Amerikansk storbank tapte varemerkestrid i Norge

“Rosende og salgsfremmende ytring” som “ikke vil iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren”, var dommen da Bank of America forsøkte å få registrert sitt varemerke i det norske markedet.

Nederlag: Det gikk ikke veien da Bank of America forsøkte å få registrert sitt varemerke i Norge. Her selskapets hovedkontor i Charlotte i Nord-Carolina. AP
Jus

I forbindelse med en overhaling av sin merkevarestrategi lanserte storbanken i 2018 spørsmålet “What would you like the power to do?“ som kjernen i sitt budskap til omverdenen. På norsk kan det oversettes til noe sånt som “hva vil du ha kraften/makten til å gjøre?”.

en melding skriver Bank of America at spørsmålet “gjenspeiler selskapets fremgang med å utføre sin strategi for å betjene folk, selskaper av alle størrelser og institusjoner gjennom sine åtte forretningslinjer, gjennom en enhetlig, kundemerket opplevelse”. Og ikke bare det, “posisjoneringen illustrerer påvirkningen ansatte, kunder og lokalsamfunn kan ha når de har kraften til å oppnå sine mål – og selskapets rolle som partner investert i deres suksess”. Puh!

Gitt det ovennevnte er ønsket om noe mer klingende og kortfattet langt på vei forståelig. Men strategien kan bli mer knotete å gjennomføre i Norge. Nå har nemlig Bank of America fått nei, både fra Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), på søknad om registrering av ordmerket “THE POWER TO DO”.

– Generelt reklameutsagn

Årsaken til at varemerket ble nektet registrert, er at det blir ansett for å mangle nødvendig særpreg for finansielle tjenester.

“Brukt for bank og finansielle tjenester vil merketeksten kun oppfattes som en rosende og positiv ytring om tjenestene som kun formidler at innehaver har evne til å utføre eller utrette ting, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse”, mente Patentstyret.

Klager var uenig i dette, og anførte at det “utgjør en nyskapning og er helt ualminnelig for tjenestene merket er søkt for”, samt at det er “egnet til å tiltrekke seg oppmerksomhet og skape nysgjerrighet og undring”, da klagesaken var oppe i KFIR.

Denne argumentasjonen fikk ikke gehør i klagenemnden, som kom til samme konklusjon som Patentstyret. Nemnden mener at ordmerket er “en rosende og salgsfremmende ytring” som “ikke vil iverksette noen kognitiv prosess hos forbrukeren, men snarere kunne oppfattes som et generelt reklameutsagn”.

Gigantkonsern

Dermed gikk det ikke veien for Bank of America, som tradisjonelt er regnet som USAs nest største bank og har en markedsverdi på rundt 390 milliarder dollar. Konsernet har virksomhet i over 40 land, men står ikke oppført med noen norsk filial. Det har dog vært en gjenganger i toppen av meglerandelslistene fra Oslo Børs.

I avgjørelsen fra KFIR fremgår det at storbanken har fått registrere det omstridte varemerket, “THE POWER TO DO”, i en rekke andre jurisdiksjoner i og utenfor EU. Men det er også nektet i blant annet Sveits, Israel, Thailand og Singapore, nettopp på grunn av manglede særpreg.

Presseavdelingen til Bank of America har ikke besvart Kapitals henvendelser i sakens anledning.