Børsformuen doblet

Industrieventyret Hexagon Composites har gjort Knut Flakk fra Ålesund en milliard rikere på et år.

Positiv utvikling: Flakk-konsernet har opplevd god vekst i flere av virksomhetene det siste året. Det skyldes diversifiering samt dobling av verdien for børsnoterte Hexagon Composites, ifølge Knut Flakk. Foto: Foto: Hans Iver Odenrud
Finans

Børsraketten Hexagon Composites har det siste året doblet verdien. I august i fjor var aksjen notert til 25 kroner. I dag har den passert 50. Ålesunder Knut Trygve Flakk med familie er nest største eier, og kan med det glede seg over en formuesøkning på en milliard kroner. Da listen over Norges 400 rikeste kom ut i fjor, sto Flakk oppført med 1,8 milliarder kroner. I dag er han god for 2,8 milliarder.

– Det høres ikke urimelig ut. Utviklingen i Hexagon har vært veldig positiv, og vi har stor tro på at selskapet vil løfte seg videre, sier Knut Flakk.

Diversifisert

Tyngden av formuen ligger i Hexagon, men Flakk har også en portefølje av selskaper som spenner fra alt fra ullundertøysprodusenten Devold til reiseliv, byggevarer og helikoptertrafikk. Diversifisering gjør at konsernet så langt har kommet seg godt ut av coronakrisen, og det siste året har vært preget av vekst for de fleste virksomhetsområdene, ifølge Flakk.

– Innen byggevare har det vært fullt trøkk hele tiden, men i mars/april sa det fullstendig stopp både for Devold og for hotellene våre. Siden har det imidlertid tatt seg veldig opp igjen. Det henger nok mye sammen med at mange nordmenn har feriert i Norge og brukt naturen i veldig stor grad, sier han.

Industribyggeren kan fortelle at hotellene har opplevd stor etterspørsel.

– Det skyldes nok at vi har relativt små og eksklusive hoteller. Vi jobber mot den øvre delen av turistmarkedet. Union Øye har faktisk slått alle rekorder i år. Det er jo veldig moro.

Helikoptervirksomheten har dog opplevd svakere resultater.

– Det er sikkert flere faktorer som spiller inn, men corona har nok vært medvirkende. Vi opplever færre store kontrakter.

Grønt skifte

Oppgangen i Hexagon mener Flakk skyldes større fokus på bærekraft.

– Vi utvikler oss ganske sterkt med løsninger som er tilpasset det grønne skiftet. Og vi har en sterk posisjon internasjonalt. Det blir spennende fremover. Hexagon har et prispotensial som ennå ikke er oppnådd, sier han.

Nylig ble selskapet delt i to hovedområder.

– Det ene heter G-mobility. Det satser for fullt på gass som drivstoff for tyngre kjøretøy. Den andre delen heter E-mobiliy, og er rendyrket på hydrogen og batterielektrisk drift.

Flakk forteller ellers at et generasjonsskifte er på trappene.

– Ja, vi forbereder det. Planen er at mine to døtre, som begynner å bli voksne, innen de neste tolv månedene blir majoritetseiere i Flakk-konsernet.

– Men du gir ikke fra deg kontrollen?

– Nei, jeg beholder styringsaksjene foreløpig. Men tyngden av verdiene blir overført.

knut flakk
hexagon composites
norges 400 rikeste
kapital 400
Inside
Finans