Søker 2,8 millioner i coronastøtte

Sølvguttene sang inn rekordhøye 6,4 millioner i fjor og blir vanligvis nedringt i førjulstiden. I år er de største julekonsertene avlyst, og koret har søkt om 2,8 millioner kroner i coronastøtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

80 år: I år skulle Sølvguttene feire hele 80 år, men jubileumskonserten som skulle avholdes i sommer er foreløpig utsatt til neste år grunnet pandemien. Foto: Håvard Sæbø
Næringsliv

“Man kan vel trygt si at julesesongen ikke har gått som planlagt,” skriver dirigent Frikk Heide-Steen i en epost til Kapital.

Gjennom hele året har koret måttet avlyse en rekke konserter. 

Nylig så koret seg også nødt til å avlyse sine mest tradisjonelle julekonserter i Oslo Domkirke 19. og 20. desember, samt opptredenen på Det gamle biblioteket (Deichman) i Oslo,  som følge av Oslo Byråds siste coronaråd og -anbefalinger, forteller dirigenten. 

Dette skulle være korets siste konserter denne julen. 

Søkt 50 prosent kompensasjon

– Vi har søkt om 50 prosent kompensasjon for tapte inntekter gjennom hele julesesongen, og jeg sendte inn siste søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet i går kveld. Den totale søknadssummen vår endte på i underkant av 2,8 millioner kroner, noe som naturligvis vil være svært kjærkomment for driften vår videre, sier Heide-Steen.

Svar fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på korets søknader kommer først etter jul, ifølge dirigenten, som legger til at resultatet havner på rundt null hvis de får innvilget full støtte. 

Kompensasjonsordningen for bl.a. frivillig sektor ble nylig forlenget ut 2020, og bevilgningene fra regjeringen ble økt. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter den delen av ordningen som gjelder frivillighets- og idrettssektoren.

Gikk i pluss i 2019

Uten støtte blir 2020-tallene trist lesning for Stiftelsen Sølvguttene, som hadde et resultat før skatt på 1,6 millioner kroner i fjor etter inntekter på 6,4 millioner.

Rødt: Uten støtte blir 2020-tallene trist lesning for Stiftelsen Sølvguttene, som hadde et resultat før skatt på 1,6 millioner kroner i fjor etter inntekter på 6,4 millioner, forteller dirigent i Sølvguttene, Frikk Heide-Steen. Foto: Stiftelsen Sølvguttene

– 2020 ble selvfølgelig planlagt med utgangspunkt i at Sølvguttenes virksomhet skulle fortsette der vi slapp i 2019, med tilsvarende inntekter og høyt aktivitetsnivå. Blant annet fyller Sølvguttene 80 år i 2020, og vi hadde planlagt en stor markering av dette på Deichman på Hammersborg 7. juni i år. Dette arrangementet måtte vi naturligvis avlyse som følge av Covid-19, og vi fikk kompensert store deler av inntektsbortfallet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet gjennom deres kompensasjonsordning, forteller Heide-Steen.

Han håper koret kan få til en forsinket 80-årsfeiring til sommeren neste år i stedet.

Digitale konserter

Til tross for et vanskelig år for kultur- og musikk-Norge har flere av korets faste samarbeidspartnere valgt å opprettholde sin støtte selv om konsertene har blitt avlyst, forteller dirigenten. Og selv om coronapandemien har ført til endel avlyste konserter i 2020, har Sølvguttene likevel hatt noen oppdrag.

– Vi har gjennomført en god del utendørs minikonserter og opptredener samt flere digitale erstatninger, med julehilsener og digitale konserter til en lang rekke kunder. Selv om de store julekonsertene har uteblitt, har altså aktiviteten vært relativt høy for mindre deler av koret, noe som er med på å bringe noen inntekter til koret, sier Heide-Steen, og beroliger med at julen også i år vil synges inn av Sølvguttene.