Slik ble prognosene for 2020

Her er oppsummeringen av Kapitals prognoser for 2020 – og fasiten på hvordan det gikk. 

Foto: Iván Kverme
Investornytt

Kapital 22 2019 Foto: Kapital

I 2020 har Covid-19-viruset sendt sjokkbølger inn i det økonomiske kretsløpet, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. Dermed har flere av våre prognoser, som ble satt opp lenge før pandemien ble kjent og senere slo bena under store deler av norsk økonomi, naturlig nok utviklet seg annerledes enn forventet. Men flere av prognosene står likevel fjellstøtt, som at teknologisektoren ville fortsette å vokse kraftig, samtidig som markedet både for fritidsboliger og næringseiendom ville gå bra også i 2020.

Arbeidsmarkedet:

Høye ledighetstall trenger ikke regjeringen å bekymre seg for i 2020, skrev vi i fjor. Norges Bank meldte samtidig om at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi var noe over et normalt nivå. Virusutbruddet har resultert i at arbeidsledigheten på vei inn i 2021 er på historisk høye nivåer, der særlig langtidsledigheten synes å bite seg mer og mer fast.

IT:

Fullt trøkk, var spådommen for IT-bransjen i 2020. Spådommen harmonerer fullt og helt med den faktiske utviklingen. Pandemiutbruddet har bare gitt ytterligere støtte til de sterke teknologitrendene inneværende år.

Shipping:

Covid-19-viruset har snudd det meste på hodet for rederiene i 2020, uansett hvilken nisje de har operert under. På samme tid i fjor understreket vi imidlertid at sikten for tørrbulkrederiene var svak på vei inn i 2020 – en spådom som også står ved lag når 2021 nå står for tur.

Detaljhandelen:

Inneværende år har vært et unntaksår for privatøkonomien. I fjor spådde vi svake shoppetrender, også fordi det var utsikter til økt privat sparing, noe man til gagns også har sett. Det private forbruket har falt kraftig i år. Men netthandelen har samtidig skutt voldsom fart – en trend vi på samme tid i fjor spådde ville bre mer og mer om seg i 2020.

Boligmarkedet:

Det norske boligmarkedet har snart lagt bak seg to år med moderat prisutvikling, og det ser ikke ut til at stopper der – og 2020 er ventet å bringe med seg nok et år med moderat prisvekst på rundt to prosent, skrev vi for ett år siden. Status viser en langt friskere prisvekst, der boligprisene særlig i Oslo skyter voldsom fart. Her ligger det an til en tosifret økning. Det sterke boligmarkedet støttes selvsagt også opp av de historisk lave rentene.

Fritidsbolig:

Det er lite som tyder på at fritidsboligmarkedet skal falle tilbake i året som kommer, var budskapet i desember 2019. Pandemien, med blant annet stengte landegrenser, har sendt en hel generasjon av nye nordmenn på jakt etter egen fritidsbolig i år. Nye prisrekorder, både ved sjøen og til fjells, tikker nå inn på løpende bånd.

Olje:

Pandemiutbruddet har særlig slått hardt ut mot oljeprisen, som er klart ned for året sett under ett. Flytrafikken er ikke-eksisterende, noe som igjen har bidratt til et kraftig globalt fall i oljeetterspørselen. Med priser på samme tid i fjor på rundt 64 dollar fatet, spådde vi i det minste riktig på retningen da vi mente det ikke var rom for priser særlig over 60 dollar fatet ved utgangen av 2020. I dag handles olje (Brent) til litt under 50 dollar.

Offshore:

Langt fra noe festår, var hovedparolen for offshoresektoren inn i 2020. Oljeleverandørindustrien ville på bred basis også i år lide av tynne ordrebøker, hevdet vi, en utvikling som har vist seg å stemme. Og som har blitt forsterket av det hissige oljeprisfallet. Prisfallet har kommet i kjølvannet av pandemien, kombinert med stadig nedjusterte oljeetterspørselsprognoser i ly av overgangen til alternative og mer energivennlige energikilder.

