Mediesky nordmann har aksjer for 1,6 milliarder

Den anonyme investoren Arne Græe er Nordic Semiconductors tredje største aksjonær, kun slått av Folketrygdfondet og den amerikanske banken State Street.

Stor tro: Arne Græe har i lang tid satset stort på Nordic Semiconductor-aksjen. Foto: Gorm Kallestad
Næringsliv

Gjennom sitt kyprotisk-registrerte selskap Accelerator Ltd. eier norske Arne Græe nærmere 17,5 millioner aksjer i Nordic Semiconductor.  I tillegg eide han ved utgangen av fjoråret 562.000 aksjer privat. Sammenlagt utgjør dette over ti prosent av selskapet, som har en markedsverdi på drøye 16 milliarder. Dermed har Græe etter alle solemerker aksjer bare i Nordic Semiconductor, som i skrivende stund har en aksjekurs på rundt 90 kroner, for over 1,6 milliarder kroner.

Nordic Semiconductor leverte nylig solide kvartalstall, og aksjen er opp over 60 prosent hittil i år.

Egg i to kurver

IT-investoren, som forøvrig holder en svært lav profil i media, har ifølge regnskapsregistrene mesteparten av sin formue i to selskaper. I tillegg til Nordic Semiconductor, eier han også 51 prosent av selskapet Appear TV gjennom Accelerator Ltd. Selskapet lager hardware for TV-distribusjon, og hadde i 2019 en omsetning på over 226 millioner kroner.

Appear TV har sitt utspring fra det tidligere børsnoterte selskapet Tandberg Television, som i sin tid var verdensledende på TV-distribusjon frem til det ble kjøpt opp av Ericsson i 2007. Arne Græe var i en periode administrerende direktør i selskapet, men måtte gå i 2000 etter en trøblete periode for selskapet. Senere var han administrerende direktør i Exense, et annet børsnotert IT-selskap. 

Etter det Kapital er kjent med, skal Græe holde til i Monaco. Han har ikke vært registrert i de norske skattelistene de siste syv årene. På Kapitals liste over Norges 400 rikeste havnet han i 2019 på plass nummer 357, den gang med en formue estimert til 900 millioner kroner.

Tidlig involvert

Fra 1996 til 2001 fungerte Græe som styreleder i Nordic Semiconductor. Han har tilsynelatende ikke mistet troen på selskapet siden og har holdt en stabil eierandel på omkring ti prosent. Dette gjør ham til tredje største aksjonær. 

Det har ikke lykkes Kapital å komme i kontakt med Græe. Vi har også kontaktet ledelsen i både Nordic Semiconductor og Appear TV, men ingen av selskapene ønsker å utgi noe som helst av kontaktinformasjon til Græe. Begge selskapene gir uttrykk for at Græe er en mann som ikke liker publisitet, og derfor vil heller ingen av dem bidra til at han får det.  

Inside
Næringsliv