Har tjent 60 millioner på Nordic Semiconductor

Toppsjef Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor tjener rått på den massive kursoppgangen siste tolv måneder. Og mer kan det bli i takt med at selskapet nå varsler høyere omsetning og bedre marginer i andre kvartal enn tidligere antatt.

Nordic-feber: På Oslo Børs går formuen til toppsjef Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductor stadig oppover, i takt med nye massive kursløft. Foto: Iván Kverme
Finans

Siden sommeren 2019 har kursen i det børsnoterte IT-selskapet Nordic Semiconductor, som er en norsk produsent av integrerte kretser til bruk i trådløs teknologi, steget med over hundre prosent – og har dermed sendt selskapet til ny all-time high notering. 

Kursoppturen har skapt massive aksjonærverdier, også for toppsjef Svenn-Tore Larsen som i løpet av det siste året kan se tilbake på en formuesøkning på over 60 millioner kroner, tilsvarende en verdiøkning på rundt 160.000 – hver dag. Som en av selskapets største aksjonærer med 1,5 millioner Nordic Semiconductor-aksjer, plassert via hans eget investeringsselskap Poseidon som ved utgangen av 2018 sto bokført med en egenkapital på rett under ti millioner, har toppsjefen nå en aksjeformue til en markedsverdi av nærmere 120 millioner.

Heftige ambisjoner

Larsen mener det er flere årsaker til den voldsomme kursoppgangen.

– Vi opplever god vekst innen alle segmenter og regioner, men kanskje særlig innen forbrukerelektronikk og opp mot helsesektoren. Pandemiutbruddet har faktisk økt oppmerksomheten ytterligere rundt våre løsninger, blant annet ved at trådløs teknologi kan overvåke pasienter fremfor at de må være tilkoblet fysiske ledninger. Dette er en trend jeg for øvrig i flere år har påpekt vil komme, understreker Larsen overfor Kapital.

Og ambisjonsnivået er det heller ikke noe å si på:

– Jeg mener fortsatt vi bare er i begynnelsen. Omsetningsmessig jobber vi mot å bli et milliard dollar-selskap, sier Larsen videre.

Andre fete milliongevinster

Også flere av børsens toneangivende investorer har tjent rått på seneste tids kurskalas som sender prisingen av IT-selskapet, med styreleder Birger Steen i spissen, til nesten 14 milliarder kroner. 

Investor Tore Aksel Voldberg, som Kapital nylig omtalte hadde kjøpt seg kraftig opp i det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeserviceselskapet Aker Solutions, eier via sitt eget investeringsselskap Skøien nær 1,4 millioner Nordic Semiconductor-aksjer som nå har en markedsverdi på rundt 110 millioner. 

Investor Edvin Austbø, som Kapital i fjor anslo hadde en reell privat formue på 1,3 milliarder kroner, har i en årrekke vært en av selskapets mest lojale aksjonærer. Han står i dag oppført med 2,7 millioner aksjer, som nå har en markedsverdi på 210 millioner.

Oppkjøp?

Selskapets nye offensive resultatguiding for andre kvartal viser et selskap i mildt sagt godt driv. På Kapitals spørsmål om den sterke utviklingen etter hvert vil kunne trigge interessen fra andre internasjonale teknologigiganter, i form av et oppkjøp, svarer Larsen dette:

– Jeg tror faktisk noen av de store gigantene allerede ville tatt oss i dag, om de kunne. Men overfor våre mange lojale aksjonærer mener jeg det ligger klart større selskapsverdier lenger frem i tid. Når det er sagt, så er det likevel ikke vi i administrasjonen som styrer dette.

Inside
Finans