Vin:

I fjor pekte Kapital på de dramatiske truslene fra president Trump om hundre prosent straffetoll på europeiske viner til USA. Dette fikk fart på salget til USA før det trådte i kraft, og har bidratt til at de verste dommedagsprofetiene ikke har slått til. Prisene på europeisk vin i USA har økt. På to felt har våre prognoser slått feil. Prisene for kvalitetsvin har økt i Europa, årsaken sier seg selv. Pandemien har skapt et stort nettsalg i alle land som har vært nedstengt, og etterspørselen har økt dramatisk. På tampen av året ble også avgiftene på alkohol tatt ned med ti prosent, noe som sannsynligvis er starten på et nytt avgiftsregime når grensene åpner en gang i 2021.

Helseindustrien:

En aldrende befolkning og nye digitale løsninger på globale og økonomiske utfordringer skaper et stort vekstpotensial for helsenæringen i 2020, skrev vi i fjor. Hele næringen har i seg selv iboende vekstdrivere, som følge av at det blir stadig flere her i landet over 70 år. Fra bransjehold meldes det om at hele helsesektoren har et økende behov for omsorgsteknologi, og regjeringen er nå tydelig på at velferdsteknologi er et viktig satsningsområde i årene som kommer.

Kunst:

Optimisme i luften, skrev vi i prognosen for kunstmarkedet 2020. Der var vi for konservative. Til tross for corona, eller kanskje for kunstmarkedets del “takket være”, har innværende år vært langt bedre enn 2019. Det er satt flere rekorder. Økt hjemmetid og feriebudsjetter som er “frigjort”, har kanalisert oppmerksomhet mot tomme vegger. Selv om kjøperen av Kittelsen-maleriet “Andersnatten”, som betalte 17,5 millioner kroner, nok måtte spe på litt fra andre budsjetter også.

Næringseiendom:

I fjor var overskriften “Festen fortsetter” i prognosesaken om næringseiendom. Det gjorde festen så visst, og det til tross for bråstans en lang periode i vår på grunn av corona. Året sett under ett er omtrent på nivå med 2019. Transaksjonsvolumet har passert 93 milliarder kroner ved utgangen av november og kan slå 2019-volumet på 105 milliarder. Det er kontor som drar markedet. Hotell er selvfølgelig natta, og retail sliter også. Men logistikk veier opp.

Aksjemarkedet:

Vi mente det var litt for mange uklare variable som lå i potten ved inngangen til et nytt børsår, og spådde derfor at Oslo Børs alt i alt ville ende tilnærmet uforandret. I år har pandemiutbruddet styrt det meste av det som har skjedd på børsen. Hovedindeksen ligger i dag på stedet hvil målt mot nivået ved inngangen til 2020.

Reiseliv:

Prognosen om at norsk reiseliv ville ha vind i seilene også i 2020, har som følge av pandemiutbruddet ikke slått til. Næringen er under hardt press, men vi tror trenden snur utover i 2021 når vaksineringen vil gi rom for gradvis mer reisevirksomhet.

Fiskeoppdrett:

Kapital spådde at festen innen oppdrettsnæringen ville fortsette i 2020. Status ett år senere viser at næringen har hatt et av sine vanskeligste år, da etterspørselen etter laks blant annet fra hotell- og restaurantsegmentet har stoppet helt opp. Konsekvensen har blitt svake laksepriser og pressede lønnsomhetsmarginer.

Syklisk industri:

Vi spådde nedgang i syklisk industri basert på moderat vekst i verdensøkonomien. Lavere etterspørsel og høyere tilbud mente vi ville prege markedene for mange materialer som aluminium og gjødsel. Markedene ble preget av pandemien første halvår, men har bedret seg kraftig mot slutten av året.

Renter:

Vi spådde at Øystein Olsen ville ta en pust i bakken og holde renten i ro, all den tid viktige parametere for norsk økonomi pekte nedover. Det var før Covid-19 kom og satte virkelig fart i nedgangen. Dermed ble det i stedet tre rentekutt på rappen og nullrente.

Finans:

Bankene var såpass lønnsomme at de ville tåle både høyere tap og kostnader til anti-hvitvask, mente vi for et år siden. Året ble svakere i finans enn vi trodde. Selv om bankenes tapsavsetninger ikke har skutt i været så langt, har utbyttene blitt satt på hold.

Medier:

Kapital tegnet også ved inngangen til 2020 et forsiktig bilde av mediebransjen. De fundamentale endringene, blant annet knyttet til overgangen fra trykte til digitale medier og der fordelingen mellom de ulike inntektskildene stadig er i endring, har vist seg å prege bransjen også i 2020.

prognoser 2021
Investor
Investornytt