– Skyldes økte streaming-inntekter

Selskapet til Gunnar Greve, som blant annet har bygget opp den internasjonale suksessartisten Alan Walker, gikk med rekordhøye 14 millioner kroner i overskudd i fjor, etter nullresultat året før.

Internasjonal suksess: Artistmanager Gunnar Greve har bygget opp musikkfenomenet Alan Walker, noe som har vist seg som en svært god investering.  Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix
Næringsliv

– Vi har lagt bak oss et år med god resultatutvikling i selskapene som er underlagt Mer-konsernet, sier Greve, som selv startet Mer Group i 2012, og som er majoritetseier med sine 63,33 prosent.

Mer Group har datterselskapene Mer Recordings, Mer Management, Mer Studios og Mer Publishing.

Når det gjelder økningen i Mer Recordings, så skyldes dette i all hovedsak økte streaming-inntekter på de utgivelsene vi forvalter.
Gunnar Greve

Mer Recordings, som produserer musikk, omsatte alene for over 60 millioner kroner, nesten 40 prosent mer enn året, mens Mer Management, som driver impresariovirksomhet, omsatte for 25 millioner kroner.

– Når det gjelder økningen i Mer Recordings, så skyldes dette i all hovedsak økte streaming-inntekter på de utgivelsene vi forvalter. Dette gjelder både eksisterende katalog, og et høyere volum av nye produkter i markedet. I tillegg til dette så har kostnadsreduksjon vært et bevisst fokus, noe som også synliggjør seg i resultatene, sier Greve.

Idol: Den tidligere Idol-dommeren Gunnar Greve forteller at et bevisst fokus på kostnadsreduksjon også skal være grunnen til det økte overskuddet. Bildet er fra Idol-finalen i 2018, hvor Øystein Hegvik stakk av med seieren. Foto: Thomas Reisæter/TV2/NTB Scanpix

Konsernet har tidligere utgitt artister som Kaveh, Vinni, Paperboys, Sandra Lyng, K-391, i tillegg til Alan Walker, som har gjort stor suksess internasjonalt.

Samlet dro de fire datterselskapene i Mer Group inn driftsinntekter på 90,5 millioner kroner i 2019, med et samlet resultat før skatt på 16,2 millioner kroner. Omsetningen økte med 15,5 millioner kroner fra 2018.

Musikkimperiet har dermed kommet en lang vei fra 2016, da kemneren i Oslo begjærte den daværende Idol-dommerens impresariovirksomhet konkurs.

Den gang fortalte Greve til DN at bakgrunnen for konkursbegjæringen var at virksomheten ikke hadde betalt moms- og arbeideravgift tidsnok grunnet rask vekst i selskapet, og at det hele var udramatisk.

Lå godt an før corona

Det gode 2019-resultatet har kommet godt med i år. For til tross for at coronakrisen har snudd hele underholdningsbransjen på hodet, og de fleste roper om hjelp, virker ikke Greve altfor bekymret.

Det er klart at den globale situasjonen påvirker underholdningsbransjen betraktelig, også våre selskaper.
Gunnar Greve

– I forkant av coronakrisen lå våre selskaper godt an i forhold til budsjettene. Det er klart at den globale situasjonen påvirker underholdningsbransjen betraktelig, også våre selskaper. Derimot er det hovedsakelig arrangementvirksomhet og live underholdning som i første omgang rammes hardt av dette. Andre inntektsstrømmer vil nok også påvirkes, men det er grunn til å tro at dette kun vil dreie seg om mindre endringer, sier Greve, og legger til:

– Basert på dette så jobber vi ut fra et budsjettert scenario der det ikke vil være noen konsertvirksomhet i inneværende år, og følgelig heller ingen inntekter derfra.

Inside
Næringsliv