Mot nye laksesprell

Det fundamentale bildet tyder på nok et sterkt år for oppdrettssektoren. Prisutsiktene er gode, drevet av en sterk etterspørselsside der tilbudet av oppdrettslaks heller ikke eser ut.       

God sikt: Oppdrettsnæringen har grunn til å se optimistisk på 2022, blant annet på grunn av sterke markedstrender.     Foto: Mowi
Investeringsanbefalinger

På vei inn i et nytt kalenderår er det allerede gode markedstendenser å spore. Statistikk fra Norsk sjømatråd viser at norsk sjømateksport aldri før har hatt en høyere verdi etter årets ni første måneder enn hva tilfellet har vært i 2021. 

Pr. utgangen av tredje kvartal har det blitt eksportert sjømat for rundt 85 milliarder kroner, noe som tilsvarer en verdivekst på ti prosent, eller nær åtte milliarder, målt mot samme periode i fjor. 

– En gradvis gjenåpning av markedene har gitt et løft i etterspørselen etter norsk sjømat. Fra et fall i eksporten i begynnelsen av året ser vi en voldsom vekst i tredje kvartal. Dette er tidenes sterkeste kvartalsresultat, og nå tyder alt på at 2021 blir et rekordår for norsk sjømateksport, uttalte nylig Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd. 

En rekke markeder vil ha norsk laks, viser data, noe som styrker antagelsen om sterke produktpriser. Så langt i år har det vært størst vekst i eksporten til Asia, særlig til Kina, Sør-Korea og Thailand. En positiv utvikling har vi sett også i USA og Italia. Optimismen råder derfor også blant analytikerne, for sjelden har oppdrettssektoren vært gjenstand for heftigere estimatoppjusteringer på vei inn i et nytt år enn hva tilfellet er nå.

Flere etterspørselsgrupper vender tilbake 

Hovedbudskapet er dette: Utsiktene for laksesektoren er sterke, da vi ser en solid vekst i etterspørselen samtidig som det blant analytikerne ventes en relativt lav vekst i tilbudet. I restaurantmarkedet har etterspørselen etter laks gradvis bedret seg gjennom sommeren og høsten etter hvert som pandemisituasjonen har bedret seg. Samtidig er det fortsatt sterk etterspørsel etter laks fra butikkleddet. Analytikerne spår mer eller mindre kollektivt sterke priser til neste år, også fordi man antar en full normalisering av etterspørselssiden, ved at restaurant-, catering- og hotellsegmentene kommer tilbake til nivåer vi så før pandemien brøt ut. Etterspørselen vil også styrkes ved at verdens største laksemarked, USA, nettopp har åpnet sine grenser.

Tilbudet vokser kontrollert, og fremover forventer analytikerne jevnt over lavere vekst fra Europa, ettersom vi både i Norge og i Storbritannia har hatt en veldig sterk vekst i inneværende år.  Samtidig opererer mange oppdrettere allerede nær full kapasitetsutnyttelse. At Chile nok vil komme tilbake med god produksjonsvekst i 2022 mener flere analytikere – som Pareto Securities-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen – ikke vil forringe de alt i alt gode markedsutsiktene. Han mener dette delvis er motvirket ved at Chile i 2021 har bygget ned landets frossenlagre, slik at tilbudet til markedet derfor ikke vil være fullt så høyt som tilbudsveksten isolert sett skulle tilsi. Alt i alt forventes markedsbalansen å bedres fremover, noe vi også kan lese av forwardkurven hos Fish Pool som peker i retning av sterke gjennomsnittspriser for oppdrettslaks gjennom hele 2022.

Biologiske utfordringer – en del av gamet  

Oppdrettsbransjen møter nå økte kostnader. Det har altså blitt dyrere å produsere laks, men høy etterspørsel innebærer samtidig at økte kostnader kan overføres til forbrukerne, poengterte SEB i en nylig markedskommentar. Banken tror at selv om pandemien har ført til at en stor kostnadskomponent for oppdretterne, fiskefôr, er blitt dyrere, kan likevel råvareinflasjon faktisk styrke laksens relative konkurranseposisjon fordi lakseprisene typisk stiger mye mer enn fôrprisen, noe SEB tror også vil skje denne gangen. 

Meglerhuset foretrekker ellers selskaper som satser på tradisjonell havbasert oppdrett, den eneste teknologien som i dag gir god lønnsomhet. Lakseoppdrett på land, særlig i tropiske strøk, er energiintensivt og dyrt, og teknologien er fremdeles usikker.   

Oppdrettskjempen Mowi   har i den senere tid hatt forholdsvis store biologiske problemer i Canada, hvilket har lagt en demper på inntjeningsveksten. Denne type problemer slipper ikke oppdretterne, og dermed heller ikke dets aksjonærer, unna i 2022. Dette illustrerer godt at oppdrettssektoren er en bransje beheftet med en type operasjonell risiko man som investor fortsatt må bake inn i sine investeringskalkyler.