Har milliarder “i banken”

Kredittkortbanken Advanzia har en markedsverdi på mellom 13 og 15 milliarder kroner, ifølge eksperter. Det betyr at over 80 prosent av formuen til investor Christen Sveaas tilsynelatende befinner seg i Luxembourg.

20. rikeste i landet: Christen Sveaas sitter på en betydelig eierandel i Advanzia Bank, noe som er med på å løfte investoren på årets liste over Norges 400 rikeste. Foto: Iván Kverme
Næringsliv

Kistefos-konsernet har hatt sterk utvikling i løpet av det siste året. Det gir et betydelig løft i eneeier Christen Sveaas’ formue, som er opp 24 prosent fra i fjor, til 11 milliarder kroner. Investoren inntar dermed en 20. plass på årets liste over Norges 400 rikeste.

Formuen til Sveaas ligger hovedsakelig i det nevnte investeringsselskapet, som sitter på verdifulle eierposter innen finans, offshore, shipping og IT. Men det er én aksje som skiller seg spesielt ut: 

Den viktigste investeringen er Luxembourg-baserte Advanzia Bank, hvor Kistefos står oppført med en eierandel på 60,3 prosent i aksjonærlistene.

Resultatbyks på 30 prosent

Kredittbanken ble etablert i 2005, og har levert rekordresultater med god margin hvert år siden finanskrisen (se tabell). Over de ti siste årene, fra 2011 til 2020, har bankens årsresultat i snitt økt med 33 prosent hvert eneste år. I fjor ble milepælen med et overskudd på over 100 millioner euro nådd. Egenkapitalavkastningen var da særdeles høy på snaut 40 prosent.

Så langt ser 2021 ut til å føye seg inn i rekken av knallår. I løpet av årets seks første måneder oppnådde banken et nettoresultat på 58 millioner euro, en økning på snaut 30 prosent sammenlignet med første halvår 2020. 

I andre halvdel av året drar banken vanligvis inn mer enn i det første, så selv om Advanzia “bare” oppnår samme resultat i årets andre halvår som i fjorårets, vil årsresultatet for 2021 overstige 100 millioner euro og dermed nå nok en rekord. Hovedaksjonæren ser selv ut til å bekrefte dette i halvårsrapporten til Kistefos:

“Advanzia Bank forventer fortsatt solid vekst og resultatforbedring, drevet av forventninger om ytterligere reduksjoner i Covid-19-tiltak,” heter det i rapporten.

Bankaksjer for 8–9 mrd.

Ettersom Advanzia ikke er børsnotert, og det heller ikke har vært noe større endringer i aksjonærlistene på mange år, er bankens eksakte markedsverdi vanskelig å fastslå. Kapital har imidlertid snakket med flere kilder og bankanalytikere om hva den er verdt. I tillegg har vi gjort egne beregninger, blant annet ved å sammenligne med prisingen av de børsnoterte bankene.

På grunnlag av dette har vi kommet frem til en uavhengig markedsverdi på mellom 13 og 15 milliarder kroner. Sveaas’ eierandel på rundt 60 prosent utgjør da et beløp på mellom 7,8 og 9 milliarder kroner. Som majoritetseier følger også verdien av kontroll, så det er rimelig å anta at det vil være en premie ved et eventuelt salg av Sveaas’ aksjer.

Ifølge Kapitals beregninger er den reelle verdien til Kistefos-konsernet på ti milliarder kroner, noe som betyr at den luxembourgske kredittbanken utgjør rundt 80–90 prosent av de totale verdiene til Sveaas’ investeringsselskap.

Flere kjente investorer

Sveaas er ikke den eneste kjente investoren som finnes i Advanzias aksjonærlister. Bankens nest største aksjonær er Skips AS Tudor, som kontrolleres av Thomas Wilhelmsen, daglig leder av rederiet Wilh. Wilhelmsen. Eierandelen på snaut åtte prosent utgjør en verdi på over en milliard kroner. Wilhelmsens formue har fått et kraftig løft til 4,5 milliarder i løpet av det siste året, opp fra 2,8 milliarder i fjor. Det gir ham en 78. plass på årets 400-liste.

En god nummer to: Gjennom selskapet Skips AS Tudor sitter daglig leder av rederiet Wilh. Wilhelmsen Thomas Wilhelmsen på den nest største eierandelen i banken – verdt over en milliard kroner. Foto: Iván Kverme

Investeringsselskapet Sundt, som eies av søsknene Else Helene og Christian Sundt, kontrollerer drøyt fem prosent av bankaksjene. Søsknene sitter på hver sin formue på 8,7 milliarder kroner, hvilket gjør dem til Norges 30. rikeste.

For Sveaas utgjør altså Advanzia de største verdiene, men det ligger også betydelige summer i andre investeringer. Tørrlastrederiet Western Bulk, hvor Kistefos eier 78,2 prosent, har snudd skuten og leverte et resultat på ni millioner dollar i fjor. Rederiet er oppført på markedsplassen for unoterte aksjer, og har en markedsverdi på over 1,2 milliarder kroner. Det gir aksjene til Sveaas en verdi på 960 millioner kroner. Av andre investeringer sitter Sveaas blant annet på en unik kunstsamling, i tillegg til store skogseiendommer. Det gjør at milliardærens formue ender på totalt 11 milliarder på årets 400-liste.

Administrerende direktør i Kistefos, Bengt Rem, ønsker ikke å kommentere saken.