+ mer
Krevd kastet ut: Per Morten Hansen har siden 1999 bodd i denne boligen i Holmenkollen, som han har leid av sin gamle kamerat Tom Saxegaard. Nå krever Saxegaard at han flytter ut.  Foto: Heiko Junge/NTB

Finanscowboyens kamerat vil sette ham på gaten

Kemneren mente finanscowboy Per Morten Hansen var reell eier av to eiendommer som er oppført på investor Tom Saxegaard, og krevde utlegg for 26 millioner kroner. Både Hansen og Saxegaard protesterte, og vant til slutt saken. Nå vil Saxegaard sette Hansen på gaten for ubetalt husleie. 

Den omstridte forretningsmannen Per Morten Hansen, som i senere tid har vært tiltalt for medvirkning til hvitvasking, gikk i høst seirende ut av en skattekonflikt med staten. Oslo kemnerkontor, Skatt sør og Kemneren i Drammensregionen har ment at Hansen skyldte 26 millioner kroner i ubetalt skatt for årene 2008 til 2015. Hansen har hele tiden hardnakket benektet dette. 

I flere år prøvde staten å få utlegg i to eiendommer som er registrert i navnet til eiendomsinvestor Tom Saxegaard, Hansens gamle kamerat fra Drammen. Det dreier seg om et rekkehus i Holmenkollen samt en luksuriøs, 129 kvadratmeter stor fritidsbolig på Lille Kirkeholmen i Kragerø-skjærgården med privat båtplass, som Hansen har disponert siden de ble kjøpt. 

Staten har ment at dette har vært et proforma arrangement, og at Hansen hele tiden har vært reell eier av eiendommene, noe både Hansen og Saxegaard har motsatt seg på det kraftigste. Etter fire rettsrunder gikk staten på et sviende nederlag i Borgarting lagmannsrett i september i fjor. Flertallet fant at Saxegaard var den reelle eier av eiendommene, og at staten derfor ikke hadde anledning til å ta utlegg. 

Staten og Hansen skal siden ha inngått forlik hva gjelder skattekravet, men han fikk ikke nyte seieren lenge. Etter at han hadde overbevist retten om at han er ikke reell eier av boligen i Holmenkollen, krevde nemlig Saxegaard at han skulle flytte ut grunnet misligholdt husleie på 1,9 millioner kroner. I mars ga Oslo tingrett medhold i at husleien er misligholdt. Summen er uavklart. 

Gammel informasjon i nytt lys

På sett og vis har det de siste årene fremstått som om Saxegaard og Hansen har gjort felles front i kampen mot staten. Borgarting lagmannsrett skrev følgende i dommen fra september: 

“Saxegaard har forklart at han kjøpte Ankerveien 53B dels som en vennetjeneste, dels som en investering. Det er på det rene at Saxegaard drev med kjøp, salg og utleie av eiendom, herunder til private [...] Selv om Hansen kunne leid av andre, ønsket Saxegaard å hjelpe vennen til et sted å bo for seg og sin nyfødte datter, som Saxegaard var fadder til.”

Det eiendommelige i denne historien er at mye av argumentasjonen Hansen brukte for å overbevise om at han ikke eide boligen, nå er brukt som grunnlag for mislighold av husleie. Dommen som nå foreligger lener seg tungt på tidligere slutninger, som f.eks.:

“Leieavtalen er inngått muntlig, jf. Borgarting lagmannsretts dom 30. september 2021 og Skatt østs rapport 7. april 2017. Av lagmannsrettens dom fremgår det at Hansen skulle betale de løpende, reelle kostnadene knyttet til eiendommene [...] Videre fremgikk det av dommen at Hansen og Saxegaard hadde opplyst at de muntlig avtalte betaling av månedsleie for boligen, og at de hadde oppgitt at leiebeløpene varierte mellom 10.000 til 20.000 kroner.”

Tiltalt for hvitvasking: Per Morten Hansen (t.v.) er tiltalt for medvirkning til hvitvasking av Økokrim, og måtte nylig forklare seg i en større sak i Oslo tingrett. Her med sin forsvarer Christian Flemmen Johansen i Elden. Dom i saken er ikke falt. Foto: Iván Kverme

Basert på tidligere opplysninger la retten til grunn at det var uomstridt at Hansen ikke har betalt leie etter 2013, og at han ikke har betalt felleskostnader fra og med 2020. Retten kom til at Hansen skylder Saxegaard minst en million kroner. 

Krangler om summen 

Hansen på sin side hevder at leien allerede var gjort opp for denne perioden, blant annet ved at Saxegaard hadde fått en stor aksjepost i hans selskap Zoltan Holdings i 2015. Retten bemerker at Saxegaard lite trolig hadde noen interesse av å eie aksjene – de gjelder et selskap som driver med oljeinvesteringer i Russland og har trolig liten verdi. 

Hansen har videre påstått at han i periode har dekket Saxegaards kostnader til bil, blant annet en Bentley, men retten fant ikke dette bevist. Faktisk fikk ikke Hansen gehør for noen av sine anførsler om at tidligere innbetalinger til Saxegaard skulle kunne dekke opp for dagens husleiekrav.

Oslo tingrett kom til at det hadde foreligget et langt og betydelig betalingsmislighold, og at det var en åpenbar hevingsgrunn av leieforholdet, men behandlet ikke kravets størrelse. Hansens advokat, Nicolai V. Skjerdal i Fend Advokatfirma, skriver følgende i en melding til Kapital:

– Tingretten har kommet til at det foreligger et mislighold av husleiebetaling. Retten har imidlertid ikke tatt stilling til kravets størrelse. Hansen er også uenig i at det foreligger et mislighold, og kjennelsen vil bli anket.

Inside
Jus