Dro inn 33 mill. i aksjegevinst

Christian Maktabi, som eier flere luksuriøse interiørbutikker, har ikke kun øye for detaljer. Investeringsselskapet hans mangedoblet resultatet etter en solid aksjegevinst i fjor.

God business: Christian Maktabi og Helene Hennies interiørselskap Christian's & Hennie solgte interiørtjenester for over åtte millioner kroner kroner. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Næringsliv

Eieren bak interiørbutikkene Christian’s gjorde det veldig bra økonomisk i fjor. Maktabi har i en årrekke jobbet med interiørdesign, og eier gjennom investeringsselskapet Carmelina halvparten av interiørselskapet Christian’s & Hennie, sammen med den anerkjente interiørarkitekten Helene Forbes Hennie, og 90 prosent av Christians Interiør, som selger møbler og interiør.

Interiørbutikken Christian’s har adresse i Skovveien i Oslo, i tillegg har Maktabi en butikk i Stockholm. Regnskapstallene fra 2019 viser at Christians interiørbutikker dro inn 25,7 millioner kroner på topplinjen i fjor, og resultat før skatt endte på 1,2 millioner kroner.

Interiørselskapet Christian’s & Hennie kunne ved årsslutt telle opp litt over åtte millioner kroner i driftsinntekter, og endte med et resultat før skatt på 2,3 millioner kroner.

Interiørduoen jobber med utvikling av interiørkonsepter for både det private og i det offentlige rom. Selskapet, som ble stiftet i 2008, har interiørarkitekter og designere som tar oppdrag både i ut- og innlandet. 

100 mill. i egenkapital

Selv om årsresultatet til begge interiørfirmaene endte noe ned sammenlignet med året før, leverte Maktabis investeringsselskap Carmelina et solid overskudd. 

Det er nemlig ikke kun interiør Maktabi har en teft for, men også aksjeplukking. I hvert fall i fjor. For investeringsselskapet hans gikk i 2019 med 38 millioner kroner i overskudd, hvorav 33 millioner kom fra posten “gevinst ved salg av aksjer”. Det er langt opp fra et resultat på minus 5,4 millioner kroner året før.

Bokført egenkapital i selskapet var nærmere 100 millioner ved inngangen til 2020, opp fra snaut 60 millioner kroner året før.

Romslig aksjeportefølje

Ved utgangen av 2019 stod Carmelina oppført som aksjonær i en rekke børsnoterte selskaper i varierte sektorer. 

I porteføljen var bl.a. følgende selskaper å finne: Elop  , B2Holding  , Norwegian  , Idex  , Telenor  , Equinor  , DNO   og Andfjord Salmon  . I regnskapsnotene fremgår det at Carmelina hadde finansiert de markedsbaserte aksjene med kreditthandel i Pareto, der lånebeløpet var 26 millioner kroner ved årsskiftet.

I årsregnskapet fremkommer det at verdien av anleggsaksjer lå på 67 millioner kroner, mens de markedsbaserte aksjene lå på 41 millioner kroner ved utgangen av 2019. Men dersom Maktabi sitter med de samme eiendelene nå har denne verdien endret seg drastisk i år.

Hardt fall i år

Nesten samtlige av de børsnoterte selskapene som Carmelina eide ved inngangen til 2020 har falt kraftig i verdi så langt i år, bla.a. på grunn av coronapandemien.

På toppen av taperlisten er flyselskapet Norwegian med et verdifall på over 98 prosent så langt i år. DNO har mistet 65 prosent av markedsverdien i løpet av årets 10 første måneder. Deretter følger B2Holding og Equinor med verdifall på rundt 30 prosent hver.

I den andre enden av skalaen finner vi Idex som leverer teknologi for identifikasjon basert på fingeravtrykk. Markedsverdien til selskapet har så langt i år lagt på seg rundt 25 prosent.

Christian Maktabi har ikke svart på Kapitals henvendelser.

christian maktabi
aksje
regnskap
regnskapstall
Inside
Næringsliv