Rom for klart høyere aksjekurser i Lerøy

Vi tror det er smart å kjøpe Lerøy Seafood-aksjen før andrekvartalstallene presenteres 20. august. Blant annet fordi vi forventer at selskapet endelig vil kunne vise til at det nå har fått skikkelig dreis på den underliggende driften.

Har menigheten med seg: Toppsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood har en svært så støttende analytikerskare i ryggen. De ser for seg klart høyere aksjekurser, blant annet i ly av utsikter til høyere laksepriser i 2021. Foto: Iván Kverme
Investeringsanbefalinger

Lerøy Seafood-aksjonærene har så langt i år hatt lite å glede seg over, relatert til et kursfall siden årsskiftet, dog utbyttekorrigert på halvannen krone pr. aksje, på rundt fem prosent. Relativt sett er dette avkastningstall klart bedre enn målt mot hvordan snittutviklingen har vært siden årsskiftet for de selskapene som tilsammen utgjør sjømatindeksen på Oslo Børs, men også sammenlignet med Hovedindeksen. Selskapet har i dag en markedsverdi på rundt 32 milliarder kroner, og basert på analytikernes inntjeningsanslag for 2021 handles aksjen nå til en P/E-2021 på 11. Det er svært så attraktivt, hensyntatt prognoser om gode laksepriser kommende år samt utsikter til at selskapet vil levere klart høyere volumer. Og selvsagt støttet av et svært så vennligsinnet analytikerkorps.

Positive analytikere

– Vi er positive til oppdretterne, da vi venter laksepriser over 60 kroner pr. kg i 2021, uttalte analytiker Knut-Ivar Bakken i Danske Bank Markets til Kapital i vår. – Etterspørselen etter laks var sterk frem til Covid-19, og vi venter at etterspørselen vil styrke seg raskt etter hvert som samfunnet gradvis åpner seg igjen. Lerøy Seafood er vårt toppvalg blant de større norske oppdretterne, sa han. 

Lerøy Seafood er vårt toppvalg blant de større norske oppdretterne.
Knut-Ivar Bakken, Danske Bank Markets

Videre påpekte Bakken at over tid har selskapet investert kraftig, men på grunn av lange ledetider har man foreløpig sett liten effekt av investeringene. 

– Mot slutten av 2020 og inn i 2021 skal selskapet begynne å høste fra storsmolt-strategien, som vi venter vil bidra til både høyere volumer og lavere kostnader. Dette, i kombinasjon med en mer offensiv utbyttestrategi og en bedre kommunikasjon av strategien, vil redusere verdsettelsesrabatten i Lerøy Seafood mot deres mest relevante konkurrenter, uttalte Danske Bank Markets-analytikeren videre. 

Kjetil Lye har overfor Kapital tidligere uttalt at han ser for seg et jevnt godt 2021 for norske oppdrettsselskaper – og Handelsbanken Capital Markets-analytikeren har Lerøy Seafood høyt på listen over sine oppdrettsfavoritter.

– Vi liker de langsiktige utsiktene for laksemarkedet, basert på våre forventninger om lav global tilbudssidevekst og sterk utvikling i etterspørselen etter sjømat. Vi ser oppsiderisiko for laksepris- og inntjeningsestimater i sektoren fra 2021, og etter vår vurdering gir Lerøy Seafood en fin eksponering mot sterke sektortrender, uttalte han, og tilføyde: 

– Selskapet har en betydelig oppdrettsvirksomhet i Norge, med potensial for volumvekst og forbedret drift, spesielt i Lerøy Sjøtroll, over de neste årene. På bakgrunn av forventet volumvekst og sterkere laksemarkeder estimerer vi vekst i inntjeningen i årene fremover.

Handelsbanken Capital Markets legger for øvrig til grunn en laksepris på 62 kroner for 2021–22. Imidlertid påpekte Lye overfor Finansavisen i sommer at forhold som lav tilbudsvekst, muligheter for sterkere etterspørsel i markedet, kombinert med en svak kronekurs, i sum er gode forutsetninger for en enda høyere laksepris.

Sterke slaktevolumer

I forbindelse med fremleggelsen av selskapets førstekvartalsrapport understreket styret eksplisitt at det vedrørende sine ulike sjømatprodukter samlet sett fortsatt forventer en god underliggende etterspørselsvekst i årene som kommer. Rapporten viste at selskapet fikk et driftsresultat før verdijusteringer på 816 millioner kroner, opp fra 691 millioner kroner på samme tid i fjor. 

Men – rapporten skuffet målt mot hva som var forventet på forhånd, i første rekke på grunn av svakere oppnådde produktpriser. Analytikerne så for seg et driftsresultat på 945 millioner. På Oslo Børs var det likevel knapt noen kursendringer å spore i ly av kvartalsrapporten. Én tolkning er at det ligger kjøpere mer eller mindre klare til å gå inn i aksjen ved det minste tegn til kurssvakhet. 

For øvrig har selskapet allerede meldt at det i løpet av andrekvartal fikk et samlet slaktevolum av laks og ørret på 38.900 tonn, noe som er en øking på 1.800 tonn målt mot samme periode i fjor. Fangstvolumet av havfisk kom inn på 19.700 tonn, mot 15.900 tonn i andrekvartal 2019. Isolert sett gir dette rammer for en overbevisende kvartalsrapport den 20. august.

Spreke utbytteutsikter

I 2019 ble Lerøy Seafood gjennomgående handlet med en klar rabatt målt mot de andre oppdrettsselskapene, ikke ufortjent sett i ly av flere kvartalsrapporter som ikke leverte opp mot hva investorene og analytikere hadde sett for seg på forhånd. 

Selskapet står finansielt sett sterkt med en netto rentebærende gjeld ved utgangen av førstekvartal på tre milliarder kroner, og en egenkapitalgrad på nær 60 prosent. 

Som den vedlagte prisingsmatrisen viser, handles altså Lerøy Seafood-aksjen nå til svært så moderate P/E-nivåer for den kommende toårsperioden. Inntjeningsutsiktene gir også rom for attraktive utbyttenivåer. For inneværende år er det for eksempel antatt et utbytte pr. aksje på 2,1 kroner, tilsvarende en yield på nær fire prosent, sett opp mot dagens aksjekurs. Det er et attraktivt nivå i en verden preget av svært så lave renter i årene som kommer. Kjøp! 

Investor
Investeringsanbefalinger