+ mer
Smitteeffekt til Norge?: Amerikansk oljeservicesektor har hatt en kanonstart på 2022. Kan begeistringen smitte over på Oslo Børs, som så langt i år ikke har opplevd en tilsvarende utvikling?      Foto: Mary Altaffer/NTB

USA-fest på vei til Oslo Børs?

Så langt i år har et klart flertall av amerikanske oljeserviceselskaper steget kraftig i kurs, mens mange av de noterte på Oslo Børs knapt har beveget seg. Er det endelig på tide med en solid oljeservicerevansj her i Norge, støttet av en oljepris på over 100 dollar fatet?  

Mens den ledende amerikanske oljeserviceindeksen, PHLX Oil Service Index, siden årsskiftet kan skilte med en oppgang på rundt 30 prosent, har tilsvarende norske selskaper på ingen måte strukket seg kursmessig, kollektivt sett. Hederlige unntak gjelder riktignok opp mot kursoppgangene i selskaper som TGS   og Aker Solutions   , mens det for andre, som BW Offshore   og Subsea 7   , bare er beskjedne kursoppganger å spore. Dette til tross for en råsterk oljepris som begunstiger alle oljeservicesegmentene. 

Jevnt over fosser altså amerikanske oljeservicekjemper frem i kurs, en trend man ikke ser på Oslo Børs. Så hvorfor dette avviket? 

Landboring i USA på full fart opp 

 – Fra et overordnet perspektiv ser vi nå en bred økning i aktivitetsnivået for de fleste segmenter og regioner, hvor oljeselskapene i år ser ut til å øke sine investeringsbudsjetter med mellom 15 og 20 prosent. Men særlig i den tidlige fasen av denne bedringen har man sett en kraftig økning i aktiviteten på amerikansk landjord, med en vekst i antall aktive borerigger på 65 prosent det siste året, sier SEB-analytiker Kim A. Uggedal til Kapital på spørsmål om hva som kan ligge bak det signifikante kursavviket, gjennomsnittlig sett, mellom amerikansk- og norsknoterte oljeserviceselskaper siden årsskiftet. 

Fra et overordnet perspektiv ser vi nå en bred økning i aktivitetsnivået for de fleste segmenter og regioner, hvor oljeselskapene i år ser ut til å øke sine investeringsbudsjetter med mellom 15 og 20 prosent.
Kim A. Uggedal, SEB

For flere av de større amerikanske oljeserviceselskapene er direkte eksponert mot denne aktivitetsøkningen, med tilsvarende økning i estimatene. Her til lands ser man imidlertid fortsatt kutt i estimatene. Ifølge Uggedal er EBITDA-estimatene det siste året for de fire største oljeserviceselskapene målt etter markedsverdi, det vil si for selskapene i Subsea 7   , Aker Solutions   , TGS    og BW Offshore   , ned med 13 prosent for 2022 og 15 prosent for 2023 (regnet i gjennomsnitt). For noen av disse selskapene, som for et mer sensyklisk selskap som Subsea 7   , mener Uggedal estimatutviklingen sannsynligvis gjenspeiler en bekymring blant analytikere om at marginene de neste årene vil være en refleksjon av kontrakter man booket under svakere markedsforhold i 2020 og første halvår av 2021. 

– Et unntak er imidlertid knyttet til Aker SolutionsAkso, der estimatene er opp med rundt ni prosent det siste året. Dette har nok i stor grad sammenheng med den vedtatte skattepakken som vil føre til rekordmange investeringsbeslutninger på norsk sokkel, tilføyer Uggedal. 

Et hederlig unntak: Aker Solutions, under ledelse av Kjetel Digre, har i motsetning til flere andre oljeserviceaksjer gått solid på Oslo Børs så langt i år. Og mer kan være i emning, om man lytter til flertallet av analytikerne. Foto: Siv Dolmen

USA – lenger i restruktureringen

Analytiker Vidar Lyngvær i SpareBank 1 Markets tror også den økende onshore-aktiviteten i USA er en viktig årsak til den sterke oljeserviceoppturen i USA. 

– Men man skal heller ikke glemme at særlig riggaksjene i USA er restrukturert med helt nye balanser, og er dessuten av en størrelse som gjør dem investerbare for flere investorer. De norske selskapene inkluderer typisk mindre selskaper og med mer utfordrende balanser, som for eksempel Borr Drilling   , sier han. 

