Morten Abel fikk nei fra Norsk kulturfond

Artisten og komponisten Morten Abel har søkt om støtte fra Norsk kulturfond for å lage en forestilling til Stavangers 900-årsjubileum i 2025, men nå er denne søknaden blitt avslått. Han blir imidlertid oppfordret til å søke på nytt.

Morten Abel har vist seg frem på “Hver gang vi møtes” og under idrettsgallaen i Stavanger i 2019, men han fikk avslag på den første søknaden til Norsk kulturfond. Abel vil lage en helt spesiell forestilling til oljebyens 900-årsjubileum i 2025.  Foto: Carina Johansen/NTB
Inside

Morten Abel Knutsen, det er hans fulle navn, søkte om 100.000 kroner til et prosjekt med budsjetterte utgifter på til sammen 150.000 kroner. I søknaden skriver han blant annet at målet er å skape et stykke som sier noe om den historien om Stavanger som vi ikke ønsker å fortelle om. Han vil hente frem påvirkningen på verden i negativ forstand gjennom tittelen som “Oljeby”.

“Jeg opplever at et byjubileum skal være en feiring, men for meg er det viktig at vi også ser på skyggesidene av de vi er. Det lyse kan ikke eksistere uten det mørke.” Dette skriver artisten i sin søknad til kulturfondet.

Artisten forteller også at musikken skal være veldig annerledes enn den han vanligvis lager og at det dessuten jobbes med å finne en forfatter som Abel kan samarbeide med. Han understreker at hans egen solokarriere skal gå parallelt med jubileumsprosjektet.

En milliard fra fondet

Nylig fikk imidlertid Abel avslag på søknaden. I begrunnelsen skriver fondet at søknaden inneholder interessante momenter, men at den ikke belyser og/eller dokumenterer tiltaket godt nok.

Men artisten oppfordres til å søke på nytt, og at han der bedre beskriver hvilke arbeidsmetoder som skal brukes under komponeringsprosessen.

Søknaden til Morten Abel sorterer under det som kalles “Tilskuddsordningen for bestillingsverk og musikkproduksjon”, og er en av flere tilskuddsordninger under Norsk kulturfond. Hele fondet var i 2020 på om lag 1 milliard kroner, og av dette gikk 394 millioner til musikkfeltet.

Til sammen er det syv faste tilskuddsordninger for musikk, og den største enkeltordningen er Musikkfestivaler på 160 millioner kroner. Tilskuddsordningen for bestillingsverk og musikkproduksjon hadde en ramme på 26,3 millioner kroner, og fikk i 2020 inn 601 søknader, hvorav 207 (34 prosent) ble innvilget.

Gjennomsnittlig for hele Norsk kulturfond blir 38 prosent av søknadene innvilget.

Signert 19 album

Morten Abel kom med sitt første album i 1981, som en del av gruppen Mods. I dette albumet finner vi blant annet sangen “Tore Tang”, som for lengst har blitt en landeplage langt utenfor Stavanger. Til sammen har han gitt ut 19 album, med Mods, som soloartist, og i tillegg med September When og Peltz.

Abel har mottatt fire Spellemannpriser, inkludert Årets spellemann og Juryens hederspris. Han har også vært med som skuespiller i fire produksjoner.

Morten Abel har ikke svart på Kapitals forespørsel.