Aker BP – opp eller ned?

Vender kursen etter årets massive kursfall?

Illustrasjonsfoto Aker BP Foto: Bloomberg
Aksjekrasj

Noe børsfest har det som kjent ikke vært for Aker BPs AKERBP aksjonærer inneværende år – tvert om. I dag prises det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet til rundt 55 milliarder kroner etter en kursnedtur på rundt 45 prosent siden årsskiftet, milevis unna om man måler mot den generelle kursutviklingen på Oslo Børs. En relativt sett svak oljepris spiller naturligvis inn som en viktig forklaringsvariabel bak kurselendigheten, men vel så viktig er at man i løpet av 2020 har sett en stigende aversjon blant investorene mot å investere i oljerelaterte selskaper. 

Men det får være grenser for pessimisme, hevder et soleklart flertall av analytikerne som nå har Aker BP høyt oppe på sine respektive anbefalingslister. Utsikter til sterkere oljepriser i tiden som kommer trekkes frem som et av kjøpsargumentene. Dessuten er den finansielle fleksibiliteten sterk – for eksempel gjennomførte selskapet i september en refinansieringsøvelse hvor de hentet fem- og tiårspenger til en rente på mellom tre og fire prosent. Aker BP har ikke noe gjeldsforfall før i 2024. Samtidig mener flere av analytikerne at er det noe Aker BP opp gjennom tidene har vært flinke til, så er det å bruke kapital på en fornuftig måte. Også dette vil i sin tur være med på å skape gode aksjonærverdier i årene som kommer, hevder de.

Christian Yggeseth Foto: Danske Bank

Kjøp! 

Analytiker Christian Yggeseth i Danske Bank har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 240.

– Olje er utvilsomt en upopulær sektor om dagen. Det synes også i prisingen av Aker BP, som på det vi anså for å være et normalt avkastningskrav for kort tid siden nå impliserer en langsiktig oljepris på 35 dollar fatet. 35 dollar fatet tror vi er en urealistisk lav oljepris på sikt, da vi tror tilbudssiden vil falle mer enn etterspørselen med en langvarig oljepris på dette nivået. Det at sektoren er upopulær gjør også at tilgangen til kapital, både egenkapital og kreditt, vil bli vanskeligere for de aller fleste innen industrien.

– Dette tror vi videre vil bidra til vedvarende lave investeringer, selv om oljeprisen skulle bevege seg opp på 50- og 60-tallet. Dette vil igjen mest sannsynlig føre til at vi kan få enda høyere oljepriser litt ut i tid, fordi det trolig vil ta noe lengre tid før etterspørselen begynner å falle. Med dette bakteppet mener vi Aker BP er et godt kjøp. Selskapet har en attraktiv portefølje, god vekst fremover og en fornuftig balanse. Selskapet vil trolig ikke investere i andre energibærere, så investorer vil kunne forvente å få overskuddskapital tilbake som utbytte. Vi tror direkteavkastningen vil ligge på 10 til 15 prosent noen år frem i tid, og at dette vil være bærekraftig med en oljepris på 50 til 60 dollar.

Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen.Analyst ABG Sundal Collier Foto: Moment Studio

Kjøp!

 Analytiker Karl Fredrik Schjøtt-Pedersen i ABG Sundal Collier har en kjøpsanbefaling på Aker BP med kursmål 220.

– Aker BPs kontantstrøm kjører på statlige steroider. 73 prosent av en investering blir refundert over skatteseddelen det påfølgende året, og samlet sett tar staten mer enn 91 prosent av regningen ved investeringer. Det medfører at på dagens oljepris vil Aker BP generere en veldig sterk fri kontantstrømavkastning på 18 prosent i 2021 og 14 prosent i 2022. Dersom oljeprisen blir i tråd med vårt anslag på 50 dollar i 2021 og 60 dollar i 2022, blir den frie kontantstrømavkastningen hele 24 prosent pr. år.

– Selskapet har ikke noe gjeldsforfall før i 2024. Dermed har egenkapitaleierne høy fleksibilitet til å bruke den sterke kontantstrømmen slik det passer dem best. Aker BP har en klar strategi om å holde seg innen sitt kjerneområde, olje og gass, samt returnere kapital til eierne. I lys av det attraktive midlertidige skattesystemet, og hele 931 millioner fat ikke-sanksjonert olje og gass i sin portefølje, er vi sikre på at Aker BP tester økonomien og robustheten på alle de mulige prosjektene. Gjennomgangen vil sannsynligvis innebære at flere lønnsomme prosjekter ser dagens lys frem mot utgangen av 2022.

– Vi mener en oljepris rundt 50 dollar fatet er reflektert i dagens kurs. Når prisingen ikke er særlig krevende, og man som aksjonær kan være trygg på at en sterk kontantstrøm blir brukt til enten utbytte eller å bygge aksjonærverdier i selskapet, mener vi Aker BP er en aksje man skal eie.

Investor
Aksjekrasj