Tok ut nær 20 mill. i utbytte

Selskapet til manager Gunnar Greve, som bl.a. har bygget opp den internasjonale suksessen Alan Walker, opplevde kraftig omsetningsfall i fjor. Likevel ble det tatt ut et rekordutbytte på nær 20 millioner kroner.

Godt fornøyd: Gunnar Greve er godt fornøyd med fjorårets regnskapstall til virksomhetene hans, tatt coronasituasjonen i betraktning. Her med Idol-vinner Øystein Hegvik (t.h.) i 2018. Foto: Thomas Reisæter/TV2/NTB Scanpix
Næringsliv

Til tross for at Mer Group opplevde et omsetningsfall på 13 millioner kroner i fjor, blant annet som følge av kansellerte konserter, kom selskapet i mål med et positivt årsresultat på 4,2 millioner kroner.

– Vi er godt fornøyde med 2020, de meget spesielle og utfordrende omstendighetene tatt i betraktning, sier manager Gunnar Greve.

I 2020 dro Mer Group inn 72 millioner kroner på topplinjen, mot rekordhøye 85 millioner kroner i 2019. Konsernets resultat før skatt endte på 5,3 millioner kroner, ned fra 16,2 millioner i året før.

– Foruten det som direkte skyldes Covid-19, er dette i hovedsak grunnet økte investeringer i produksjon av musikk, video og annet digitalt innhold, så vel som en rekke nyansettelser på tvers av selskapene, sier Greve om resultatfallet.

Det ble tatt ut et rekordhøyt utbytte på 19,2 millioner kroner på bakgrunn av fjoråret. Bokført egenkapital var etter dette på 5,8 millioner kroner i konsernet.

– Vi har en policy i Mer Group om å ta ut utbytte til eierne på de overskudd som genereres fra datterselskapene hvert år, svarer Greve på spørsmål om en kommentar til utbyttet.

Støtte til et datterselskap

I 2012 opprettet Greve Mer Group, som han i dag eier 75 prosent av. Konsernet har datterselskapene Mer Recordings, Mer Management, Mer Studios, Mer Publishing og Mer Content. I tillegg eier konsernet halvparten av selskapet Olaw sammen med Alan Walker.

Konsernet har tidligere utgitt artister som Kaveh, Vinni, Paperboys, Sandra Lyng og K-391.

Selv om managerens selskaper er i den coronarammede musikkbransjen, var det kun ett av datterselskapene som fikk coronatilskudd i fjor. Mer Management, som driver impresariovirksomhet, fikk ca. 200.000 kroner i støtte, opplyser Greve.

Royalties tikker inn

Det er Mer Recordings, som produserer musikk, som helt klart er den største inntektskilden til konsernet. Selskapet håvet inn nesten like mye som før corona med en omsetning på 60,7 millioner kroner i 2020, en nedgang på knappe 900.000 kroner fra året før.

– Dette er i all hovedsak inntekter, såkalte royalties og ARR, fra vår katalog av rettigheter til musikkinnspillinger. At inntektene ikke har økt nevneverdig, skyldes at vi hadde en lavere utgivelsesaktivitet i fjor, sier Greve.

Selv om inntektene var nesten like høye som året før, ble resultatet nærmest halvert til 7,3 millioner kroner som følge av investeringer i musikk og nytt innhold som vil slippes gjennom 2021, forklarer Greve, som er fornøyd med å ha klart å holde topplinjen stabil her.

– At inntektene likevel forblir mer eller mindre uendret selv om vi ikke slipper noe særlig ny musikk, beviser jo bare min hypotese om at royalties og såkalt ARR fra rettigheter til musikkinnspillinger er et meget robust og solid investeringsobjekt, mener han.

Musikkimperiet til Greve har kommet en lang vei fra 2016, da kemneren i Oslo begjærte den daværende Idol-dommerens impresariovirksomhet konkurs.

Den gang fortalte Greve til DN at bakgrunnen for konkursbegjæringen var at virksomheten ikke hadde betalt moms og arbeideravgift tidsnok grunnet rask vekst i selskapet, og at det hele var udramatisk.

Topp 10: YouTube-kanalen som Gunnar Greve driver for og Alan Walker har vokst til å bli en av verdens 10 største artistkanaler på Youtube, med nærmere 40 millioner abonnenter og nærmere en kvart milliard visninger i måneden. Foto: Terje Pedersen

Stor på Youtube

I fjor sommer fikk Mer Group et nytt datterselskap – Mer Content som driver med produksjon av digitalt innhold på ulike plattformer.

Selskapet har i praksis vært drevet som en avdeling under Mer Recordings og Mer Management siden 2013, men er nå blitt skilt ut som et selvstendig selskap.

– Strategien var den gang, som i dag, å gjøre seg i stand til å kunne produsere og levere et så bredt spekter av de produkter og tjenester som en profesjonell artist trenger for å kunne hevde seg på et høyt nivå internasjonalt.

Strategien var den gang, som i dag, å gjøre seg i stand til å kunne produsere og levere et så bredt spekter av de produkter og tjenester som en profesjonell artist trenger for å kunne hevde seg på et høyt nivå internasjonalt.
Gunnar Greve

Satsningen har opplevd sterk vekst det siste året, forteller Greve.

– YouTube-kanalen som vi driver for og med Alan Walker har vokst til å bli en av verdens 10 største artistkanaler på Youtube, med nærmere 40 millioner abonnenter og nærmere en kvart milliard visninger i måneden. Det ble da etter hvert naturlig og nødvendig å skille virksomheten ut i et eget selskap, sier manageren.

Ligger godt an for 2021

Det siste året har vært spesielt tøft for musikkbransjen, men kansellerte konserter har ikke kun vært negativt for manageren og hans virksomheter, som har benyttet situasjonen til å satse hardt på andre områder. Det vil kaste av seg i det inneværende året, mener Greve.

– De interne ressurser som ble frigjort grunnet kansellerte konserter og Covid-19, ble allokert til intensivert produksjons- og investeringsaktivitet på musikkinnspillinger og videoprodukter. Dette arbeidet og de underliggende investeringer vil vi først se inntjeningen fra i inneværende år, sier han.

Så langt i år ligger selskapene an til å levere omtrent tilbake på 2019-nivå, i både omsetning og resultat, forteller manageren.

– Dette til tross for at vi ikke har budsjettert med ett rødt øre i konsertinntekter for 2021, sier han.

– Hva tenker du om resten av året?

– Videre har vi både håp og tro om at de planer og produkter som er plassert i tredje og fjerde kvartal vil kunne gjøre sitt til å bedre resultatet. Og så håper vi jo å kunne fylle festival-, klubb- og konserthusscener igjen snart – det begynner vi å bli klare for nå.