Shipping: Tryggere på land

Erfarne investorer er enige – over tid tjener man ikke penger i shippingbransjen. I tankmarkedet er det dessuten bekmørkt, virkelig bekmørkt.

Blytungt tankmarked: Analytikerne høvler ned sine rateanslag for 2021. På Oslo Børs er det alt annet enn kursfest å spore i tankrederiet Frontline, med hovedaksjonær John Fredriksen i spissen. Foto: CF Wesenberg
Investornytt

– Situasjonen i markedet er vanskelig, noe vår guiding for fjerde kvartal viser. Vi har derfor valgt ikke å utbetale utbytte for å ha en sterk kontantposisjon hvis disse markedene skulle vedvare, uttalte Frontline-sjef Lars H. Barstad til Finansavisen etter fremleggelsen av rederiets tredjekvartalsrapport i slutten av november. 

Selv om overskuddet beløp seg til en halv milliard kroner i tredje kvartal, valgte likevel Frontline, som det eneste av de store tankrederiene, ikke å gi noen dividende til sine eiere. Hos ABG Sundal Collier var skuffelsen stor etter tallfremleggelsen. Nå nedgraderes Frontline fra “hold” til “selg”, samtidig som kursmålet kuttes fra 60 til 40 kroner. Meglerhuset har samtidig redusert estimatet for VLCC-ratene i 2021 fra 30.000 til 18.000 dollar pr. dag.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

– Vi tror ikke markedet snur så fort som man håper på. Tankmarkedet håper på at Opec reverserer oljekuttene, at den amerikanske eksporten kommer tilbake og at oljeetterspørselen returnerer, samtidig som det skrapes skip. Og selv om oljeetterspørselen kommer tilbake til 2019-nivå, har samtidig flåten vokst med fem prosent, uttalte ABG Sundal Collier-analytiker Lukas Daul til Finansavisen etter fremleggelsen av kvartalsrapporten. 

Signalene så langt tyder altså på at det skal mye til for at det slår til, blant annet har Opec allerede vedtatt å utsette sin planlagte økning i produksjonen. I tankmarkedet råder pessimismen på vei inn i 2021.

Voldsomme ratebevegelser

LNG-markedet (flytende naturgass) har tatt seg kraftig opp i fjerde kvartal. Spotratene er nå oppe i godt over 100.000 dollar dagen etter at de falt helt ned i 30.000 dollar dagen i sommer. LNG betegnes av mange som det beste drivstoffalternativet i overgangen til et lavkarbonsamfunn før man har gode nok utslippsfrie løsninger på plass. Fraktmarkedet for LNG er sterkt, meldes det altså nå om. 

Samtidig med at Asia har fått bedre kontroll på pandemien har også etterspørselen for LNG-laster tatt seg opp, og ratene har dermed fulgt etter. Rederiet Flex LNG spås derfor av flere shippinganalytikere klart opp i tiden som kommer. På Oslo Børs har det John Fredriksen-kontrollerte rederiet de siste månedene steget rundt 45 prosent. Kursen er likevel ned med over 20 prosent året sett under ett – og illustrerer godt hvor lav inntjeningsvisibiliteten er også i dette nisjemarkedet.

Solnedgangsindustrien tørrlast

Analysesjef i Pareto Securities, Eirik Haavaldsen, har tidligere uttalt at hovedproblemet for tørrbulkrederiene er at dette må kunne betegnes som en solnedgangsindustri. Han peker på at kullkraftetterspørselen utgjør rundt 20 prosent av den totale etterspørselen, og hvor mye kan den vokse over tid, spør han videre. Det er dessuten betydelig ledig verftskapasitet, noe som gjør det vanskelig for rederiene, og dermed for aksjonærene, å hente ut skipsverdier som ligger over nybyggingskostnadene. 

I andre analytikerleire er de mer positive til tørrlastsektoren i 2021. Her peker de blant annet på høy aktivitet i byggebransjen i Kina og at andre land vil få en klart høyere økonomisk vekst enn hva tilfellet har vært i år. Bedre tørrlastrater ligger også i kortene, mener de, tatt i betraktning at rederiene nå er svært forsiktige med å bestille nye skip. 

På Oslo Børs er investorene avventende. Tørrlastrederiet Golden Ocean, som har en flåte med 79 skip der capesize-klassen er den største, har falt markant i kurs så langt i år. Kursutviklingen vitner altså om investorer som er svært så usikre på rederiets inntjeningsutsikter i tiden som kommer.

Fortsatt volatilt for LPG

Fraktratene for de store gasstankerne som transporterer LPG, det vil si flytende petroleumsgasser, har skutt i været den siste tiden. I spotmarkedet noteres rater på rundt 57.000 dollar dagen. I meglerforetaket Kepler Cheuvreux har de en klar kjøpsanbefaling på John Fredriksens gassrederi Avance Gas med kursmål 55 kroner, og mener blant annet at utsikter til høyere olje- og propanpriser bør støtte opp under både høyere produksjonsvekst av LPG i USA og prisdifferensen mot asiatiske propanpriser. Begge deler, hevder de, er positivt for inntjeningsmulighetene. Likevel tror ikke meglerhuset at ratene vil holde seg på dagens svært høye nivåer. Dette mener de likevel det er blitt tatt høyde for, da selskapets aksjekurs fortsatt handles til om lag 45 prosent rabatt mot de underliggende verdiene, til tross for at aksjen er opp i kurs. 

Hos Fearnley Securities slo analytikene nylig fast at VLGC-ratene fortsetter å styrke seg – og peker på ineffektivitet i flåten som en nøkkeldriver for dette. Fremover, ifølge meglerhuset, ligger hovedrisikoen i amerikansk LPG-produksjon og i hvilken grad billige hydrokarboner vil være tilgjengelig for eksport. Foreløpige produksjonsdata tyder på at nivåene er opp fra foreløpige bunnpunkter i vår, og at etterspørselssiden styrker seg, heter det videre.

Kortsiktig opptur for containerfrakt

I markedet for containerfrakt melder flere rederier om inngåtte avtaler der både kontraktslengden og ratene er stigende. Pandemiutbruddet fortsetter å stimulere konsumentenes forbruk mer i retning av fysiske goder fremfor tjenester, og kombinert med at USA antageligvis vil vedta en bred økonomisk stimulanspakke om ikke altfor lang tid, rapporteres det altså nå om gode markedsforhold for containerrederiene som opererer innen det såkalte feeder-segmentet. Men også dette nisjemarkedet er underlagt såpass mange ulike etterspørsels- og tilbudsvariabler at man garantert vil se store ratevariasjoner også i 2021.

Se for øvrig sak foran i bladet om flere shipping- og shippingrelaterte selskapers dramatisk svake finanser.

prognoser 2021
Investor
Investornytt