350 mill. søkk borte

Investorene som tegnet seg i den siste emisjonen i Borr Drilling kunne på bare få uker glede seg over flere hundre millioner kroner i papirgevinst. Men millionfesten har blitt snudd til minus som følge av kraftige fall i selskapets aksjekurs. Nå varsler til og med ledelsen at selskapet kan trenge mer penger.   

Tap på tap: Borr Drilling, med Tor Olav Trøim i spissen, har det vondt på Oslo Børs. Også siste emisjonsdeltagere ser nå at deres innsats går i minus, etter å vært kraftig opp tidligere i år.   Foto: Eivind Yggeseth
Finans

I januar hentet det Tor Olav Trøim-initierte Borr Drilling   46 millioner dollar, tilsvarende rundt 390 millioner kroner, i  ny aksjekapital. Emisjonsinteressen var upåklagelig, samtidig valgte både Trøim og investor Celina Midelfart å økte sine eierandeler. På tegningslisten dukket også investor Christen Sveaas opp som via sitt investeringsselskap Kistefos tegnet seg for 14 millioner aksjer til emisjonskurs 7.17, tilsvarende en samlet innsats på litt over hundre millioner kroner.   

- Borr Drilling   har en av verdens mest moderne jack-up-flåter og vi tror dette segmentet kan komme raskt tilbake, uttalte Kistefos-sjef Bengt A. Rem til Finansavisen i forbindelse med Sveaas sitt offensive riggfremstøt. 

Men etter en kursopptur rett i kjølvannet av emisjonen på godt over 80 prosent, har riggfesten fullstendig sluknet. Emisjonsdeltagerne har dermed sett en papirgevinst på rundt 350 millioner kroner fordufte, og med en kurs til og med under tegningskursen, har deltagerne nå et latent papirtap på sine Borr Drilling-investeringer. Mens kursen når stadig nye bunnivåer, frykter likevel noen analytikere det kan bli langt mer smertefullt for aksjonærene i tiden som kommer.  

Drukner i gjeld – kursmål fire kroner   

– Gjeldsnivået er blant de høyeste i industrien og mange investorer ser heller mot selskaper med god balanse. Vi estimerer at selskapet har nok likviditet frem til de første lånene forfaller i starten av 2023. Vi ser derimot en risiko for at de må gjennom en restrukturering når gjeldsforfallene nærmer seg, noe som kan vanne ut eksiterende aksjonærer, sier analytiker  Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til Kapital. Og tilføyer:

– Vi tror dette vil henge over selskapet så lenge dagens gjeldstruktur er slik som den er. Gjeldsutfordringene er hovedbegrunnelsen til at vi opererer med en reduce-anbefaling på Borr Drilling   med kursmål fire kroner. Når det er sagt, skal investorene likevel være forberedt på store svingninger i aksjekursen fremover, sier Olsvik.

Om siste tids voldsomme kursfall i Borr Drilling   , det i en tid der en rekke andre riggselskaper  som Transocean og Seadrill   kan vise til tilsvarende kraftige kursoppganger, har medført at det nå murres blant noen av investorene som stilte opp i den siste emisjonsrunden, ønsker ikke Kepler Cheuvreux-analytikeren å gi noen kommentarer til overfor Kapital. Men at skepsisen til Borr Drilling   er klart økende i investorkretser, synes åpenbart, også når man ser at selskapets aksjekurs faktisk falt etter at Trøim i begynnelsen av juli meldte å ha kjøpt ytterligere 200.000 Borr Drilling-aksjer, til kurs 6,96. 

Obs! Ny utvanning venter  

– Styret venter ikke å selge aksjer under programmet på nåværende tidspunkt, men fasiliteten er satt opp for å gi selskapet fleksibilitet fremover, også når markedet bedrer seg, skrev Borr Drilling   i en nylig sluppet børsmelding. I praksis betyr meldingen at selskapet, med assistanse av meglerhuset Clarksons Platou Securities, skal kunne tilby salg av aksjer for inntil 40 millioner dollar, tilsvarende rundt 350 millioner kroner. Emisjonsfullmakten er ment for det amerikanske aksjemarkedet, og ingen aksjer vil bli tilbudt solgt eller kjøpt på Oslo Børs. Fullmakten kommer altså i en situasjon der Borr Drilling-kursen i løpet av de siste to årene har blitt sendt ned med ikke mindre enn litt over 80 prosent, som følge av elendige kvartalsrapporter og frykt i markedet for at deres samlede langsiktige gjeldsforpliktelser på rundt 1,6 milliarder dollar, tilsvarende rundt 14 milliarder kroner, rett og slett kan bety kroken på døren for selskapet.  

Nå venter altså en ny utvannende emisjonsrunde – ikke akkurat det deltagerne i den siste emisjonsrunden hadde håpet på.