Halvorsen legger kjempebrygge-plan på is

Fredrik Halvorsen har bokstavelig talt store planer for prakteiendommen Strømstangveien 1–3 på Snarøya utenfor Oslo. Men milliardærens drømmer krasjer stadig med realitetene hos kommunens byggesakskontor.

Klinsj med kommunen: Fredrik Halvorsen, ofte omtalt som “Wonderboy”, dropper nå gigantplanene for bryggen. Foto: Eivind Yggeseth
Eiendom

Det var sommeren 2017 at Halvorsen bladde opp 158 millioner kroner for eiendommen Strømstangveien 1–3 på Snarøyas “gullkyst”. Han har så forsøkt å få bygget blant annet to nye hus på eiendommen, men ikke alle planene har blitt like godt mottatt. Og nå tyder ting på at både en brygge og et basseng kan lide samme skjebne som den ti meter høye gigantgarasjen Kapital tidligere har omtalt.

Den aktuelle bryggen skulle, dersom Halvorsen og hans arkitekter fikk viljen sin, bli på nærmere 200 kvadratmeter. Ifølge tegningene skulle den utformes rundt en eksisterende brygge ved en liten bukt i terrenget, med åpen platting, et overbygg på drøyt 60 kvadratmeter og plass til flere båter.

Bryggeplanen fikk imidlertid en lunken mottagelse. Kommunen påpekte at den aktuelle delen av eiendommen er regulert til spesialområde, samt at plan- og bygningsloven forbyr bygging i strandsonen.

“Vi kan ikke se hvilke forhold som skulle gi fordeler større enn ulempene ved behandling av en eventuell dispensasjonssøknad. Det blir med all sannsynlighet en økt opplevelse av privatisering ved de ønskede tiltakene, og tiltakene vil ved etablering og som konstruksjoner måtte regnes som endringer av terrenget,” skriver Avdeling for natur og idrett i Bærum kommune i en uttalelse.

I et brev fra Halvorsens arkitekt til kommunen gjøres det så retrett. Her varsles det at det heller vil bli igangsatt rehabilitering av den eksisterende bryggen på eksisterende fundamenter. Kommunen svarer med at dette også er søknadspliktig. Siste ord er altså ikke sagt.

Vil ikke godkjenne

Samme spor følger dialogen med kommunen om et basseng med stupebrett i Strømstangveien 3. Kapital har tidligere omtalt hvordan Halvorsen har ønsket å bygge enebolig med svømmebasseng på denne adressen. 

Problemet da var at bygningen som allerede står på eiendommen er registrert som kulturminne. Huset fra 1934 er tegnet av den kjente arkitekten Magnus Poulsson og sønnen Esben Poulsson, og Akershus fylkeskommune konkluderte med at det foreslåtte tiltaket var sterkt i strid med formålet om vern av det opprinnelige bolighuset.

Når det gjelder svømmebassenget, skriver Natur og idrett i en fersk uttalelse at tiltaket ikke er i tråd med den gjeldende reguleringsplanen, og at godkjenning av bassenget vil tilsidesette hensynet bestemmelsene skal ivareta.

“På bakgrunn av gjeldende reguleringsplan, statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsone langs sjøen og hensynet til naturmangfold, ber Natur og idrett om at tiltaket ikke godkjennes,” skriver saksbehandler.

“Oljeplattform på lange ben”

Dette kommer altså på toppen av den allerede nevnte garasjeplanen, som vakte sterke reaksjoner hos naboene. Kort fortalt skulle garasjen være på 144 kvadratmeter, og hadde dessuten usedvanlig høyde. Der Halvorsens arkitekter sammenlignet konstruksjonen med et tradisjonelt stabbur, mente én nabo den minnet mer om “en jack up-oljeplattform på meget lange ben”.

Fredrik Halvorsen, ofte omtalt som “Wonderboy”, var konsulent hos McKinsey før han som 31-åring ble administrerende direktør i Tandberg. Han var lenge også en av John Fredriksens nærmeste medarbeidere, men satser nå som investor på egen hånd.

Halvorsen var oppført med en nettoformue på 1,4 milliarder kroner i 2019 på Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

fredrik halvorsen
eiendom
Inside
Eiendom