Fritidsboligmarkedet 2021: Rekord på rekord

Den norske hyttedrømmen står sterkere enn noensinne før, noe som har gitt et rekordår på nærmest samtlige områder innen fritidsboligmarkedet. Med et massivt etterspørselstrykk er det lite som tyder på at neste år ser dårligere ut.

Ingen stopp: Et nytt hytterekordår er snart over, og farten i markedet ser ikke ut til å stoppe opp med det første.  Foto: Halvard Alvik
Investornytt

Både 2018 og 2019 var gode år for hyttemarkedet med stor omsetning og rekordhøye priser. I år har det eksplodert.

Coronapandemiens inntog tidligere i år satte en bråbrems på fritidsboligmarkedet med myndighetenes hytteforbud i vår. Men så fort det åpnet opp igjen, skjøt markedet fart med voldsom hastighet. I løpet av de tre sommermånedene opplevde markedet en eksplosiv volumvekst med 70 prosent flere solgte fritidsboliger enn samme periode i 2019. Den gjennomsnittlige fritidsboligen var nesten 17 prosent dyrere i august enn på samme tid i 2019. Pr. 15. september var det omsatt 36,6 prosent flere fritidsboliger enn samme tidsperiode året før.

Les alle prognosene for 20 bransjer og sektorer i det nye året her.

Eksepsjonelle tall

Vi har snart lagt bak oss et sensasjonelt hytteår. Kombinasjonen av nullrente, høyere sparing samt et erstatningsbehov for tapte utenlandsferier har ført til en omsetningsvekst uten sidestykke. Det norske fritidsboligmarkedet består nå av rundt 500.000 hytter og har hatt en total omsetningsvekst på 24 prosent så langt. Sjø- og innlandshyttene har opplevd størst oppgang, med en økning på hele 25 prosent så langt i år, mens fjellhyttene er opp 22 prosent. Men så høy omsetningsvekst fører med seg et bakteppe.

– Vi ser en prisoppgang på totalt 8,5 prosent, informerer Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret. Sjøhyttene leder an med en økning på 12 prosent, etterfulgt av fjellhytter på 7,5 prosent, mens innenlandshyttene er opp fem prosent.

Full fart: – Farten inn i 2021 er rekordhøy, og det er lite tegn til avmatning nå på tampen av året, sier Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret. Foto: Håkon Sæbø

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, ser også en tosifret prisvekst for 2020.

– Det vil antageligvis være store forskjeller mellom de ulike typene fritidsboliger. Sjøhytter er et knapphetsgode på grunn av begrensede muligheter til å bygge nye sjøhytter ved sjøen, mens utbygging og utbyggingspotensialet er stort på mange fjelldestinasjoner. Jeg tror derfor vi kommer til å se tosifret prisvekst for sjøhyttene og ensifret prisvekst for fjellhytter og innlandshytter.

Ser nok et rekordår

Den enorme etterspørselen etter hytter i år har gitt et rekordhøyt antall nye hytteeiere. For en fritidsbolig ved alpinanleggene må man nå punge ut godt over tre millioner kroner i snitt, mer nøyaktig 3,3 millioner. Og det ser ikke ut til at prisene vil stoppe opp til neste år.

– Farten inn i 2021 er rekordhøy, og det er lite tegn til avmatning nå på tampen av året. Det er imidlertid mange prosjekter som kommer på nyåret, så tilbudet vil virke balanserende på etterspørselstrykket, sier Øye i Prognosesenteret.

Økt fokus på miljø, bærekraft, turglede og kortreisthet vil opprettholde og forsterke trendene vi har sett i 2020. De lave rentene ser heller ikke ut til å stige med det første. Det tyder på at neste år ligger an til å bli nok et rekordår, selv om omsetningstallene skulle flate noe ut. Om prisveksten i 2021 blir like høy som i år gjenstår å se, men en prisvekst på under fem prosent virker lite sannsynlig.

– I motsetning til i 2020 der antall solgte fritidsboliger var moderat i mars og april, vil det antakelig være stort salgsvolum fra starten på året med mange salg i forbindelse med vinter- og påskeferie, sier Eiendom Norge-sjefen, som får støtte av Øye:

– Jeg blir veldig overrasket dersom ikke første kvartal og halvår blir enda bedre til neste år. Jeg ser en prisvekst på mellom fem og syv prosent for hyttemarkedet i 2021, sier den erfarne fritidsboligeksperten.