Slutt på bankfesten

I fjor høst kjøpte Pareto-gründer Svein Støle (56) nye egenkapitalbevis i Sparebanken Vest for nesten 90 millioner kroner. Det så lenge ut som et smart trekk, men på Oslo Børs sendes kursen i disse dager ned mot nye bunnoteringer.

Nok på kistebunnen: Formuen til Svein Støle er stadig stor, men en av landets aller rikeste privatpersoner ser at den nå forvitrer blant annet som følge av bratt kursfall i Sparebanken Vest, der han er største private eier. Foto: Knut Magnus Rygh
Finans

– Sparebanken Vest er svært tilfreds med den meget gode mottagelsen banken og nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har fått i markedet. Det er gledelig at så mange har tro på vår modell og vår strategi. Med lav kompleksitet, lav risiko på lånebok og sterke resultater har Sparebanken Vest et solid fundament for videre vekst, uttalte konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth i november i fjor knyttet til at banken hadde fått inn flere nye eiere fordi banken hadde fått tillatelse til å konvertere 2,4 milliarder kroner i grunnfondskapital til eierandelskapital. 

Fra investorhold var interessen upåklagelig – sett i ly av sterke kvartalstall, utsikter til attraktive utbytteutbetalinger og en norsk økonomi mer eller mindre på høygir.

Tunge børsposter

Støle, som høsten 2018 tok med seg familien for å flytte til Sveits, lot seg også friste og fikk tilslag på nye bevis til en verdi av bortimot 90 millioner kroner. Han eier dermed rett i overkant av seks millioner egenkapitalbevis, tilsvarende 5,6 prosent av totalt antall utstedte egenkapitalbevis i Sparebanken Vest. Men som følge av coronautbruddet og oljepriskollapsen, som i sum øker sannsynligheten for at også sparebankene blir mer tapsutsatt i tiden som kommer, har egenkapitalbevis i Sparebanken Vest rast rundt 35 prosent i kurs på relativt kort tid. Siden kurstoppen ble nådd for bare få uker siden, har Støles bankpost blitt rundt 160 millioner kroner mindre verdt.

– Takk for tilbudet, men jeg avstår i denne omgang, skriver Svein Støle på SMS til Kapital. Sørlendingen ønsker dermed ikke gi noen kommentarer om det nå kan være aktuelt å ta inn flere egenkapitalbevis i Sparebanken Vest – eller hva han som en erfaren finansmann tenker om situasjonen for norsk økonomi, fremtiden til norsk oljeindustri eller hva meglerhus særlig bør passe på i børstider som nå.

Støle stod i fjor med 12 milliarder kroner i formue på 400-listen, og var dermed på 16. plass. I løpet av 2018 ble Pareto Invest fisjonert ut av Pareto. Dette utgjør nå den private pengebingen til Støle og besto i fjor høst av om lag seks milliarder kroner i ulike verdipapirer, som også har fått seg en kraftig smekk etter de seneste ukers globale børsfall. Fra Sveits leder nå Støle blant annet deler av Paretos utenlandssatsing.

sparebanken vest
pareto
svein støle
Inside
Finans