Flere og flere setter Mowi på hold

Etter en opptur på rundt 35 prosent de siste tolv månedene ligger Mowi-aksjen nær historiske toppnivåer. Men har oppdrettsgiganten mer kurskrutt å by på? 

Lokomotiv: Investor John Fredriksen er hovedaksjonær i Mowi, og selskapet har hatt en eventyrlig vekst det siste året. Spørsmålet er om kursfesten vil fortsette.   Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB
Investeringsanbefalinger

Mowi   – opp eller ned?

Seneste år har Mowi fosset frem på Oslo Børs, og selskapet har i dag en markedsverdi på rundt 114 milliarder kroner etter den massive kursoppgangen. Mowi-aksjen ligger, etter en opptur på rundt 35 prosent siste tolv måneder, nær historiske toppnivåer. En serie overbevisende kvartalsrapporter preget av god inntjening og sterke kontantstrømmer, som i sin tur også har åpnet for konkurransedyktige utbytter, har sendt Mowi-aksjen mot stadig nye kurstopper. Men blant analytikerstanden er det en viss avmålthet å spore, og flere av dem har valgt å sette Mowi-aksjen på sine respektive hold-anbefalingslister. 

I senere tid har Mowi hatt større biologiske problemer i Canada, hvilket har lagt en demper på inntjeningsveksten. Over tid må Mowi Canada forbedres kraftig for å være konkurransedyktig.
Analytiker Christian Nordby, Kepler Cheuvreux

Selskapsprisingen har nådd krevende nivåer, også hensyntatt at forventet topplinjevekst kommende år kan gå inn i et litt mer avdempet modus, heter det blant noen av tallknuserne. Men de legger samtidig til at noe dramatiske kursfall er det langt fra utsikter til, gitt et laksemarked som viser underliggende god balanse, ikke bare for inneværende år, men også for de kommende årene. 

De mer optimistiske analytikerne anbefaler kundene å kjøpe Mowi-aksjen - ikke bare vil selskapet fortsette å levere overbevisende regnskapsrapporter, også utbyttegradene forblir sterke, noe som i sum bør kunne trekke kursen videre oppover, peker de blant annet på. Selskapets aksjekurs har også mer å gå på,  hevder de samme analytikere, i takt med en bedre underliggende drift, både i Canada og i Chile.     

Hold-anbefaling

Hold! Analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux har en hold-anbefaling på Mowi med kursmål 235. 

– I Kepler Cheuvreux mener vi laksebransjen er strukturelt attraktiv med en etterspørsel som kan vokse over fem prosent i flere år og en tilbudsside som sannsynligvis vil ha problemer med å følge etterspørselsveksten. Mowi, som er verdens største oppdretter, er et interessant selskap som kommer til å fortsette å dra nytte av den attraktive balansen i markedet. 

Avmålt: Analytiker Christian Nordby i Kepler Cheuvreux anbefaler å sette Mowi-aksjen på hold med kursmål 235. Foto: Kepler Cheuvreux

– Mowi-aksjen er for lakseinvestorer som søker god likviditet samtidig som potensialet for direkteavkastning på rundt fem prosent er attraktivt. Vi mener derimot at selskapet har noe mindre sannsynlighet for sterk volumvekst de kommende årene. Vi ser for oss at Mowi kan klare rundt tre prosent årlig volumvekst hjulpet av attraktive storsmolt-investeringer i Norge. Veksten blekner derimot når man sammenligner mot SalMar og Bakkafrost, som vi mener kan klare seks prosent årlig vekst. 

– I senere tid har Mowi hatt større biologiske problemer i Canada, hvilket har lagt en demper på inntjeningsveksten. Over tid må Mowi Canada forbedres kraftig for å være konkurransedyktig. Vi tror de kan klare dette, men det vil sannsynligvis ta tid. I mellomtiden mener vi investorer heller kan søke seg til andre selskaper med mer vekstpotensial og høyere marginer, for eksempel som i SalMar.

Kjøpsanbefaling

Kjøp! Analytiker Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Mowi med kursmål 270.

Positiv: Knut-Ivar Bakken i SpareBank 1 Markets har en kjøpsanbefaling på Mowi-aksjen. Foto: Danske Bank

– Jeg er positiv til Mowi-aksjen, da jeg venter sterke laksepriser de neste tre til fire årene. Etterspørselen etter laks er sterk, da restaurantmarkedet nærmer seg normale nivåer, samtidig som det fortsatt er en sterk etterspørsel etter laks i butikkene. Samtidig venter jeg lav til moderat tilbudsvekst de neste årene, da strenge reguleringer i Norge og Chile begrenser veksten for tradisjonell oppdrett, og det er for tidlig å se betydelige volumer fra landbasert eller oppdrett til havs. 

Etterspørselen etter laks er sterk, da restaurantmarkedet nærmer seg normale nivåer, samtidig som det fortsatt er en sterk etterspørsel etter laks i butikkene.
Knut-Ivar Bakken, SpareBank 1 Markets

– Jeg venter veldig sterke priser fra slutten av året og gjennom første halvår som en følge av manko på fisk fra Chile samt en betydelig lavere vekst i Norge. Totalt sett estimerer jeg en gjennomsnittlig laksepris på 62,50 kroner pr. kilo til neste år, og en noe høyere pris i 2023. I tillegg til høye laksepriser venter jeg at Mowi i løpet av 2022 vil bedre den underliggende driften noe, både i Canada og i Chile.

– Ser vi på verdsettelsen, er det klart at Mowi-aksjen ikke lenger er billig. Vi har likevel kjøp på aksjen, da multiplene faller raskt på våre forventninger om stigende priser de neste årene. I tillegg estimerer vi en relativt attraktiv utbytteyield på mellom 4,5 og 5,0 prosent fremover.