Kapital

Brukervilkår

Abonnementet løper inntil oppsigelse foreligger. Ved prisøkning blir løpetid for abonnement avkortet tilsvarende. Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp normalt ikke refunderes for papirabonnement. For digitalt abonnement refunderes ikke eventuelt tilgodehavende ved oppsigelse.


Leveringen forskuddsbetales i samsvar med den betalingsperiode abonnenten har valgt. Leveringen blir stoppet hvis innbetaling ikke er mottatt innen rimelig tid etter forfall.


Sluttregning sendes for den tid publikasjonen er levert. Abonnement kan kostnadsfritt flyttes til en annen fast eller midlertidig (ferie) adresse i Norge. Flytting ut av Norge medfører høyere pris grunnet portotillegg. Dersom publikasjonen uteblir, er vårt erstatningsansvar begrenset oppad til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom. Forsinkelse vil normalt ikke erstattes.


Reklamasjoner vedr. mangelfull distribusjon må meddeles umiddelbart til kundeservice.
Som abonnent/prøveabonnement samtykker man å motta kommunikasjon og informasjon om kundefordeler fra Hegnar Media. Kommunikasjon skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innholdet i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev. Nyhetsbrevene er gratis. Kommunikasjonen opphører ikke før du eventuelt melder deg av.


Du avslutter abonnementet ved å ta kontakt med Hegnar Media ved å sende e-post til abo@mediaconnect.no. Manglende betaling anses ikke som oppsigelse.