Sceneskifte i Equinor til minus 50 milliarder

Etter at finansmarkedene fikk melding om at Anders Opedal skal overta som ny konsernsjef i Equinor, har aksjonærene sett verdier for over 50 milliarder kroner fordufte.

Avventende: Anders Opedal blir om kort tid innsatt som ny konsernsjef i Equinor. Enn så lenge er en rekke analytikere forsiktige med å anbefale kjøp av Equinor-aksjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen
Investornytt

For snart to måneder siden kom børsmeldingen om at Anders Opedal overtar som ny konsernsjef i Equinor  etter Eldar Sætre. Lederskiftet, som formelt gjennomføres nå i begynnelsen av november, ble tatt vel imot av en rekke bransjekjennere og finansanalytikere – og flere pekte på hans brede industribakgrunn som et viktig bidrag i arbeidet med å skape sterke aksjonærverdier i årene som kommer. Men i etterkant av meldingen har Equinor-kursen mer eller mindre falt sammenhengende – med et stup på rundt 13 prosent har den falt langt mer enn målt mot den generelle kursutviklingen på Oslo Børs. 

Heller ikke oljeprisen har siden begynnelsen av august hatt noen store bevegelser, og kan sånn sett ikke bidra til å forklare det massive kursfallet, som altså i kroner og ører har kostet aksjonærene over 50 milliarder kroner. At børsnedturen kan tolkes som at mange investorer ikke har tillit til den nye konsernsjefen, advarer flere analytikere Kapital.no har vært i kontakt mot – men poengterer likevel at Opedal har flere viktige oppgaver foran seg med hensyn til å legge frem en aksjonærskapende og gjennomførbar selskapsstrategi når han nå overtar som ny toppsjef i børsens desidert største selskap målt etter markedsverdi.

Revitaliserte industrimål

– Kursfallet du her refererer til har nok ikke noe med utnevnelsen av Opedal å gjøre. Det har nok mer å gjøre med en fallende oljepris, fortsatt lave gasspriser, diverse problemer på Equinor-felt som ved Hammerfest og i Brasil, kombinert med at sentimentet for oljeaksjer har vært veldig dårlig i høst, sier analytiker John Olaisen i meglerhuset ABG Sundal Collier til Kapital.no. Og legger til:

– Opedal og hans team jobber nok hardt nå med å legge planene for Equinor de neste ti årene. Jeg forventer at han på deres kapitalmarkedsdag i løpet av førstekvartal til neste år vil komme med en klar strategi knyttet til blant annet hvor mye de vil satse på renewables, med andre ord om de bare vil satse på vind eller også opp mot andre fornybare kilder, og hvordan de legger opp sin internasjonale olje- og gass-strategi fremover. Jeg forventer også at Equinor vil komme med klare lønnsomhetsmål og definere en ny utbyttepolitikk, sier Olaisen.

Plages av ESG-trend

Overfor Kapital.no peker analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets på at Equinor-fallet i særlig stor grad har vært knyttet til at oljeaksjer generelt sett har vært veldig upopulære blant investorer som følge av den sterke ESG-trenden som preger dagens børsbilde. Sveen-Nilsen mener Opedals viktigste oppgave likevel blir å videreføre den strategien som tidligere har blitt presentert. Men understreker samtidig at fornybarsatsningen skal økes fra tre prosent av selskapets totale investeringer i 2019 til mellom 25 og 30 prosent i 2023.

– Dermed er det åpenbart at Opedal kommer til å bruke mer tid på vindmøller enn hva hans forgjenger gjorde. Videre mener jeg det blir viktig for den nye konsernsjefen å fokusere på å holde balanseprisene lave på norsk sokkel og utnytte den gode infrastrukturen man har. Norsk olje- og gassproduksjon vil sannsynligvis falle de neste tiårene, men vil fortsatt være Equinors desidert viktigste inntektskilde i mange år fremover, sier SpareBank 1 Markets-analytikeren.

Lunken analytikerforsamling

Etter meldingen om at Opedal kommer inn som ny konsernsjef, er det fortsatt en klar overvekt av analytikere som er avventende til Equinor-aksjen på dagens kurser. De opererer således med en hold-anbefaling – med andre ord er den gjennomsnittlige usikkerheten blant tallknuserne stor opp mot den videre kursferden til Equinor, selv om løpende lønnsomhetstiltak settes ut i livet på løpende bånd. For eksempel ble de ansatte nylig informert om at nær en av tre ansatte i selskapets letevirksomhet skal bort innen 2023.

equinor
Investor
Investornytt