Alarmerende lav risikopremie

I USA får du nå elendig betalt for den ekstra risikoen du som investor tar ved å kjøpe aksjer fremfor sikre amerikanske statsobligasjoner. Seneste tids vanvittige kursoppganger i USA utfordrer investorene mer og mer.   

Dyre aksjer: Risikopremien for amerikanske aksjer ligger nå på historisk lave nivåer. Ikke akkurat et oppløftende budskap til nervøse investorer på Wall Street.   Foto: Frank Franklin II
Investornytt

Hodepinen slipper på ingen måte taket – sjokkerende høye amerikanske inflasjonstall for april fikk vettskremte investorer til å sende Wall Street i kraftig utforbakke. Med ett var inflasjons-og rentefrykten øverst på investorenes fryktliste, etter flere års fravær. Men kanskje enda verre – selve grunnpilaren for at en investor skal eie aksjer er jo at det, fordi man tar risiko, skal gi en forventet positiv (mer)avkastning som overstiger hva man med sikkerhet vil få kun ved passivt å investere i statspapirer, ofte henvist til den vel omtalte kapitalverdimodellen. Imidlertid har siste års euforiske børsopptur på Wall Street sendt aksjeprisingen tilsvarende til himmels. Dette har den ubehagelige bieffekt at risikopremien nå har kommet ned til nivåer man ikke har sett på over ti år, viser analyser Financial Times refererer til. Ett er dermed sikkert – incentivene for å trekke ut midler fra Wall Street blir på ingen måte mindre i tiden som kommer.

Nedgraderinger følger    

Investeringsbankene advarer mot de ultralave risikopremiene. For eksempel er Morgan Stanley nå tydelig på at investorene, i motsetning til tidligere, ikke i tilstrekkelig grad blir kompensert for den risikoen det er å sitte med S&P 500-aksjer fremfor risikofrie statspapirer. Investorene betaler nå en svært så stiv pris for amerikanske aksjer, er deres klare budskap. Banken har i første omgang valgt å nedgradere en rekke av de relativt sett mindre selskapene som er notert i S&P 500-indeksen, målt etter markedsverdi. 

Som nevnt reflekterer de lave risikopremiene også de høye børskursene. I løpet av det siste året har den amerikanske nøkkelindeksen steget over 40 prosent, og S&P 500-indeksens syklisk justerte P/E (CAPE) er på rundt 38, knappe 18 prosent under rekorden fra bobleåret 1999. Amerikanske aksjer prises også langt høyere enn for eksempel målt mot et bredt utvalg europeiske aksjer notert innunder Stoxx 600-indeksen. Dette gir, alt annet likt, rammer for en kapitalflyt over mot europeiske aksjer i tiden som kommer – på bekostning av amerikanske. Goldman Sachs har for kort tid siden sluppet et strateginotat der de nettopp peker på at europeiske aksjer handles med rabatt sammenlignet med de amerikanske. 

Advarsler i kø

Wall Street-investorene, enten de vil eller ikke, møter nå en vegg av børsadvarsler. Vi har tidligere vist til at det i USA er gitt aksjekreditter for totalt 822 milliarder dollar. Dette tilsvarer i norske kroner nesten 7.000 milliarder kroner, eller vel syv billioner. Nivået har økt dramatisk på bare kort tid – og er rundt 75 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Investorenes betjeningsevne kan bli dramatisk svekket om de svært volatile amerikanske børsmarkedene fortsetter utover i juni. 

Innenfor finanspolitikken er det dyptgripende endringer på vei. De varslede økningene i den amerikanske selskapsskatten vil til neste år gi kraftige inntjeningskutt, skrev Goldman Sachs for kort tid siden. Nå gjør altså inflasjons- og rentefrykten comeback, mens USAs finansminister mener det er rom for at sentralbankrenter kan oppjusteres. 

Med dette som bakteppe stuper altså risikopremien på S&P 500-indeksen i kjelleren, stikk i strid med hva investorene egentlig burde forvente å bli tilgodesett med. Kapitalutgangen fra en rekke toneangivende amerikanske selskaper kan bli massiv utover i 2021.