Børsfesten fortsetter for private investeringsselskaper

Frykt for at børsene er for dyre sender investeringsrammene i været for selskaper med fokus på det unoterte markedet, som amerikanske Blackstone og svenske EQT. Så lenge børsfrykten rår blant flere og flere investorer, vil sannsynligvis kursfesten for denne type selskaper bare fortsette.

Vil heller ha unoterte: Den allmenne børsfesten siste år gir investorer og kapitalforvaltere betydelig høydeskrekk. Kapitalen fases dermed mer over fra det noterte til det unoterte markedet gjennom private investeringsselskaper, flere av dem notert på New York-børsen.  Foto: Richard Drew
Investornytt

Børsfesten verden over har en åpenbar bismak – aksjeprisingen går i været. Resultatet blir at investorer søker seg mer og mer mot såkalte private investeringsselskaper, og typisk investerer i selskaper som ikke er noterte. Det vil si at interessen for PE-selskaper, venture- og eiendomsfond, men også for de som tilbyr investeringer i unoterte infrastrukturprosjekter, skyter fart. Denne investeringstendensen ser man til fulle avtrykkene av på Wall Street, der kursoppgangene til de fem noterte private investeringsselskapene i USA, Blackstone, Carlyle, KKR, Ares og Apollo, i snitt utvikler seg langt bedre enn markedet for øvrig. 

Den høye kapitalinngangen de nå opplever, dytter i sin tur honorarene deres i været – i seg selv støttende for heftig inntjening og dermed førende for nye kurstopper. Blackstone er den suverent mektigeste av dem alle med en markedsverdi på rundt 150 milliarder dollar, tilsvarende rundt 1.300 milliarder kroner, etter en kursopptur siden årsskiftet på nær hundre prosent. Til sammenligning er den brede amerikanske børsindeksen S&P 500 i samme tidsrom opp med rundt 20 prosent, utbyttejustert. 

Vi mener derfor at så lenge børsene ikke viser tegn til slitasje og handles på jevnt over stive selskapsmultipler, vil dette bidra til at kapitalflommen bare vil fortsette inn mot private investeringsselskaper, mange av dem noterte. Investeringsbanken Morgan Stanley spår, ifølge Financial Times, at den samlede forvaltningskapitalen private investeringsselskaper verden over vil rå over innen utgangen av 2025, vil være nesten dobbelt så stor som den er i dag. Og en titt over til Sverige viser godt hvor sterkt akkurat dette investeringsmomentet nå er, også i Norden. 

Høster av børspessimismen: Adm. direktør Stephen Schwarzman i Blackstone ser at pengene renner inn også fordi mange investorer rett og slett synes børsene er for dyre. Utviklingen vil bare fortsette, spår investeringsbanker. Foto: David Dee Delgado

EQT – bekrefter trenden 

Kursbevegelsene til det svensknoterte PE-selskapet EQT bekrefter til fulle hypotesen om at en stadig større bredde av investorer verdsetter forvaltere som i all hovedsak kun handler i førstehåndsmarkedet, og som dermed i bare liten grad navigerer i de noterte delene av finansmarkedene – markeder som vurderes som mye dyrere enn på lenge. I dag har EQT en markedsverdi på nesten 400 milliarder kroner etter en kursopptur siste tolv måneder på ikke mindre enn 140 prosent. Det er en utvikling Stockholmsbørsen naturligvis ikke er i nærheten av å kunne matche. Selskapet setter opp nye fond på løpende bånd, og nye honorarrekorder venter således i tiden som kommer. 

Andre tradisjonelle kapitalforvaltere, som Carnegie Fonder, ser også hvor investeringspilene peker. De setter nå opp et rent infrastrukturfond som i utgangspunktet vil operere i det noterte markedet – men fondet vil likevel ha et gløtt opp mot unoterte infrastrukturprosjekter.

Makter ikke å investere alt  

I forbindelse med fremleggelsen av Blackstones andrekvartalsrapport uttalte selskapets toppsjef, Stephen Schwarzman, at dets fremtidsutsikter aldri har sett bedre ut enn de nå gjør. Uttalelsene harmonerer ellers godt med hva Goldman Sachs nylig beregnet, nemlig at de fem private investeringsselskapene i USA (omtalt over) nå sitter på ledige investeringsmidler til en verdi av rundt 440 milliarder dollar, vel 3.700 milliarder kroner. Så høye frie investeringsrammer har Goldman Sachs aldri før registrert.

Oppsummeringen blir: Den allmenne børsfesten siste år gir altså investorene betydelig høydeskrekk. Kapitalen fases dermed mer over fra det noterte til det unoterte markedet gjennom private investeringsselskaper, som Blackstone og EQT. Siden begge er noterte, er det dermed også enkelt for investorer å ta del i det som Morgan Stanley fortsatt tror blir en mega-hype innenfor kapitalforvaltningsbransjen.