Fortsetter PGS-aksjen den seneste tids voldsomme kursopptur?

PGS opp eller ned?

Oljeservicesektoren var i 2020, uten unntak, gjennom sitt verste industrielle år noensinne. På børsene ble seismikkselskapene også kjørt hardt ned i kurs initiert av den lave oljeprisen og svært så aktpågivende operatørselskaper. Da seismikkselskapet PGS nylig leverte sine fjerdekvartalstall, var forventningene blant investorer og analytikere svært så avmålte. Selskapet fikk i kvartalet et tap på 53 millioner dollar før skatt, mot et positivt resultat på 29 millioner i samme kvartal året før. For 2020 var inntektene som helhet på 596 millioner dollar, ned fra 880 millioner året før, noe som representerer en nedgang på over 30 prosent. Men PGS er forsiktige optimister og mener at seismikkmarkedet nådde bunnen i fjor, og at man nå opplever god booking og gradvis fullere ordrebøker. Blant analytikerne er det fortsatt stor uenighet om veien videre for PGS-aksjen selv om markedsverdien av selskapet bare er på litt over to milliarder kroner etter et kursfall siste tolv måneder på over 60 prosent. De mer negativt innstilte analytikerne mener det fortsatt er en betydelig overkapasitet innenfor seismikksektoren som sådan og tror dette gir PGS helt begrensede lønnsomhetsmuligheter i tiden som kommer. Andre, som Fearnley Securities, er litt mer positive og oppgraderte aksjen etter rapportfremleggelsen til hold fra tidligere selg, og oppjusterte samtidig kursmålet til fire fra tre kroner. Meglerhuset peker blant annet på at PGS har utsatt gjeldskonverteringen til andre halvdel av 2022 og har dermed sikret seg et pusterom opp mot sine omfattende gjeldsforpliktelser. Blant mange investorer er det samtidig en revitalisert PGS-optimisme tatt i betraktning at aksjekursen bare i løpet av de tre siste månedene er opp med rundt 80–90 prosent. Så – stopper det her?

Christopher MøllerløkkenCarnegie. Foto: Foto: Carnegie

KJØP! 

Analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie har en kjøpsanbefaling på PGS med kursmål 5. 

- Seismikkmarkedet er fortsatt utfordrende etter at oljeselskapene dro i nødbremsen i 2020 da oljeprisen stupte som følge av covid-19. Letebudsjettene ble kuttet kraftig, noe som rammet seismikkbransjen hardt. For 2021 fortsetter oljeselskapene å signalisere kapitaldisiplin og sier de skal kutte letebudsjettene ytterligere, både for å vise at de holder igjen på investeringene, men også fordi flere av oljeselskapene ønsker å bygge ned sin olje- og gassvirksomhet, og vri mer av sin virksomhet over mot fornybar energi som vind- og solkraft.

- Med dette som bakteppe mistet bankene til Polarcus til slutt tålmodigheten. Selskapet har vært gjennom flere runder med refinansiering allerede, men greide ikke å komme til enighet med sine kreditorer denne gangen. Det resulterte i at bankene tok beslag i nær alle aktiva til Polarcus og har nå initiert en salgsprosess. For de gjenværende aktørene i seismikkmarkedet gjorde det at rundt 20 prosent av den globale flåten over natten ble tatt vekk fra markedet. De kundene som hadde inngått kontrakter med Polarcus for innsamling av seismikk i 2021 må nå be om anbud fra enten Shearwater GeoServices eller PGS om de ønsker å få jobben gjort.

- Selv om etterspørselsbildet fortsatt er utfordrende har det aldri vært så få aktører innen tauet seismikk som det er nå. Totalt har de to selskapene kun 11 båter på vannet. Nå er oljeprisen godt over 60 dollar fatet, noe som normalt skulle tilsi et behov for mellom 12 og 32 3D-båter. Vi tror det er behov for alle de fem seismikk-båtene PGS har på vannet og anbefaler kjøp av aksjen.

Kim A. UggedalSEB Foto: Fearnley Securities.

SELG!

Analytiker Kim A. Uggedal i SEB har en salgsanbefaling på PGS med kursmål 1. 

- PGS fortsetter å slite med altfor høy gjeld i ett veldig krevende seismikkmarked. Etter å ha dratt kreditorene sine gjennom det britiske rettssystemet har de nå fått på plass en avtale som utsetter alle gjeldsforfall til andre halvår 2022. Dette gir ett lite pusterom, men med fortsatt negativ kontantstrøm estimerer vi likviditeten på et kritisk nivå allerede i løpet av 2021. En større refinansiering av gjeldsforfallene i 2022 – 2024 bør adresseres allerede senere i år og representerer en betydelig risiko for utvanning av dagens aksjonærer.

- Seismikkmarkedet er fortsatt utfordrende selv med en høyere oljepris og reduksjon av tilbudssiden som følge av Polarcus-konkursen. Oljeselskapene fortsetter å kutte investeringene og uttrykker ingen bekymring for reservenivåene, mens de gradvis tilpasser investeringene mot fornybar energi. PGS har allerede booket opp det meste av kapasiteten for første halvår på priser som reflekterer fjorårets svake marked. Ordreboken er ned 38 prosent år-over-år, noe som vil gjøre det krevende å møte forventningene om økte kontraktsinntekter i 2021.

- Vi estimerer verdien av de fem aktive båtene og multi-klient biblioteket til ikke å dekke gjelden, noe vi også ser reflektert i prisingen av gjelden til en direkteavkastning på rundt 15 prosent. Dagens balanse er ikke bærekraftig og en større restrukturering vil være nødvendig.