Børsens grønneste aksjeboble

Forvaltere river seg i håret når kravet om mer og mer grønne aksjeporteføljer tvinger dem inn i ESG-selskaper som går under kategorien bobleprising. På Oslo Børs kan Tomra bli et realt kursmareritt i år om flere investorer vil lytte til analytikernes klare salgsanbefalinger.   

Sprekker idyllen? Konsernsjef Tove Andersen i Tomra leder et selskap som på børsen går innunder kategorien bobleprising. Om finanslærdommen får mer innflytelse, blir nedturen bratt for Tomra-eierne.      Foto: Tomra
Investeringsanbefalinger

Det finnes ikke en eneste analytiker som har resirkuleringsselskapet Tomra   på sine kjøpslister, tvert om, et klart flertall av dem ber investorene om å kvitte seg med Tomra-aksjen. Likevel har kursen steget med over 50 prosent siste tolv måneder, en økning betydelig høyere enn hva Hovedindeksen kan skilte med. I dag har Tomra   en markedsverdi på svimlende 92 milliarder kroner, et nivå man aldri før har registrert. 

Så hva har skjedd, all den tid den underliggende forretningsdriften, eller selskapets samlede industriutsikter, på ingen måte er tilstrekkelig til å begeistre analytikerne i form av oppgraderte kursmål og nye kjøpsanbefalinger? 

ESG-krav skaper børsbobler 

Uten at vi sitter på den endelige fasiten, er det likevel all grunn til å tro at den massive kursoppgangen på rundt 200 prosent siste tre år i stor grad skyldes at forvalterne tvinges til å kjøpe et likvid ESG-papir som nettopp Tomra   representerer i takt med stadig nye forordninger om at porteføljene deres må bli mer bærekraftige – og til og med fossilfrie. Konsekvensen blir at aksjeforvaltere av dine og mine fondspenger, enten de vil eller ikke, må kjøpe inn Tomra-aksjer til stadig høyere kurser. Som andelseier får du altså direkte eierskap til et selskap som nå prises til nivåer utenfor enhver rimelighet. 

I starten av 2017 forventet Tomra-analytikerne 4,60 kroner i fortjeneste pr. aksje de neste tolv månedene. Nå forventer markedet om lag åtte kroner. Så mens fortjenesteestimatene har steget med godt over 70 prosent siden 2017, har Tomra-aksjen gått over 500 prosent. På fagspråket defineres dette som såkalt multippelekspansjon, mens det i praksis ikke er annet enn et skrekkens eksempel på bobleprising. 

Og analytikerne rister altså på hodet, i takt med sine mange og klare salgsanbefalinger og kursmål milevis under dagens nivåer på rundt 620.

– Slik vi ser det, men som åpenbart har vært feil det siste året, er det vanskelig å argumentere for fortsatt lønnsom vekst innen både pante- og sorteringsløsninger. Vi tror dette er to ulike løsninger på et globalt avfallsproblem, og at kun en av disse vil ha livets rett på litt lengre sikt. Vårt hovedscenario er at ytterligere teknologisk utvikling innen sortering kombinert med nye typer emballasje vil redusere behovet for panteordninger, sier Carl Frederick Bjerke, analytiker i Arctic Securities, til Kapital. 

Når det gjelder prisingen, synes vi 80x P/E for 2022 virker høyt for en industriaksje selv om Tomra både kan by på god likviditet og en grønn profil.
Carl Frederick Bjerke, Arctic Securities

Han tilføyer:  

– Når det gjelder prisingen, synes vi 80x P/E for 2022 virker høyt for en industriaksje selv om Tomra   både kan by på god likviditet og en grønn profil.

Bjerke har i dag en salgsanbefaling på Tomra   med kursmål 400, vel 30 prosent under dagens nivåer. SEB og Carnegie opererer også nå med klare salgsanbefalinger på Tomra-aksjen.

Algoritmene driver kursen   

Kapital har tidligere avdekket at robotstyrt algoritmehandel i perioder utgjør opp mot 40 prosent av all annenhåndsomsetning på Oslo Børs, det vil si aksjehandel helt og fullt frikoblet fundamentale analyser. Hvilket kursleie algoritmene prøver å knipe noen ørsmå kursgevinster på, er for dem revnende likegyldig. Over tid har deres tilstedeværelse i Tomra-aksjen vært med på å løfte aksjen mot nye topper, da maskinene ofte er programmert slik at de tolker en gitt kursoppgang mot at kursene skal videre opp. Dette, sammen med forvaltere som må øke sin ESG-vekting tross hinsides selskapsprising, har vært viktige bidragsytere til Tomra-euforien. 

I dag må en investor betale om lag 80 ganger neste års forventet inntjening pr. Tomra-aksje. Det er ikke til å tro.