Den historisk lave sølvprisen

Den historisk lave sølvprisen får flere ledende råvareanalytikere til å spå at det kan være svært gode penger å tjene på det edle metallet – også støttet av en stadig sterkere gullpris.

Foto: NTB scanpix/Shutterstock
Investor

I mars dundret sølvet ned til prisnivåer man ikke har sett siden finanskrisen, og målt mot gullet ned til nivåer man ikke har sett på over 300 år. De siste ukene har imidlertid sølvet strammet seg litt til. Ledsaget av en gullpris som løftes mot nye høyder av investorer som ønsker å sikre øvrige poster mot makroøkonomisk usikkerhet og, med tiden, en mulig galopperende inflasjonstakt i ly av de voldsomme kvantitative lettelsene som kjøres ut verden over. Råvareanalytikerne i den mektige amerikanske investeringsbanken Bank of America spår at sølvprisen kan nå 20 dollar pr. unse i løpet av de neste tolv månedene – støttet av et globalt industrioppsving, inkludert mer aktivitet innen bil- og solenergisektoren, to bransjer som årlig etterspør store mengder fysisk sølv. En sølvpris på 20 dollar innebærer i tilfelle en oppgang på over 30 prosent fra dagens pris på rundt 15 dollar. 

Finanskrisen slo knockout også på sølvprisen, men i etterkant steg prisen med over 400 prosent. Vil det samme skje nå, etter coronasjokket tidligere i vinter?

ETFer sikrer eksponering

Men så er spørsmålet: Hvordan løser man dette praktisk når man for eksempel har 100.000 kroner og har lyst til å investere dette opp mot sølvprisen?

– En veldig enkel måte å eksponere seg mot sølvprisen på er å kjøpe en ETF som følger selskaper som driver med utvinning av sølv. Den mest kjente ETFen er iShares MSCI Global Silver Miners Fund. Ulempen med denne ETFen er at du også påtar deg selskapsrisiko, da ETFen er en samling av flere selskaper, på lik linje med en indeks, forklarer investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Kapital. 

En veldig enkel måte å eksponere seg mot sølvprisen på er å kjøpe en ETF som følger selskaper som driver med utvinning av sølv.
Mads Johannesen, Nordnet

Han tilføyer:

– Ønsker du derimot en ren eksponering på sølvprisen, vil ulike sertifikater og derivater være en bedre mulighet. Disse derivatene kan kjøpes i mange forskjellige varianter. Bullderivater kjøper man om man tror sølvprisen skal stige i verdi, mens bearderivater kjøpes om du har tro på nedgang.

En bred meny: Hos Nordnet, her representert ved investeringsøkonom Mads Johannesen, tilbys en rekke produkter som gir eksponering mot sølvprisen. Foto: Iván Kverme

På spørsmål om hvordan det så går med innsatsen din på 100.000 kroner dersom sølvprisen henholdsvis skulle stige eller falle med 10 prosent, svarer Nordnets investeringsøkonom dette:

– Gitt at du kjøper et derivat uten belåning og den fysiske prisen vil stige eller falle med ti prosent, vil dette derivatet speile den underliggende prisen. Med andre ord vil disse derivatene speile sølvprisen tilnærmet perfekt.

Gearing fullt mulig

Mange investorer ønsker å geare, det vil si at man ønsker å investere for mer enn det egenkapitalen i utgangspunktet skulle tilsi. Meglerhusene tilbyr så vel kredittrammer som muligheter for å handle aksjer via terminer, alt tilrettelagt for nettopp å kunne øke investeringsrammene dine ved hjelp av fremmedkapital. Og det er fullt mulig å geare sølvinvesteringen din utover de 100.000 kronene du i utgangspunktet har til rådighet.

– La meg først understreke at belåning er et instrument en investor må bruke med omhu. Men har man riktig kunnskap og forståelse av den risikoen dette innebærer, kan likevel belåning være et godt supplement i en helhetlig porteføljekonstruksjon, sier Johannesen. 

Når det gjelder belånte produkter, tilbyr Nordnet to typer. Den ene produktkategorien går under kategorien bull- eller bearprodukter. Dette er produkter som best egner seg som kortsiktige investeringer, gjerne på så kort tidshorisont som kjøp og salg i løpet av en enkelt handelsdag. Det som er viktig å forstå med disse produktene, er rebalanseringen som gjøres hver eneste dag, minner Johannesen om – og viser til følgende regneeksempler:

– La oss si du kjøper et bullprodukt og gearer dette ti ganger innsatsen. Da eksponerer du deg for totalt sett en million kroner mot sølvprisen. Skulle dette produktet falle ti prosent intradag, er imidlertid hele innsatsen på 100.000 kroner tapt. Faller for eksempel sølvprisen med fem prosent i løpet av dagen, og du fortsatt har eksponering på ti ganger egenkapitalen, blir innsatsen tilsvarende halvert.

– Men du vil ikke tape mer enn innsatsen din, da det er en innebygget stop-loss i disse produktene, sier han.

Hva med en mini future?

Den andre produktkategorien knyttet til belånte produkter er Mini Futures. Har man tro på sølvprisen på litt lengre sikt, kan dette være et godt instrument, mener Johannesen – og viser til følgende eksempel: Du kjøper en Mini Future som er long fordi du har tro på at sølvprisen vil stige. Denne posisjonen vil bevege seg likt som underliggende sølvpris – men du kan bestemme hvor høy gearing, det vil altså si belåning, du vil ha på investeringen din.

– Disse produktene tilbys med en rekke belåningsalternativer, alt i fra en til ti ganger på de mest risikable produktene. Med andre ord må du tenke nøye igjennom hvor stor innsats du går inn med og ikke minst den risikoen du påtar deg. Jo høyere belåning du har innbakt i disse produktene, jo større blir svingningene i dem, understreker Nordnet-økonomen, og tilføyer:

– Er det slik at du har tro på at for eksempel sølvprisen skal opp fra 10 til 20 dollar det neste halvåret, bør du sannsynligvis heller kjøpe en Mini Future enn et bullsertifikat. En Mini Future vil senke risikoen jo mer rett du har. Sammenhengen er nemlig slik at desto bedre du treffer, desto flere prosent av Mini Futuren vil bestå av egenkapital i forhold til lån. En bull & bear-posisjon vil alltid bestå av en fast gearing, sier han.

Historisk drives sølvprisen av blant annet utsikter til gode økonomiske konjunkturer, men også av hvordan gullprisen beveger seg. 

– Gull treffer nye høyder etter at frykten brer seg i USA. Stadig flere arbeidsledige, et økende antall smittede og dårligere forhold mellom USA og Kina skal være bakgrunnen for frykten, skrev Finansavisen nylig. Samme avis fortalte 18. mai at gullselskapet Akobo Minerals, med norske gründere og investorer i spissen, skal på børs i løpet av året. Initiativet viser at råvareinvestorer igjen er åpne for å åpne lommebøkene sine – inkludert også opp mot sølv, tipper vi.

Investor