Aker Solutions opp eller ned?

Har aksjen gått for mye, og for raskt, siste måneder – støttet av oljeprisoppsvinget?

Foto: Aker Solutions
Aksjekrasj

Seneste tids kursnedtur har vært formidabel for det Aker-kontrollerte oljeserviceselskapet Aker Solutions. På samme tid i fjor sto imidlertid flere analytikere, også her i Kapital, frem med sine respektive kjøpsanbefalinger og mente aksjen fint kunne nå gamle høyder opp mot 45–50 kroner pr. Aker Solutions-aksje.

 De positive anbefalingene ble bygget rundt fortsatte utsikter til flere nye olje- og gassprosjekter, selskapets sterke finanser og multipler man som investor ikke burde skjemmes av. I dag råder pessimismen, både blant analytikere og investorer, og til tross for at selskapets aksjekurs bare siden inngangen til 2020 har kommet ned med rundt 65 prosent, er det flere tallknusere som likevel har aksjen på sine salgsanbefalingslister. De hevder at noe bredt tilsig av nye olje-og gasskontrakter mer eller mindre bare er å glemme, og de som eventuelt sikres, vil etter all sannsynlighet være på syltynne marginer. 

Dette setter i sin tur press på selskapets løpende frie kontantstrøm, derfor er det i det minste svært viktig at Aker Solutions, som nå har en markedsverdi på beskjedne 2,3 milliarder kroner, kommer i gang med brede kostnadskutt, poengterer de. Noen utsikter til utbytte kommende år er det også svært få – om noen – av analytikerne som ser for seg. Likevel, et visst oppsving har det imidlertid vært i kursen seneste måned – dog utelukkende støttet av en friskere oljepris, og ikke som følge av nye kursdrivende kontrakter.

Analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank Markets. Foto: DANSKE BANK

Selg!

Analytiker Jørgen Andreas Lande i Danske Bank Markets har en salgsanbefaling på Aker Solutions med kursmål 5,5 kroner.

– Vi mener Aker Solutions har fremstått upresise siden 2018. De siste åtte kvartalers book-to-bill er i underkant av 0,8x, guidingen er senket flere omganger, og lønnsomheten har vært svakere enn ventet. Aker Solutions har det siste tiåret generert 70 prosent av topplinjen innen olje og gass i Nordsjøen, ytterligere vekst vil kreve mer internasjonale kontrakter. Vi mener dette blir utfordrende, konkurransen er hard og preget av en mer integrert verdikjede.

– Vi synes satsningen mot karbonfangst og -lagring samt flytende havvind er spennende og riktig. Men begge teknologier er in spe, og det vil ta tid før resultatene når bunnlinjen. Med andre ord er det olje og gass som skal sikre inntjeningen de neste årene. Våre estimater for 2020–2021 er også lavere enn konsensus, og vi forventer negativ kontantstrøm i årene fremover, noe som gir begrenset fleksibilitet.

– Vi finner ikke aksjen billig etter den siste tids kursrally, som implisitt krever sterk forbedring i lønnsomhet for 2021. Vi mener Aker Solutions må bevise sterkere ordreinngang samt få kontroll på kostnadene for å kunne levere på dette. Da må vi se en klar forbedring i de kommende kvartaler.

Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux.

Hold!

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux har en hold-anbefaling på Aker Solutions med kursmål 7 kroner.

– Aker Solutions gikk inn i krisen vi nå står midt oppi som et av få oljeserviceselskaper med relativt god balanse, og vi mener definitivt at selskapet overlever uten en omfattende restrukturering. Samtidig er det ikke på noen måte immunt mot oljeselskapenes kutt i investeringer, noe som vi forventer vil komme til syne ved svakt ordreinntak og fallende marginer de kommende kvartalene.

– Oljeselskapene har samlet sett kuttet 20–25 prosent i budsjettene for året, og uavhengig av oljeprisutvikling kommer det til å bli langt mellom de store investeringene i 2020. Marginene Aker Solutions oppnår tror vi vil være lavest inneværende år, da selskapet etter hvert bør klare å justere kapasiteten og dermed ta ned kostnadsbasen. I sum gjør dette at 2020–21 ser ut til å bli en tøff periode, og vi estimerer negativ fri kontantstrøm begge år.

– Selskapet vil fortsatt ha mest aktivitet innen olje- og gassrelaterte prosjekter i flere år fremover, men vi mener det er verdt å nevne satsingen på flytende vindkraft og karbonfangst. Særlig sistnevnte har etter vårt syn kommet lenger enn det mange investorer ser ut til å tro, og kan by på positive overraskelser i løpet av de neste par årene.

I sum er vår Hold-anbefaling basert på at selskapet forventes å levere svake tall de kommende kvartalene samt at positiv fri kontantstrøm er langt frem i tid, noe som veies opp av selskapets sterke balanse og interessante utvikling innen fornybar og lavkarbonløsninger.

Investor
Aksjekrasj
Investeringsanbefalinger