At den amerikanske oljeserviceindeksen skyter såpass fart som den gjør, mener Lyngvær skyldes særlig tre forhold: Indeksen er knyttet opp mot selskaper som i større grad er eksponert mot mer kortsyklisk og landbasert oljeservicevirksomhet, der aktiviteten tar seg forholdsvis raskt opp ved oljeprisoppganger som man nå ser. Samtidig vurderer investorene de amerikanske riggselskapene som mer investerbare, både på grunn av høyere markedsverdier kombinert med finansielt sett sunnere balanser. 

– Den amerikanske oljeserviceindeksen skyter også fart fordi den i større grad enn norsk oljeservicesektor er knyttet opp mot boreskipssegmentet, som nå ser en voldsom aktivitetsøkning, sier han.  

Den amerikanske oljeserviceindeksen skyter også fart fordi den i større grad enn norsk oljeservicesektor er knyttet opp mot boreskipssegmentet, som nå ser en voldsom aktivitetsøkning.
Vidar Lyngvær, SpareBank 1 Markets

Med en råsterk oljepris i ryggen gis det alt i alt gode rammer for oljeservicesegmentet som sådan, understreker Lyngvær. 

– Ja, en høy oljepris er naturligvis positivt, ettersom serviceselskapenes kunder nå får mer kapital de kan allokere til nye investeringer. Dette ser vi nå spille seg ut i form av gode kursoppganger i selskaper som for eksempel Odfjell Drilling   og Aker Solutions   . Men de mindre riggselskapene på Oslo Børs er som nevnt i en mer utfordrende situasjon, og vi tror ikke kjøpsinteressen kommer her før investorene blir mer trygge på at de vil overleve.

Riggfest på Wall Street: Den amerikanske riggkjempen Transocean med toppsjef Jeremy Thigpen(t.v) i spissen, har i år fosset frem på USA-børsen, og gjør sitt til at oljeserviceindeksen utvikler seg klart bedre enn snitt av tilsvarende norske foretak. Foto: Iván Kverme

Size matters!  

Flere av de amerikanske riggkjempene har altså ekstra vind i seilene, ikke bare støttet av den høye oljeprisen, men nettopp i lys av de relativt sett høye markedsverdiene. Eksempelvis har Transocean så langt i år steget med nesten 30 prosent, og har i dag en markedsverdi på rundt 2,2 milliarder dollar, vel nær 20 milliarder kroner. Til sammenligning har Odfjell Drilling   og Borr Drilling   bare det halve i samlet markedsverdi, og ingen av dem er i nærheten av å kunne vise til samme kursoppgang som Transocean. 

At investorene nå synes å favorisere oljeserviceselskaper med høy markedsverdi, som dermed mer gagner amerikansk enn norsk oljeservicesektor, kan man også se innenfor andre deler av servicesegmentet. Siden årsskiftet har Halliburton, som mer eller mindre opererer innenfor alle servicenisjene, steget med godt over 40 prosent på USA-børsen, og har i dag en markedsverdi på rundt 29 milliarder dollar, vel 255 milliarder kroner. Til sammenligning har store norsknoterte selskaper som Subsea 7   og Aker Solutions   en markedsverdi på rundt 33 milliarder kroner, totalt sett. 

Må levere: Flere norske oljeserviceselskaper, som Subsea 7 med toppsjef John Evans i spissen, gjør det betydelig svakere kursmessig sett enn målt mot snittet av sammenlignbare amerikanske selskaper. Foto: Iván Kverme

Flere kjøpsanbefalinger

Byr så Oslo Børs på gode oljeserviceaksjer? Definitivt, mener Lyngvær, og peker særlig på Odfjell DrillingOdl, der han har et kursmål på 30, rundt 25 prosent over dagens nivåer. Utenfor rigguniverset er SpareBank1 Markets positive til Aker Solutions    og har et kursmål på 34, også det klart over dagens kurser. 

– Med bakgrunn i oljeselskapenes rekordsterke kontantstrømmer og økte investeringsbudsjetter ser vi en kraftig økning i sanksjonerte prosjekter i 2022, med den høyeste sanksjonerte kapitalbruken siden 2013 for offshoreprosjekter. Dette vil gi god ordreinngang for selskaper relatert til feltutvikling, og vi trekker da særlig frem Subsea 7   , sier SEB-analytiker Uggedal.   

Investor
Investeringsanbefalinger