+ mer
Vil ha ro: Ifølge flere analytikere vil Kinas president, Xi Jinping, muligens gå i bresjen for økonomiske støttetiltak for å skape mer ro i finansmarkedene. Det vil i sin tur også gavne kinesiske aksjer i tiden som kommer. Foto: Huang Jingwen/AP/NTB

Børseksperter anbefaler kinesiske aksjer

Stadig flere investeringsbanker forteller sine kunder at det nå er smart å vekte seg opp mot det kinesiske aksjemarkedet. Budskapet henger også på at myndighetene kan komme opp med brede støttende initiativer for å gjenopprette ro i finansmarkedene, som i år har vært preget av stor turbulens.        

Den kinesiske nøkkelindeksen CSI 300 har siden årsskiftet falt over seks prosent, men falltakten er klart lavere om man ser på indeksutviklingen over de siste to månedene. En sannsynlig forklaring til at store salgsposter nå åpenbart holdes tilbake, er knyttet til at flere globale kapitalforvaltningsforetak og investeringsbanker mener porteføljene bør ha et større innslag av kinesiske aksjer. Hos JP Morgan Asset & Wealth Management sier man rett ut at disse aksjene nå gjennomgående omsettes til rene tilbudspriser. 

Fundamentalt billig

Men den amerikanske kapitalforvaltningsgiganten er ikke alene om å innta en mer positiv innstilling. HSBC gikk for bare få uker siden, ifølge Financial Times, ut og anbefalte porteføljeovervekt av kinesiske aksjer, nettopp fordi de av rene verdivurderingsmessige forhold nå fremstår som attraktive. Kapitalforvaltningskjempen Fidelity har, ifølge den britiske næringslivsavisen, også begynt å fase mer kundemidler over mot de kinesiske markedene, oppmuntret blant annet av at eiendomskolossen Evergrande likevel ikke ble Kinas versjon av Lehman Brothers-kollapsen. Japanske Nomura tenker i samme baner, og peker ellers på at blant deres klienter er negativiteten opp mot kinesiske aksjer klart avtagende. 

Også her hjemme har flere forvaltere og økonomer nå i høst fremhevet vekstmarkeder, der kinesiske selskaper vekter tungt, som en mulig vinnersektor til neste år.  

– Vekstmarkedene er rekordlavt priset, uttalte spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet til Finansavisen tidligere i høstHan tror vekstmarkedene kan få en hyggelig rekyl, og refererte blant annet til data som viste at vekstmarkedenes børsutvikling målt mot tilsvarende utvikling i USA ikke har vært lavere på mellom 20 og 30 år. Det vil si at den såkalte børsrabatten opp mot det amerikanske aksjemarkedet nå er uvanlig stor som følge av seneste års mindreavkastning i vekstmarkedene. 

Også hos norske Griff Kapital har man stor tro på vekstmarkedene, ettersom aksjer i disse regionene har steget langt mindre enn de vestlige børsene.

Fortsatt skjær i sjøen, men ...    

De store finansielle utfordringene for Evergrande, kombinert med kinesiske myndigheters ønske om mer kontroll innenfor en rekke bransjer og sektorer, som teknologisektoren, har vært særlig utløsende for CSI 300-fallet siden årsskiftet. Det kinesiske eiendomsmarkedet er ellers fortsatt preget av store ubalanser, og rapporter antyder at dette hemmer landets utviklere i å sikre seg utenlandsk finansiering til levelige betingelser. Globalt er rentefrykten tiltagende, noe som seneste dager særlig har hemmet teknologiaksjer verden over, inkludert kinesiske.

Likevel er tonen i ferd med å vri seg i en mer positiv retning knyttet til kinesiske aksjer. Hos Goldman Sachs har man nylig presentert en anbefalt modellportefølje med 50 kinesiske aksjer, selskaper som i det store og hele befinner seg innenfor fornybarsektoren, innenlandsk konsum og såkalt bærekraftig produksjonsvirksomhet. Den amerikanske investeringsbanken spår at kinesiske aksjer, henholdsvis notert i Kina eller på børser utenfor dets landegrenser, vil stige med i snitt respektive 16 og 13 prosent kommende tolvmånedersperiode. Et viktig kjøpsargument, mener banken, er knyttet til at nye offentlige stimulanser kan være på vei, da  myndighetene ønsker ro i finansmarkedene i et år der partiet arrangerer sin 20. partikongress.

Ved siden av at kinesiske aksjer fremstår som fundamentalt billige, peker HSBC nettopp på at 2022 synes å bli et såkalt politisk år – altså at myndighetene vil gjøre hva de kan for å gjenopprette stabilitet i finansmarkedene, støttende også for landets børser.     

Investor
Investornytt