Voldberg med oljekule på børsen

På få uker har investor Tore Aksel Voldberg tjent flere millioner kroner etter store aksjekjøp i Aker Solutions – rett før kursen gikk til himmels etter nyheten om at selskapet fusjonerer med Kværner. Nå er aksjene solgt.

Kort gjesteopptreden: Investor Tore Aksel Voldberg kjøpte seg for få uker siden kraftig opp i oljeserviceselskapet Aker Solutions. Nå har han kvittet seg med aksjene etter en saftig kursoppgang, og påfølgende milliongevinst, som følge av at selskapet nå fusjonerer med Kværner. Foto: Iván Kverme
Investor

"Kjendisinvestorer på Røkke-tokt" skrev Kapital for få uker siden, og viste til at Tore Aksel Voldberg – en av de mest aktive privatinvestorene på Oslo Børs – hadde gått i spissen for en massehamstring av Aker Solutions-aksjer. Aksjonærlistene på tampen av juni viste nemlig at Voldberg, via sitt private investeringsselskap Skøien, hadde sikret seg 900.000 aksjer i det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeserviceselskapet til en samlet kostpris på anslagsvis litt over åtte millioner kroner. Også en rekke andre profilerte investorer dukket plutselig opp på aksjonærlistene. Eieroversikten på vei inn i juli viste at også den tidligere ABG Sundal Collier-partneren Reidar Fougner hadde kjøpt 700.000 aksjer. Eiendomsinvestor Tor Andenæs – som Kapital i fjor beregnet til å sitte på en privat formue på to milliarder kroner – hadde også åpenbart tro på et klart oppsving i Aker Solutions-aksjen og kjøpte gjennom sitt investeringsselskap Christiania Skibs nær 950.000 aksjer, tilsvarende et beløp i størrelsesorden rundt ni millioner kroner. 

Oppdaterte aksjonærlister viser at Voldberg nå har kvittet seg med Aker Solutions-aksjene. Han har dermed kunnet innkassere en solid milliongevinst i sommer, etter at kursen har gått over 60 prosent etter at meldingen om de forestående fusjonsplanene med Kværner ble kjent. Overfor Kapital har ikke Voldberg ønsket å kommentere noe rundt det nylige salget.

Litt mer analytiker-optimisme

Tross seneste tids voldsomme kursoppgang, troner likevel Aker Solutions høyt på listen over årets kurstapere på Oslo Børs. En brutal oljeprisnedgang, og frykt for at operatørselskapene vil kutte kraftig ned på sine olje- og gassinvesteringer, har bidratt til å sende kursen ned med nær 40 prosent målt mot nivåene ved inngangen til 2020. Selskapet prises fortsatt til historisk lave nivåer og har en markedsverdi, selv etter seneste tids euforiske kursoppgang, på bare litt over fire milliarder kroner. 

Men etter fusjonsvedtaket med Kværner – også det et Aker-selskap kontrollert av Kjell Inge Røkke – har analytikerne blitt mer positivt innstilte, og flere av dem har løftet aksjeanbefalingen fra tidligere salg til nå å operere med en hold-anbefaling på Aker Solutions. I likhet med Voldberg er Fougner også ute av listen over de største aksjonærene i Aker Solutions. Men milliardær Tor Andenæs sine kapitalforvaltere har tydeligvis fortsatt tro på videre kursoppgang og Christiania Skibs kontrollerer fortsatt 850.000 Aker Solutions-aksjer.

Ingen langsiktighet

I forbindelse med Kapitals omtale av Voldbergs massive aksjekjøp i Aker Solutions for noen uker siden, skrev vi at investor Johan H. Andresen, via investeringsselskapet Ferd, nylig solgte seg ut av Aker Solutions etter flere år med massive kurstap. Vi skrev videre at i motsetning til Ferd, som var en industriell investor, er den nye investortrioen å betrakte som rene finansielle investorer – som kanskje spekulerer i kursoppgang mer i det korte bildet. 

Prognosen slo altså til. I ettertid viser dette en aksjetiming man sjelden har sett maken til på Oslo Børs.

Investor