Stort underskudd for trompetstjernen

Takket være coronastøtte endte fjoråret nesten med ny omsetningsrekord for Ole Edvard Antonsen. Men avlysning av konserter ble dyrt for den kjente musikeren og trompetisten. 

Støtte og underskudd: Ole Edvard Antonsen måtte avlyse konserter eller spille for en redusert sal i pandemiåret, men seks millioner i coronastøtte sørget nesten for rekordomsetning i hans heleide selskap Atempo.  Foto: Geir Olsen/NTB
Inside

Antonsens heleide selskap Atempo nådde en omsetning på 8,5 millioner kroner i 2020. Dette er en økning på nesten tre millioner sammenlignet med året før og tett oppunder rekordåret 2017, da omsetningen var på nærmere ni millioner kroner.

De ordinære inntektene stupte i pandemiåret, men trompetisten var en av mange som kunne dra nytte av kompensasjonsordningene til Kulturrådet. Han fikk seks millioner kroner fra regjeringens coronapakke for å dekke tapt fortjeneste fra en juleturné med 27 planlagte konserter.

– 2020 ble et svært krevende år for svært mange. Pandemien satte en brå stopper for kultur- og underholdningsbransjen, men kompensasjons- og stimuleringsordningene gjorde det til en viss grad mulig å gjennomføre planlagte konserter og arrangementer. De siste månedene av året vekslet vi mellom avlysning, 50 eller 200 publikummere helt opp mot konsertstart, forteller Antonsen.

De siste månedene av året vekslet vi mellom avlysning, 50 eller 200 publikummere helt opp mot konsertstart.
Ole Edvard Antonsen

Nedskrivning av aksjer

Til tross for støtte og omsetningsvekst endte imidlertid 2020 med underskudd for første gang i selskapets historie. En av forklaringene er en femdobling av varekostnadene. Antonsen forklarer dette med at det administrative arbeidet knyttet til konsertene, inkludert billettrefusjoner og smittevern, ble langt større enn i et normalår.

– Som arrangør hadde Atempo allerede i mars 2020 planlagt og tegnet kontrakt med arrangementer og konserter for store deler av 2020. Selskapet hadde det totale arrangementsansvaret for alle planlagte konserter og kontrakterte selv alle konsertsteder, artister, musikere, produsenter, vakthold, administrasjon, uten bruk av annen konsertarrangør eller billettoperatør, sier han.

Til tross for varekostnad på over fem millioner kroner var driftsresultatet i Atempo positivt med en drøy million. Året endte likevel med et underskudd etter skatt på 2,9 millioner kroner, på grunn av nedskrivning av aksjer med i alt 4,5 millioner kroner.

– Atempo har drevet noe passiv kapitalforvaltning, i hovedsak i ikke-noterte aksjer. Det har vært mange gode år, men i 2020 måtte vi nedskrive en større plassering, sier Antonsen.

Null i utbytte

Det ble heller ikke noe utbytte på trompetisten etter fjoråret, tilsvarende som i 2019. Men i de tre foregående årene hentet Antonsen ut til sammen 6,5 millioner kroner.

Fjorårets julekonserter ble sterkt amputert, men årets serie er i full gang og avsluttes 22. desember i Østenstad kirke i Asker. Underveis skal trompetisten og hans band med fire musikere innom blant annet Frogner Kirke i Oslo, Olavshallen i Trondheim og Stavanger Konserthus.