksempelvis markedet for containerskip, vil sannsynligvis fortsette å se sterke rater: Etterspørselen etter containerskip er god, forsterket av forstyrrelser i de globale forsyningskjedene. 

Uansett nisje, 2022 blir nok et år med betydelige ratesvingninger – noe man i år, og det til gagns, også har merket innenfor VLGC (Very Large Gas Carrier)-markedet. På begynnelsen av 2021 var det reneste klondikelignende tilstander med rater på i overkant av 100.000 dollar dagen. Hoveddriveren i markedet den gang var en kraftig vekst i LPG-eksporten fra USA til Asia. På sensommeren og ved inngangen til høsten var imidlertid markedet svakt, men en viss bedring er å spore i takt med VLGC-rater som nå er oppe i rundt 47.000 dollar dagen igjen.